О Архиву РСНовости и догађајиАрхивска грађа и књижни фондПубликације и изложбеOn-line документиРегистар акредитованих услуга
Регистар акредитованих понуђача опреме и услуга

Престанак важења акредитације:

Због истека рока на који су издате (годину дана), 12. новембра 2016. престале су да важе акредитације услуга:

- конвертовања документарне грађе из физичког у дигитални формат,

- захватања документарне грађе у дигиталном и у физичком формату и

- сређивања документарне грађе у физичком и у дигиталном формату,

додијељене 12. новембра 2015. понуђачу ''Микрографија'' ДОО, са сједиштем у Сарајеву.

Наведене акредитације, евидентиране под редним бројевима 8, 9 и 10, брисане су из Регистра акредитованих понуђача и опреме.

 

Додјела акредитације:

Након проведеног поступка провјере усклађености са Законом о архивској дјелатности, Правилником о општима условима за обављање пратећих услуга и посебним условима за специфичне услуге, Јединственим технолошким захтјевима и правилима струке, дана 22. јуна 2016. Архив Републике Српске додијелио је ''Микрографији'' доо, са сједиштем у Сарајеву, Трг међународног пријатељства 9, акредитацију за пружање услуге уништавања документарне грађе у физичком и у дигиталном формату. Акредитација је додијељена на рок од једне године, уз могућност продужења.

 

Продужење акредитације:

Након проведеног поступка провјере усклађености са Законом о архивској дјелатности, Правилником о општим условима за обављање пратећих услуга и посебним условима за специфичне услуге, Јединственим технолошким захтјевима и правилима струке, Архив Републике Српске је понуђачу услуга ''Sector ADS'' доо, са сједиштем у Бањалуци, Илије Гарашанина бр. 6, продужио акредитације за пружање сљедећих услуга:

- уништавање документарне грађе у физичком и у дигиталном формату,

- давање на коришћење адекватних просторија,

- сређивање документарне грађе у физичком и у дигиталном формату,

- конвертовање документарне грађе из физичког у дигитални формат и

- конвертовање документарне грађе из дигиталног у формат за дугорочно чување.

Важење наведених акредитација продужено је за годину дана, односно до 5. марта 2017. (услуга сређивања документарне грађе у физичком и у дигиталном формату) и 11. марта 2017. (остале побројане услуге).

 

Додијељене акредитације:

Након проведеног поступка провјере усклађености са Законом о архивској дјелатности, Правилником о општим условима за обављање пратећих услуга и посебним условима за специфичне услуге, Јединственим технолошким захтјевима и правилима струке, Архив Републике Српске додијелио је прве акредитације понуђачу услуга ''Sector ADS'' доо, са сједиштем у Бањалуци, Карађорђева бр. 2.

''Sector ADS'' је стекао право да у пословању или наступу на тржишту користи назив понуђача сљедећих акредитованих услуга:

- уништавање документарне грађе у физичком и дигиталном облику,

- давање на коришћење адекватних просторија,

- сређивање документарне грађе у физичком и у дигиталном облику,

- конвертовање документарне грађе из физичког у дигитални формат и

- конвертовање документарне грађе из дигиталног у формат за дугорочно чување.

Наведене акредитације додијељене су на рок од једне године, уз могућност продужења.

Акредитација услуге сређивања документарне грађe у физичком и у дигиталном облику важи до 5. марта 2016, а остале четири до 11. марта 2016. године.

 


 
Величина текста:
Loading