About the ArchivesNews and EventsData on the records Publications and exhibitionsOn-line documentsRegister of services
Bibliography

BIBLIOGRAFIJA IZDANjA ARHIVA REPUBLIKE SRPSKE
 1. "Knez Pavle Karađorđević – kraljevski namesnik 1934–1941", Arhiv Srbije i Crne Gore [i] Arhiv Republike Srpske, Banjaluka 2008.
 2. Stojnić, Bojan, Štampa i štamparije u Banjaluci (do 1941), Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske [i] Arhiv Republike Srpske, Banjaluka 2006.
 3. "Banjaluka i ban Svetislav Tisa Milosavljević", Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske [i] Arhiv Republike Srpske, Banjaluka 2004.
 4. "Arhivalija – svjedok vremena", Arhiv Republike Srpske, Banjaluka 2003/04.
 5. "Arhiv Bosanske Krajine Banjaluka 1953–1983." Arhiv Bosanske Krajine, Banjaluka 1983.
 6. "Kočić – Mrguda", Arhiv Bosanske Krajine, Banjaluka 1966.
 7. "Dokumenti o radničkom pokretu u Bosanskoj Krajini 1919–1941", Banjaluka 1964.
BIBLIOGRAFIJA RADOVA RADNIKA ARHIVA REPUBLIKE SRPSKE
 1. Mačkić, Zoran S., Banjalučki šahovski klub – Spomenica 1926–1940, drugo dopunjeno izdanje, Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske, Banjaluka 2009.
 2. Stojnić, Bojan, Dušan Jončić, dr Gojko Malović, Saša Ilić, Nada Petrović, "Vodič kroz zbirke". Beograd: Arhiv Srbije i Crne Gore, 2007, 193 str, u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 37, Sarajevo, 2008, str. 295-300.
 3. Stojnić, Bojan, "Izveštaji Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije (avgust-decembar) 1930 godine", knj. 1. Priredili: Nada Petrović, Saša Ilić, Uvod: prof. dr Milan Ristović, (Beograd: Arhiv Srbije i Crne Gore, 2005) XIV + 298 str. i "Izveštaji Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije za 1931. godinu", knj. 2. Priredili: Nada Petrović, Jelena Bakić, Predgovor: dr Momčilo Pavlović, (Beograd: Arhiv Srbije i Crne Gore, 2007) XII + 527 str, u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 37, Sarajevo, 2008, str. 300–303.
 4. Stojnić, Bojan, "55 godina Arhiva Republike Srpske (1953–2008)", u: Nezavisne novine, 3486, Banjaluka, 20. aprila 2008, str. 33.
 5. Stojnić, Bojan, "Pedeset pet godina arhivske djelatnosti na prostoru Republike Srpske 1953-2008", Arhiv, Časopis Arhiva Srbije i Crne Gore, godina IX, 1–2, Beograd 2008, str. 151–153.
 6. Stojnić, Bojan, "Štamparija Glas Krajine u Banjaluci 1919–1937", u: Arhiv, Časopis Arhiva Srbije i Crne Gore, godina IX, 1–2, Beograd 2008, str. 50–58.
 7. Antelj, Branko, "Zaštita arhivske građe u nastajanju kod republičkih organa uprave u RS-u", Arhivska praksa–11, Arhiv Tuzlanskog kantona [i] Društvo arhivskih radnika Tuzlanskog kantona, Tuzla 2008, str. 52–59
 8. Stošić, Verica, "Fondovi pravosudnih organa u Arhivu Republike Srpske", Arhivski anali, IV, Društvo arhivskih radnika Vojvodine, Novi Sad 2007, str. 337–347
 9. Vukša, Gordana, "Reforma pravosudnog sistema u Republici Srpskoj – Ukidanje sudova za prekršaje", Arhivski anali, IV, Društvo arhivskih radnika Vojvodine, Novi Sad 2007, str. 331–336
 10. Stojnić, Bojan, "Sto godina Kočićeve Otadžbine", Otadžbina, Glasilo Srba iz Srbije, Srpske, Crne Gore, Srpske Krajine i rasejanja, Udruženje Srba Krajišnika u Beogradu, broj 6, Beograd 2007, str. 27–29
 11. Antelj, Branko, "Arhivska saradnja nema ograničenja", Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XXXVII-XXXVIII, Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2007, str. 503–507.
