О Архиву РСНовости и догађајиАрхивска грађа и књижни фондПубликације и изложбеOn-line документиРегистар акредитованих услугаЈавне набавке
О Архиву
Зграда архива Републике Српске
Документи у Архиву РС
Архив Републике Српске, са сједиштем у Бањалуци, основан је 1992. године. У његов састав ушли су бивши Архив Босанске Крајине, са сједиштем у Бањалуци, Регионални архив у Добоју и Историјски архив у Фочи.

Архив Републике Српске је републичка управна организација у саставу Министарства просвјете и културе.

Чланом 55 Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске" број 115/18) и чланом 62 Закона о архивској дјелатности ("Службени гласник Републике Српске" број 119/08) утврђену дјелатност Архив обавља на цијелој територији Републике Српске.

На основу одредбе става 2 члана 64 Закона о културним добрима ("Службени гласник Републике Српске" број 2/95 и 103/08) Архив ужива статус централне установе заштите културних добара.

Архив РС прикупља, штити, чува, сређује, обрађује и даје на коришћење архивску грађу на цјелокупној територији Републике Српске.

Архив располаже са укупно 2.852,10 м2 пословног простора.

1. Сједиште у Бањалуци 1.614,10 м2:
 - депои за смјештај и чување архивске грађе 729,90 м2
 - канцеларије 392,40 м2
 - библиотека 92 м2
 - читаоница 25 м2
 - сала за скупове, предавања и изложбе 40 м2
 - помоћне просторије 334,80 м2

2. Канцеларија у Добоју са укупно 379 м2:
 - депои за смјештај и чување архивске грађе 262 м2
 - канцеларије 78 м2
 - помоћне просторије 39 м2

3. Канцеларија у Зворнику са укупно 50 м2:
 - депои за смјештај и чување архивске грађе 22,75 м2
 - канцеларије 17,50 м2
 - помоћне просторије 9,75 м2

4. Канцеларија у Фочи са укупно 467 м2: 
 - депои за смјештај и чување архивске грађе 400 м2
 - канцеларије 44 м2
 - библиотека 20 м2
 - помоћне просторије 3 м2

5. Канцеларија у Требињу са укупно 264 м2:
 - депои за смјештај и чување архивске грађе 135,90 м2
 - канцеларије 35,40 м2
 - помоћне просторије 92,70 м2

6. Канцеларија у Сокоцу са укупно 170 м2
 

 
Величина текста:
Loading