Историјски зборник (1980–1989)

Историјски зборник, часопис Института за историју у Бањалуци, излазио је једном годишње од 1980. до 1989. године. Усљед недостатка средстава, часопис је престао излазити након 10. броја. Поред радова локалног и регионалног карактера, са фокусом на Босанску Крајину као историјско-географску цјелину, часопис је објављивао и радове општејугословенског карактера, али и радове који говоре о другим локалитетима. Покривао је вријеме од средњег вијека до социјалистичке Југославије. У њему су објављивани текстови распоређени у четири редовне рубрике: расправе и чланци (исцрпни научни радови), прилози (краћи и прегледни историографски текстови), прикази, те преглед рада Института за историју у Бањалуци. Повремено су излазиле посебне врсте текстова као што су дискусије (записници са округлих столова), полемички чланци и библиографије. У десет бројева објављено је 59 расправа, 26 прилога, 90 приказа, 6 библиографија и 30 других текстова.

Тако је, на примјер, Бранко Обрадовић припремио и објавио посебно корисне библиографије серијских публикација које су излазиле у Босанској Крајини од 1906. до 1980. године:

  • „Bibliografija serijskih publikacija (novina i časopisa) u Bosanskoj krajini 1906–1941“, Branko Оbradović, br. 1 (1980), str. 188–196.
  • „Библиографија босанско-крајишких билтена, новина и часописа у НОБ-и (1941–1945)“, Бранко Обрадовић, бр. 2 (1981), стр. 349–369.
  • „Bibliografija serijskih publikacija u Bosanskoj krajini od 1945. do 1980. godine“, Branko Obradović, br. 3 (1982), str. 229–254.

Такође, посебан прилог историјским дискусијама представља записник са округлог стола који је одржан 25. марта 1988. године у Библиотеци „Петар Кочић“ у Бањалуци на тему „Историографија о Југославији“ у поводу представљања књиге „Југословенски федерализам – Идеје и стварност“, тематске збирке докумената Бранка Петрановића и Момчила Зечевића (објављено у бр. 9, 1988, 145–177), гдје су узели учешћа Вера Кржишник-Букић, Бранко Петрановић, Светозар Пуцар, Момчило Зечевић, Мухарем Бегановић, Душан Лукач, Драган М. Давидовић, Здравко Антонић, Сафет Банџовић, Ахмет Ћејван и Милован Бузаџић. Међу историографским чланцима било је и чланака теоријског карактера, као нпр. рад Сафета Банџовића о мемоарским написима о НОР-у (бр. 9, 1988, 133–143).

Главни и одговорни уредници часописа били су Галиб Шљиво (бројеви 1–8) и Ђорђе Микић (бројеви 9–10). Часопис је штампан наизмјенично ћирилицом и латиницом. Технички уредник био је Мухарем Харе Бегановић, а штампао га је „Глас“ Бањалука.

У часопису су сарађивали сљедећи аутори: Здравко Антонић, Младен Анчић, Сафет Банџовић, Мухарем Харе Бегановић, Бранко Ј. Бокан, Душан Берић, Милко Брковић, Радомир Булатовић, Сњежана Васиљ, Милан Вукмановић, Драган М. Давидовић, Милорад Екмечић, Паво Живковић, Мустафа Имамовић, Салих Јалиман, Иван Јелић, Хуснија Камберовић, Карл Касер, Вера Кац, Милан Крајчович, Томислав Краљачић, Вера Кржишник-Букић, Рајко Кузмановић, Дубравко Ловреновић, Душан Лукач, Нијазија Маслак, Божо Маџар, Ђорђе Микић, Цтибор Нечас, Адам Нинковић, Бранко Обрадовић, Иван Педерин, Енес Пелидија, Бранко Петрановић, Раде Поповић, Небојша Радмановић, Енвер Реџић, Самија Сарић, Гордана Седић, Сулејман Смлатић, Авдо Сућеска, Ибрахим Тепић, Пејо Ћошковић, Нада Ћуић, Богумил Храбак, Расим Хурем, Предраг Цицмил, Џенана Чаушевић, Аида Шећибовић и Галиб Шљиво.

У прилогу доносимо линкове за свих десет бројева Историјскoг зборника у PDF формату (сви текстови су OCR-овани и претраживи) и пратећу библиографију коју је приредио мр Бојан Стојнић и објавио у часопису Гласник Удружења архивских радника Републике Српске (Бањалука, бр. 2, 2010, стр. 623–643).