 12. Stojnić, Bojan, "Izabrana djela akademika Milana Vasića", Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XXXVII–XXXVIII, Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2007, str. 442–445.
 13. Radošević, Ljiljana, "Uloga arhiva u realizaciji ljudskih prava i sloboda", Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XXXVII–XXXVIII, Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2007, str. 253–257.
 14. Vržina, Dušan, "Valorizacija i kategorizacija arhivske građe", Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XXXVII–XXXVVIII, Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2007, str. 235–242.
 15. Antelj, Branko, "Zaštita registraturskog materijala nastalog u periodu 1992–1995", Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XXXVII–XXXVVIII, Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2007, str. 205–208.
 16. Mačkić, Zoran, "Uredba o kancelarijskom poslovanju republičkih organa uprave – Osnov za standardizaciju i automatizaciju poslovanja", Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XXXVII–XXXVVIII, Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2007, str. 141–155.
 17. Stošić, Verica, "Preuzimanje arhivske građe u Arhivu Republike Srpske 1992–2005", Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XXXVII–XXXVVIII, Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2007, str. 99–129.
 18. Vržina, Dušan, "Obrazovanje kadrova za arhivske djelatnosti", Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XXXVII–XXXVVIII Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2007, str. 93–98.
 19. Radošević, Ljiljana, "Kulturno-prosvjetna dimenzija arhivske djelatnosti", Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XXXVII–XXXVVIII, Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2007, str. 75–66.
 20. Vržina, Dušan, "Standardizacija u arhivskoj službi", Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XXXVII–XXXVVIII, Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2007, str. 61–66.
 21. Antelj, Branko, "Normativno regulisanje kancelarijskog i arhivskog poslovanja u registraturama u Republici Srpskoj", Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, XXXVII–XXXVVIII, Sarajevo 2007, str. 29–34.
 22. Mačkić, Zoran S., Banjalučki šahovski klub – Spomenica 1926–1940, Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske, Banjaluka 2007.
 23. Danon, Jakov; Stošić, Verica M., Hronika Jevrejske opštine Banjaluka, Jevrejska opština Banjaluka, Banjaluka 2007.
 24. Stojnić, Bojan, "Sto godina banjalučke štampe", Glas Srpske, Banjaluka 13-31. jula 2006.
 25. Stojnić, Bojan, Štampa i štamparije u Banjaluci (do 1941), Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske [i] Arhiv Republike Srpske, Banjaluka 2006.
 26. Mačkić, Zoran S., recenzija, u: Kapić, Ibrahim; Matić, Branko, Banjalučki šahovski vremeplov, Nezavisne novine, Banjaluka 2006.
 27. Stojnić, Bojan, "Arhivski fondovi i zbirke u Arhivu Republike Srpske", Prvi kongres arhivista Bosne i Hercegovine - Zbornik radova, Arhiv Bosne i Hercegovine [i] Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2006, str. 53–57.
 28. Stošić, Verica, "Zaštita arhivske građe u Arhivu Republike Srpske", Prvi kongres arhivista Bosne i Hercegovine - Zbornik radova, Arhiv Bosne i Hercegovine [i] Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2006, str. 59–71.
 29. Radošević, Ljiljana, "Budućnost za istoriju", Prvi kongres arhivista Bosne i Hercegovine - Zbornik radova, Arhiv Bosne i Hercegovine [i]
 30. Vržina, Dušan, "Zaštita arhivske građe van arhiva u Republici Srpskoj", Prvi kongres arhivista Bosne i Hercegovine - Zbornik radova, Arhiv Bosne i Hercegovine [i] Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2006, str. 147–161.
