О Архиву РСНовости и догађајиАрхивска грађа и књижни фондПубликације и изложбеOn-line документиРегистар акредитованих услугаЈавне набавке
Библиографија издања

БИБЛИОГРАФИЈА ИЗДАЊА АРХИВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 1. "Кнез Павле Карађорђевић – краљевски намесник 1934–1941", Архив Србије и Црне Горе [и] Архив Републике Српске, Бањалука 2008.
 2. Стојнић, Бојан, Штампа и штампарије у Бањалуци (до 1941), Удружење архивских радника Републике Српске [и] Архив Републике Српске, Бањалука 2006.
 3. "Бањалука и бан Светислав Тиса Милосављевић", Удружење архивских радника Републике Српске [и] Архив Републике Српске, Бањалука 2004.
 4. "Архивалија – свједок времена", Архив Републике Српске, Бањалука 2003/04.
 5. "Архив Босанске Крајине Бањалука 1953–1983." Архив Босанске Крајине, Бањалука 1983.
 6. "Кочић – Мргуда", Архив Босанске Крајине, Бањалука 1966.
 7. "Документи о радничком покрету у Босанској Крајини 1919–1941", Бањалука 1964.

БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА РАДНИКА АРХИВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 1. Stošić, Verica M., Mačkić, Zoran S., Banjaluka koje ima i koje nema [Multimedijalni CD], treće dopunjeno izdanje, Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske, Banjaluka 2010.
 2. Mačkić, Zoran S., Kancelarijsko i arhivsko poslovanje – Priručnik za neupućene ili podsjetnik za upućene, peto dopunjeno izdanje, Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske, Banjaluka 2010.
 3. Stošić, Verica, Danon, Jakov, Memoari na holokaust Jevreja Bosanske Krajine, Jevrejska opština Banjaluka, Banjaluka 2010.
 4. Стошић, Верица, Душан (Стево) Лукић (1920–2004), у: Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, година I, број 1, Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2009, стр. 582.
 5. Стошић, Верица, Нафис (Салих) Халиловић (1922–1992), у: Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, година I, број 1, Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2009, стр. 581.
 6. Вржина, Душан, Ибрахим (Ћамил) Ибришагић (1921–2000), у: Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, година I, број 1, Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2009, стр. 580.
 7. Стојнић, Бојан, Академик Здравко Антонић (1934–2009), у: Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, година I, број 1, Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2009, стр. 578–579.
 8. Стојнић, Бојан, Академик Здравко Антонић (1934–2009), у: Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, година I, број 1, Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2009, стр. 578–579.
 9. Стошић, Верица, Милан (Илија) Вукмановић (1928–1993), у: Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, година I, број 1, Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2009, стр. 577.
 10. Јосиповић, Верица, "Рад Удружења архивских радника Републике Српске 2000–2008", Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, година I, број 1, Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2009, стр. 573–575.
 11. Мачкић, Зоран С., "Библиографија издања Архива Републике Српске" [и] "Библиографија радова радника Архива Републике Српске", Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, година I, број 1, Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2009, стр. 561–571.
 12. Стојнић, Бојан, "Родољуб Чолаковић, Дневник 1971–1972, приредио: академик Здравко Антонић, Академија наука и умјетности Републике Српске [и] Музеј Семберије Бијељина, Бањалука – Бијељина 2008, стр. 445", у: Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, година I, број 1, Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2009, стр. 543–547.
 13. Стојнић, Бојан, "Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1932. годину, књ. III, Приредила: Нада Петровић, Предговор: проф. др Предраг Симић, (Београд: Архив Србије и Црне Горе, 2008) XV + 487 стр", у: Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, година I, број 1, Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2009, стр. 535–537.
 14. Стојнић, Бојан, "Међународни научни скуп поводом стоте годишњице анексије Босне и Херцеговине", у: Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, година I, број 1, Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2009, стр. 531–533.
 15. Стојнић, Бојан, "Братислав Теиновић, Хладно оружје из османско-турског периода у Музеју Републике Српске", каталог музејске збирке I, Музеј Републике Српске, Бања Лука 2008, стр. 187, у: Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, година I, број 1, Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2009, стр. 527–529.
 16. Stošić, Verica, "Orijentalni rukopisi (1311 – ); 1311/1925 (Analitički inventar)", Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, година I, број 1, Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2009, стр. 503–519.
 17. Мачкић, Зоран С., "Устав Руске матице у Бањалуци", Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, година I, број 1, Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2009, стр. 489–502.
 18. Stošić, Verica, "Propisi sirotišta Marija Zvijezda", Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, година I, број 1, Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2009, стр. 453–488.
 19. Радошевић, Љиљана, "Бањалучке првомајске прославе 1945–1970", Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, година I, број 1, Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2009, стр. 413–420.
