О Архиву РСНовости и догађајиАрхивска грађа и књижни фондПубликације и изложбеOn-line документиРегистар акредитованих услугаЈавне набавке
Регистар акредитованих понуђача опреме и услуга

Рјешењем директора Архива Републике Српске, број 07/4.01.01/621.16-12/18 од 26. новембра 2018. године, ''Салону банкарске опреме БЛ'' ДОО, са сједиштем у Бањалуци, Улица краља Петра Другог број 29, одобрен је упис у Регистар понуђача опреме и услуга.

Рјешењем директора Архива Републике Српске, број 07/4.01.01/621.16-10/18 од 6. јула 2018. године, ''Инови - информатички инжењеринг'' ДОО за пројектовање информационих система, компјутерски консалтинг и услуге, експорт-импорт, са сједиштем у Бањалуци, Видовданска број 2, одобрен је упис у Регистар понуђача опреме и услуга.

Рјешењем директора Архива Републике Српске, број 07/4.01.01/621.16-9/18 од 24. јула 2018. године, ''Адуту плус'' ДОО, са сједиштем у Бањалуци, Булевар војводе Степе Степановића број 270, одобрен је упис у Регистар понуђача опреме и услуга.

Рјешењем директора Архива Републике Српске, број 07/4.01.01/621.16-10/18 од 23. јула 2018. године, ''Инови - информатички инжењеринг'' ДОО за пројектовање информационих система, компјутерски консалтинг и услуге, експорт-импорт, са сједиштем у Бањалуци, Видовданска број 2, издата је акредитација за опрему за захватање, конвертовање и чување документарне грађе у дигиталном формату.

Рјешењем директора Архива Републике Српске, број 07/4.01.01/621.16-9/18 од 25. јула 2018. године, ''Адуту плус'' ДОО, са сједиштем у Бањалуци, Булевар војводе Степе Степановића број 270, издата је акредитација за опрему за чување и одлагање архивске и документарне грађе.

Рјешењем директора Архива Републике Српске, број 07/4.01.01/621.16-11/18 од 25. септембра 2018. године, ''Вигмелту'' ДОО, са сједиштем у Бањалуци, Булевар војводе Степе Степановића број 132, одобрен је упис у Регистар понуђача опреме и услуга.

Рјешењем о додјели акредитације директора Архива Републике Српске, број 07/4.01.01/621.16-09/19 од 11. новембра 2019. године, ''Микрографији'' ДОО, са сједиштем у Сарајеву, Трг међународног пријатељства 9 додјељена је акредитација за услуге давања на коришћење адекватних просторија за чување документарне и архивске грађе на рок од једне године.

Рјешењем директора Архива Републике Српске, број 07/4.01.01/621.16-8/19 од 27. септембра 2019. године, ''Салону банкарске опреме БЛ'' ДОО, са сједиштем у Бањалуци, Краља Петра II бр.29  , додјељена је акредитација за опрему за одлагање и чување архивске и документарне грађе на рок од једне године.

 

Продужење акредитација:

Након проведеног поступка провјере усклађености са законом о архивској дјелатности, Правилником о општим условима за обављање пратећих услуга и посебним условима за специфичне услуге, Јединственим технолошким захтјевима и правилима струке, дана 14. јуна 2019. Архив Републике Српске је понуђачу ''Микрографија'' ДОО, са сједиштем у Сарајеву, Трг међународног пријатељства 9, продужио акредитације за пружање сљедећих услуга:

- конвертовање документарне грађе из физичког у дигитални формат,

- захватање документарне грађе у дигиталном и у физичком формату,

- сређивање документарне грађе у физичком и у дигиталном формату 

- уништавање документарне грађе у дигиталном и у физичком формату 


Важење наведених акредитација продужено је за годину дана, односно до 14. јуна 2020.

 

Додјела акредитације:

Након проведеног поступка провјере усклађености са Законом о архивској дјелатности, Правилником о општима условима за обављање пратећих услуга и посебним условима за специфичне услуге, Јединственим технолошким захтјевима и правилима струке, дана 22. јуна 2016. Архив Републике Српске додијелио је ''Микрографији'' ДОО, са сједиштем у Сарајеву, Трг међународног пријатељства 9, акредитацију за пружање услуге уништавања документарне грађе у физичком и у дигиталном формату. Акредитација је додијељена на рок од једне године, уз могућност продужења.

 

Продужење акредитације:

Након проведеног поступка провјере усклађености са Законом о архивској дјелатности, Правилником о општим условима за обављање пратећих услуга и посебним условима за специфичне услуге, Јединственим технолошким захтјевима и правилима струке, Архив Републике Српске је понуђачу услуга ''Sector ADS'' ДОО, са сједиштем у Бањалуци, Илије Гарашанина бр. 6, продужио акредитације за пружање сљедећих услуга:

- уништавање документарне грађе у физичком и у дигиталном формату,

- давање на коришћење адекватних просторија,

- сређивање документарне грађе у физичком и у дигиталном формату,

- конвертовање документарне грађе из физичког у дигитални формат и

- конвертовање документарне грађе из дигиталног у формат за дугорочно чување.

Важење наведених акредитација продужено је за годину дана, односно до 5. марта 2020. (услуга сређивања документарне грађе у физичком и у дигиталном формату) и 8. марта 2020. (остале побројане услуге).

 

Додјела акредитације:

Након проведеног поступка провјере усклађености са Законом о архивској дјелатности, Правилником о општим условима за обављање пратећих услуга и посебним условима за специфичне услуге, Јединственим технолошким захтјевима и правилима струке, Архив Републике Српске је 18. јула 2018. понуђачу услуга ''New Concept'' ДОО, са сједиштем у Бањалуци, Ложионичка бб, додијелио акредитацију за пружање услуге давања на коришћење адекватних просторија.

Акредитација је додијељена на рок од годину дана, односно до 18. јула 2019.

 

Продужење акредитације:

Рјешењем o продужењу акредитације опреме за одлагање и чување архивске и документарне грађе директора Архива Републике Српске, број 07/4.01.01/621.16-6/19 од 25. јула 2019. године, ''Адуту плус'' ДОО, са сједиштем у Бањалуци, Булевар војводе Степе Степановића број 270, продужена је акредитација за опрему за чување и одлагање архивске и документарне грађе.

 
Величина текста:
Loading