 31. Josipović, Verica, "Arhivska mreža Republike Srpske", Prvi kongres arhivista Bosne i Hercegovine - Zbornik radova, Arhiv Bosne i Hercegovine [i] Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2006, str. 233–240.
 32. Ećimović, Ljubica, "Pristup i korišćenje arhivske građe u Arhivu Republike Srpske", Prvi kongres arhivista Bosne i Hercegovine - Zbornik radova, Arhiv Bosne i Hercegovine [i] Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2006, str. 397–407.
 33. Mačkić, Zoran S., "Jedinstven informacioni sistem Arhiva Republike Srpske - JISARS (Projekat)", Prvi kongres arhivista Bosne i Hercegovine - Zbornik radova, Arhiv Bosne i Hercegovine [i] Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2006, str. 241–267.
 34. Radmanović, Nebojša, recenzija, u: Mačkić, Zoran S., Kancelarijsko poslovanje – priručnik za neupućene ili podsjetnik za upućene, treće prerađeno i prošireno izdanje, Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske, Banjaluka 2005.
 35. Mačkić, Zoran S., Kancelarijsko poslovanje – priručnik za neupućene ili podsjetnik za upućene, treće prerađeno i prošireno izdanje, Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske, Banjaluka 2005.
 36. Svetislav Tisa Milosavljević: Memoari (priredili Radmanović Nebojša, Stošić M. Verica, Mačkić S. Zoran), Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske, Banjaluka 2005.
 37. Radmanović, Nebojša, predgovor, u: Svetislav Tisa Milosavljević: Memoari, Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske, Banjaluka 2005.
 38. Stošić, Verica M., Mačkić, Zoran S., Banjaluka koje ima i koje nema u 1000 slika [Multimedijalni CD], drugo dopunjeno izdanje, Zoran S. Mačkić, Sarajevo 2005.
 39. Radmanović, Nebojša, recenzija, u: Stošić, Verica M., Mačkić, Zoran S., Banjaluka koje ima i koje nema u 1000 slika [Multimedijalni CD], drugo dopunjeno izdanje, Zoran S. Mačkić, Sarajevo 2005.
 40. Radošević, Ljiljana, "Gender u arhivima Bosne i Hercegovine", Arhivska praksa–8, Društvo arhivskih radnika Tuzlanskog kantona, Tuzla 2005, str. 298–303
 41. Vržina, Dušan, "Dostupnost i pristupačnost arhivskoj građi i arhivima u Republici Srpskoj", Arhivska praksa–8, Društvo arhivskih radnika Tuzlanskog kantona, Tuzla 2005, str. 174–184
 42. Mačkić, Zoran S., "Kancelarijsko i arhivsko poslovanje organa uprave Republike Srpske – Stanje i perspektive", Arhivska praksa–8, Društvo arhivskih radnika Tuzlanskog kantona, Tuzla 2005, str. 81–91
 43. Stojnić, Bojan, "Svetislav Tisa Milosavljević i poljoprivreda Vrbaske banovine", Zbornik radova sa Okruglog stola održanog 16. oktobra 2004. godine, Institut za istoriju Banjaluka, Banjaluka 2005, str. 93–111
 44. Mačkić, Zoran S., Pisarnica organa uprave – neautentična tumačenja i neobavezujuće preporuke, autor, Banjaluka 2004.
 45. Radmanović, Nebojša, recenzija, u: Mačkić, Zoran S., Pisarnica organa uprave – neautentična tumačenja i neobavezujuće preporuke, autor, Banjaluka 2004.
 46. Stošić, Verica, Katalog izložbe "Banjaluka i ban Svetislav Tisa Milosavljević", Arhiv Republike Srpske [i] Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske, Banjaluka 2004.