 20. Мачкић, Зоран С., "Наши бивши суграђани Александар и Ксенија Медведев", Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, година I, број 1, Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2009, стр. 373–376.
 21. Стојнић, Бојан, "О такозваним "лијевим скретањима" у Комунистичкој партији Југославије 1941–1942", Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, година I, број 1, Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2009, стр. 377–411.
 22. Stojnić, Bojan, "Štamparija Srca Isusova (Typis Sacratissimi Cordis Jesi) 1879–1945", Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, година I, број 1, Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2009, стр. 227–235.
 23. Марић, Милош, "Заштита архивске грађе у ратним условима и стечена искуства из посљедњег рата", Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, година I, број 1, Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2009, стр. 105–111.
 24. Јосиповић, Верица, "Фондови републичких органа у Архиву Републике Српске", Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, година I, број 1, Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2009, стр. 35–49.
 25. Стојнић, Бојан, "Краљевска банска управа Врбаске бановине (историјат ствараоца и приказ организације архивског фонда)", Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, година I, број 1, Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2009, стр. 25–33.
 26. Антељ, Бранко, "Архивска дјелатност у Херцеговини", Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, година I, број 1, Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2009, стр. 19–24.
 27. Мачкић, Зоран С., "Закон о архивској дјелатности", Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, година I, број 1, Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2009, стр. 13–17.
 28. Мачкић, Зоран С., "О Архиву Републике Српске", Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, година I, број 1, Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2009, стр. 1–11.
 29. Стојнић, Бојан, "Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, година I, број 1, Бањалука: Удружење архивских радника Републике Српске, 2009, 582 стр", у: Glasnik arhivâ i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XXXIX/2009, Архивистичко удружење Босне и Херцеговине, Сарајево 2009, стр. 309–310.
 30. Стојнић, Бојан, "Штампарија и књижара "Звонимир Јовић" у Бањалуци 1928–1945", Glasnik arhivâ i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XXXIX/2009, Архивистичко удружење Босне и Херцеговине, Сарајево 2009, стр. 282–285.
 31. Антељ, Бранко, "Судбина архивске грађе привредних фирми у случају стечаја или ликвидације", Glasnik arhivâ i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XXXIX/2009, Архивистичко удружење Босне и Херцеговине, Сарајево 2009, стр. 155–160.
 32. Antelj, Branko, "Proces izdavajanja bezvrijednog registraturskog materijala kao uslov zaštite arhivske građe u nastajanju", Arhivska praksa, XXXIX/2009, broj 12, Arhiv Tuzlanskog kantona [i] Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona, Tuzla 2009, str. 115–120.
 33. Vržina, Dušan, "Valorizacija i kategorizacija arhivske građe", Građa Arhiva Bosne i Hercegovine, godina I, broj 1, Sarajevo 2009, str. 105–113.
 34. Vržina, Dušan, "Standardizacija u arhivskoj službi", Građa Arhiva Bosne i Hercegovine, godina I, broj 1, Sarajevo 2009, str. 25–31.
 35. Mačkić, Zoran S., Banjalučki šahovski klub – Spomenica 1926-1940, drugo dopunjeno izdanje, Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske, Banjaluka 2009.
 36. Стојнић, Бојан, Душан Јончић, др Гојко Маловић, Саша Илић, Нада Петровић, "Водич кроз збирке". Београд: Архив Србије и Црне Горе, 2007, 193 стр, у: Прилози Института за историју у Сарајеву, 37, Сарајево, 2008, стр. 295-300.
 37. Стојнић, Бојан, "Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије (август-децембар) 1930 године", књ. 1. Приредили: Нада Петровић, Саша Илић, Увод: проф. др Милан Ристовић, (Београд: Архив Србије и Црне Горе, 2005) XIV + 298 стр. и "Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1931. годину", књ. 2. Приредили: Нада Петровић, Јелена Бакић, Предговор: др Момчило Павловић, (Београд: Архив Србије и Црне Горе, 2007) XII + 527 стр, у: Прилози Института за историју у Сарајеву, 37, Сарајево, 2008, стр. 300-303.
 38. Stojnić, Bojan, "55 godina Arhiva Republike Srpske (1953-2008)", u: Nezavisne novine, 3486, Banjaluka, 20. aprila 2008, str. 33.
 39. Стојнић, Бојан, "Педесет пет година архивске дјелатности на простору Републике Српске 1953-2008", Архив, Часопис Архива Србије и Црне Горе, година IX, 1-2, Београд 2008, стр. 151-153.
 40. Стојнић, Бојан, "Штампарија Глас Крајине у Бањалуци 1919-1937", у: Архив, Часопис Архива Србије и Црне Горе, година IX, 1-2, Београд 2008, стр. 50-58.