 47. Stošić, Verica M., Mačkić, Zoran S., Banjaluka koje ima i koje nema u 1000 slika [Elektronski izvor], Zoran S. Mačkić, Banjaluka 2004.
 48. Radmanović, Nebojša, recenzija, u: Stošić, Verica M., Mačkić, Zoran S., Banjaluka koje ima i koje nema u 1000 slika [Elektronski izvor], Zoran S. Mačkić, Banjaluka 2004.
 49. Radmanović, Nebojša, recenzija, u: Marić, Tomo, Tamo preko Vrbasa : (forzza Mejdan – naprijed Obilićevo), Zadužbina Petar Kočić [i] Nezavisna radio-televizija, Banjaluka 2004.
 50. Stojnić, Bojan, "Valorizacija i kategorizacija arhivske građe", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXXVI/2000–01, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2004, str. 92–101.
 51. Mačkić, Zoran S., "Propisi o elektronskom dokumentu", Arhivska praksa–7, Društvo arhivskih radnika Tuzlanskog kantona, Tuzla 2004, str. 102–110.
 52. Mačkić, Zoran S. i drugi, Priručnik iz kancelarijskog i arhivskog poslovanja za organe vlasti i pravna lica u Federaciji BiH, kantonima, Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, Arka press, Sarajevo 2003.
 53. Verica, Stošić, Katalog izložbe "Arhivalija – svjedok vremena", Arhiv Republike Srpske, Banjaluka 2003/2004.
 54. Mačkić, Zoran S., Zaštita kulturnih dobara – Zbirka propisa Republike Srpske sa komentarima i objašnjenjima, Zoran S. Mačkić, Banjaluka 2003.
 55. Vržina, Dušan, "Pristup arhivskoj građi Arhiva Republike Srpske", Arhivska praksa-6, Društvo arhivskih radnika Tuzlanskog kantona, Tuzla 2004, str. 40–44
 56. Radošević, Ljiljana, "Uloga arhiva u realizaciji prava pristupa informacijama", Arhivska praksa–6, Društvo arhivskih radnika Tuzlanskog kantona, Tuzla 2004, str. 27–30
 57. Radmanović, Nebojša, recenzija, u: Mačkić, Zoran S., Kancelarijsko poslovanje : priručnik za neupućene ili podsjetnik za upućene, drugo dopunjeno izdanje, Zoran S. Mačkić, Banjaluka 2002.
 58. Mačkić, Zoran S., Kancelarijsko poslovanje : priručnik za neupućene ili podsjetnik za upućene, drugo dopunjeno izdanje, Zoran S. Mačkić, Banjaluka 2002.
 59. Mačkić, Zoran S., "Propisi Republike Srpske o zaštiti arhivske građe i registraturskog materijala", Arhivska praksa-5, Društvo arhivskih radnika Tuzlanskog kantona, Tuzla 2002, str. 23–32
 60. Radmanović, Nebojša, recenzija, u: Mačkić, Zoran S., Kancelarijsko poslovanje u praksi – Priručnik za neupućene ili podsjetnik za upućene, Zoran S. Mačkić, Banjaluka 2001.
 61. Mačkić, Zoran S., Kancelarijsko poslovanje u praksi – Priručnik za neupućene ili podsjetnik za upućene, Zoran S. Mačkić, Banjaluka 2001.
 62. Mačkić, Zoran S., "Propisi Republike Srpske o zaštiti arhivske građe i registraturskog materijala", Arhivi u vremenu tranzicije – Okrugli sto, Arhiv Bosne i Hercegovine [i] Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo 2001, str. 169–179
 63. Vržina, Dušan, "Identifikacija i odgovornost svih subjekata u postupku privatizacije", Arhivi u vremenu tranzicije – Okrugli sto, Arhiv Bosne i Hercegovine [i] Istorijski arhiv Sarajevo,  Sarajevo 2001, str. 47–62
 64. Grupa autora, Zaštita arhivske građe u registraturama, Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske, Banjaluka 2000.
 65. Svetislav Tisa Milosavljević: Susreti s kraljem 1929–1934, (priredili Nebojša Radmanović, Verica Stošić, Dušan Vržina), Kocka d.o.o., Banjaluka 1996.
 66. Bibić, Mirjana, "Standardi i normativi matičnih poslova Informativne službe Arhiva BiH", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXXI, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1991, str. 129–139.
 67. Davidović, David; Mujezinović, Amila, "Postojeće stanje organizovanosti i osposobljenosti arhiva kao nosioca arhivske djelatnosti", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXXI, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1991, str. 119–123.
 68. Marić, Miroslav, "Zakon o preduzećima i arhivska djelatnost", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXXI, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1991, str. 51–55.
 69. Gordana, Sedić, "Oblasni odbor Bihaćke oblasti 1927–1929. – sumarno-analitički inventar", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXX Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1990, str. 245–246.
 70. Gordana, Sedić, "Okružna oblast Banja Luka 1919–1922. – sumarno-analitički inventar", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXX, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1990, str. 227–243.
 71. Ljiljana Stanković, "Sreski narodni odbor Goražde 1945–1962. – sumarni inventar", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXX, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1990, str. 211–226.
 72. Davidović, David, "Iskustva i akcije Istorijskog arhiva Sarajevo na zaštiti i preuzimanju građe od društvenih lica", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXIX, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1989, str. 41–46.
 73. Ivanić, Ljubomir, "Školstvo u NOB na području sreza Sanski Most", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXVIII, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1988, str. 123–134.
 74. Davidović, David, "Primjena i mogućnost ujednačavanja osnovnih i teorijskih principa u procesu sređivanja fondova društveno-političkih organizacija", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXVIII, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1988, str. 29–34.
 75. Vržina Dušan; Sedić Gordana, "Primjena i mogućnost ujednačavanja osnovnih  teorijskih principa u procesu sređivanja arhivske građe u arhivima u Bosni i Hercegovini", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXVIII, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1988, str. 7–18.
 76. Davidović, David; Dragutin Kosovac, "Društveno i političko stanje u Sarajevu neposredno poslije oslobođenja", Sarajevo u socijalističkoj Jugoslaviji, Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo 1988, str. 9–35
 77. Ivanić, Ljubomir; Živković, Žarko, Sto godina školstva u opštini Sanski Most (1886-1986), RO osnovnog i predškolskog obrazovanja i vaspitanja Sanski Most, Banjaluka 1987
 78. Davidović, David, "40-godišnjica arhiva i arhivske službe BiH", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXVII, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1987, str. 139–142.
 79. Ganibegović, Ahmed, "Arhivska građa i registraturski materijal u opštinskim sudovima Bosanske krajine", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXVI, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1986, str. 139–143.
 80. Stošić, Verica, "Arhivski fondovi sudskih organa u Arhivu Bosanske Krajine u Banjaluci", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXVI, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1986, str. 123–132.
 81. Marić, Miroslav, "Analiza stanja i problema zaštite arhivske građe van arhiva", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXVI, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1986, str. 89–98.
 82. Vržina, Dušan, "Istraživanje arhivske građe u Arhivu Bosanske krajine u svrhu kompletiranja postojećih fondova", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXVI, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1986, str. 63–68.
 83. Davidović, David, "Istraživanje arhivske građe u svrhu kompletiranja fondova Istorijskog arhiva Sarajevo", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXVI, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1986, str. 57–62.
 84. Radmanović, Nebojša; Preradović Ranko, "Pola vijeka banjalučkog studentskog pokreta (Prilog proučavanju osnivanja i petogodišnjeg predratnog djelovanja Kluba akademičara Banjaluka)", Putevi, broj 1985/3, NIGRO "Glas",  Banjaluka 1985, str. 10–41.
 85. Vržina, Dušan, "Prva pravila Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Banjaluci 1883. godine", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXV, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1985, str. 263–270.
 86. Vržina, Dušan, "Zbirka plakata u Arhivu Bosanske krajine Banjaluka", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXV, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1985, str. 81–87.
 87. Stošić, Verica, "Objedinjeni fond o agrarnoj reformi i kolonizaciji okruga banjalučkog 1946–1957.", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXV, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1985, str. 57–61.
 88. Arhiv Bosanske Krajine Banjaluka 1953–1980, (priredio Nebojša Radmanović), Arhiv Bosanske Krajine, Banjaluka, 1983
 89. Bibić, Mirjana, "Izvještaj o radu Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine za period juni 1979 – juni 1983. godine", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXIII-XXIV, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1983–1984, str. 283–290.
 90. Ganibegović, Ahmed, "Problemi zaštite arhivske građe i registraturskog materijala na relaciji SOUR-RO-OOUR", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXIII-XXIV, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1983–1984, str. 91–98.
 91. Marić, Miroslav, "Važeći arhivski propisi i zaštita arhivske građe van arhiva", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXIII-XXIV, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1983–1984, str. 65–79.
 92. Vržina, Dušan, "Arhivska građa narodnooslobodilačkih organa vlasti u Arhivu Bosanske krajine", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXIII-XXIV, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1983–1984, str. 49–58.
 93. Vržina, Dušan, "Okrugli sto Oblasna partijska savjetovanja na Šehitlucima ljeta 1941. godine i razvoj ustanka u Bosanskoj krajini", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXII, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1982, str. 282–284.
 94. Radmanović, Nebojša, "Zapisnik godišnje skupštine Kluba akademičara Banja Luka (KAB-a) održane 8. septembra 1935. godine", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXII, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1982, str. 231–250.
 95. Vržina, Dušan, "Građa o prvomajskim proslavama u okrugu banjalučkom 1919. i 1920. godine", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXII, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1982, str. 209–229.
 96. Davidović, David, "Neka iskustva na sređivanju i obradi arhivske građe rejonskih, opštinskih i sreskih komiteta KP/SK u Istorijskom arhivu Sarajevo", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXII, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1982, str. 117–124.
 97. Radmanović, Nebojša, "Arhivska građa društveno-političkih organiazcija u arhivima SR Bosne i Hercegovine", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXXII, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1982, str. 111–116.
 98. Bibić, Mirjana, "Vodič za fond Komisije za kinematografiju pri Vladi NRBiH 1947–1950.", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXII, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1982, str. 53–56.
 99. Stošić, Verica, "Izvanredni narodni sud u Banjoj Luci 1941. godine", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, XXII, Sarajevo 1982, str. 41–45.
  100.  Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odeljenjima u SFRJ - Bosna i Hercegovina, (priredio Nebojša Radmanović), Savez arhivskih radnika Jugoslavije, Beograd 1981
 100. Đokić, Mirjana, "Izvještaj o radu Društva arhivskih radnika BiH za period juni 1979. – februara 1981. godine", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1980–1981, XX–XXI, str. 297–300.
 101. Radmanović, Nebojša, "Napredna banjalučka društva kao oblik legalnog djelovanja Komunističke partije Jugoslavije u drugoj polovini tridesetih godina", Četvrta i peta konferencija za Bosnu i Hercegovinu u istorijskom razvitku revolucionarnog pokreta 1938–1941, Zbornik radova sa naučnog savjetovanja održanog u Mostaru 5. i 6. oktobra 1978. godine, Institut za istoriju, Sarajevo [ i ] Komisija Predsjededništva CK SK BiH za istoriju, Sarajevo 1980, str. 437–448
 102. Davidović, David, "Deveti kongres arhivskih radnika Jugoslavije", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XX–XXI, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1980–181, str. 291–295.
 103. Vržina, Dušan, "Istorijski zbornik, I/1980, Institut za istoriju Banjaluka", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XX–XXI, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1980–1981, str. 275–277.
 104. Radmanović, Nebojša, "Banjalučki okrug 1920. godine (Izvještaj načelnika okruga banjalučkog od 25. juna 1920)", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XX–XXI, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1980–1981, str. 193–221.
 105. Sedić, Gordana, "O nekim arhivskim fondovima iz perioda 1918–1941. u Arhivu Bosanske Krajine", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XX–XXI, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1980–1981, str. 49–62.
 106. Radmanović, Nebojša, "Napredna banjalučka društva kao oblik legalnog djelovanja KPJ u drugoj polovini tridesetih godina", Četvrta i peta konferencija Komunističke partije Jugoslavije za Bosnu i Hercegovinu u istorijskom razvitku revolucionarnog pokreta 1938–1941., Institut za istoriju Sarajevo, 1980, str. 437–448
 107. Radmanović, Nebojša, "Najplodnije godine djelovanja RKSD "Pelagić" (1937–1941)", Istorijski zbornik, Institut za istoriju Banjaluka, 1980, str. 127–137
 108. Marić, Miroslav, "Pravni aspekt zaštite arhivske građe van arhiva", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XVIII–XIX, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1978–1979, str. 37–43.
 109. Đokić, Mirjana, "Prilozi" Instituta za istoriju Sarajevo, 1978., Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XVIII–XIX, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1978–1979, str. 417–423.
 110. Halilović Nafis; Bahtijarević, Aida, "Vodič arhivskih fondova okružnih organa Zemaljske komisije za ispitivanje zločina okupatora i njihovih pomagača za područje Okružnog narodnooslobodilačkog odbora za Bosansku Krajinu", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, X–XI, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1970–1971, str. 258–269.
 111. Ibrišagić, Ibrahim, "Stanje, problemi i zadaci Arhiva Bosanske Krajine posle katastrofalnih zemljotresa u Banjaluci", Arhivist, XX/1970 – broj 1, Savez društava arhivskih radnika  Jugoslavije, Beograd 1970, str. 37–39
 112. Ibrišagić, Ibrahim, "O nekim vidovima društvene i kulturno-prosvjetne djelatnosti Arhiva Bosanske krajine u Banjoj Luci", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1967, str. 105–109, broj VIII–IX
 113. Bostandžić, Feriha, "Bibliografija radova rađenih na osnovu arhivske građe Arhiva Bosne i Hercegovine (1947–1967)", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1967, str. 75–90, broj VII
 114. Ibrišagić, Ibrahim, "Izvještaj o stručnom radu Arhiva Bosanske Krajine u Banjoj Luci u 1966.", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1967, str. 33–39, broj VII
 115. Ibrišagić, Ibrahim, "O nekim događajima iz razvitka radničkog pokreta u Banjoj Luci u periodu 1918–1921.", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Društvo arhivskih radnika  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1965, str. 241–259, broj IV-V
 116. Ibrišagić, Ibrahim, "Osnivanje i rad Sreskog arhiva u Banjoj Luci", Glasnik arhiva i Društva arhivista Bosne i Hercegovine, Društvo arhivista  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1963, str. 45–55, broj III
 117. Ibrišagić, Ibrahim, "Razvitak radničkog pokreta u Banjoj Luci od 1918. do 1941. godine", Glasnik arhiva i Društva arhivista Bosne i Hercegovine, Društvo arhivista  Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1961, str. 273–284, broj  I
 118. Ibrišagić, Ibrahim, "Problem škartiranja arhivske građe u Bosni i Hercegovini", Glasnik arhiva i Društva arhivista Bosne i Hercegovine, Društvo arhivista Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1961, str. 197–204, broj I


 
Font size:
Loading