 41. Antelj, Branko, "Zaštita arhivske građe u nastajanju kod republičkih organa uprave u RS-u", Arhivska praksa-11, Arhiv Tuzlanskog kantona [i] Društvo arhivskih radnika Tuzlanskog kantona, Tuzla 2008, str. 52-59
 42. Стошић, Верица, "Фондови правосудних органа у Архиву Републике Српске", Архивски анали, IV, Друштво архивских радника Војводине, Нови Сад 2007, стр. 337-347
 43. Вукша, Гордана, "Реформа правосудног система у Републици Српској – Укидање судова за прекршаје", Архивски анали, IV, Друштво архивских радника Војводине, Нови Сад 2007, стр. 331-336
 44. Стојнић, Бојан, "Сто година Кочићеве Отаџбине", Отаџбина, Гласило Срба из Србије, Српске, Црне Горе, Српске Крајине и расејања, Удружење Срба Крајишника у Београду, број 6, Београд 2007, стр. 27-29
 45. Antelj, Branko, "Arhivska saradnja nema ograničenja", Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XXXVII-XXXVIII, Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2007, str. 503-507.
 46. Stojnić, Bojan, "Izabrana djela akademika Milana Vasića", Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XXXVII-XXXVIII, Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2007, str. 442-445.
 47. Radošević, Ljiljana, "Uloga arhiva u realizaciji ljudskih prava i sloboda", Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XXXVII-XXXVIII, Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2007, str. 253-257.
 48. Vržina, Dušan, "Valorizacija i kategorizacija arhivske građe", Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XXXVII-XXXVIII, Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2007, str. 235-242.
 49. Antelj, Branko, "Zaštita registraturskog materijala nastalog u periodu 1992-1995", Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XXXVII-XXXVIII, Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2007, str. 205-208.
 50. Mačkić, Zoran, "Uredba o kancelarijskom poslovanju republičkih organa uprave – Osnov za standardizaciju i automatizaciju poslovanja", Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XXXVII-XXXVIII, Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2007, str. 141-155.
 51. Stošić, Verica, "Preuzimanje arhivske građe u Arhivu Republike Srpske 1992-2005", Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XXXVII-XXXVIII, Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2007, str. 99-129.
 52. Vržina, Dušan, "Obrazovanje kadrova za arhivske djelatnosti", Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XXXVII-XXXVIII, Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2007, str. 93-98.
 53. Radošević, Ljiljana, "Kulturno-prosvjetna dimenzija arhivske djelatnosti", Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XXXVII-XXXVIII, Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2007, str. 75-66.
 54. Vržina, Dušan, "Standardizacija u arhivskoj službi", Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, XXXVII-XXXVIII, Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2007, str. 61-66.
 55. Antelj, Branko, "Normativno regulisanje kancelarijskog i arhivskog poslovanja u registraturama u Republici Srpskoj", Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, XXXVII-XXXVIII, Sarajevo 2007, str. 29-34.
 56. Mačkić, Zoran S., Banjalučki šahovski klub – Spomenica 1926-1940, Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske, Banjaluka 2007.
 57. Danon, Jakov; Stošić, Verica M., Hronika Jevrejske opštine Banjaluka, Jevrejska opština Banjaluka, Banjaluka 2007.
 58. Stojnić, Bojan, "Sto godina banjalučke štampe", Glas Srpske, Banjaluka 13-31. jula 2006.
 59. Стојнић, Бојан, Штампа и штампарије у Бањалуци (до 1941), Удружење архивских радника Републике Српске [и] Архив Републике Српске, Бањалука 2006.
 60. Mačkić, Zoran S., recenzija, u: Kapić, Ibrahim; Matić, Branko, Banjalučki šahovski vremeplov, Nezavisne novine, Banjaluka 2006.
 61. Stojnić, Bojan, "Arhivski fondovi i zbirke u Arhivu Republike Srpske", Prvi kongres arhivista Bosne i Hercegovine - Zbornik radova, Arhiv Bosne i Hercegovine [i] Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2006, str. 53-57.
 62. Stošić, Verica, "Zaštita arhivske građe u Arhivu Republike Srpske", Prvi kongres arhivista Bosne i Hercegovine - Zbornik radova, Arhiv Bosne i Hercegovine [i] Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2006, str. 59-71.
 63. Radošević, Ljiljana, "Budućnost za istoriju", Prvi kongres arhivista Bosne i Hercegovine - Zbornik radova, Arhiv Bosne i Hercegovine [i] Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2006, str. 111-118.
 64. Vržina, Dušan, "Zaštita arhivske građe van arhiva u Republici Srpskoj", Prvi kongres arhivista Bosne i Hercegovine - Zbornik radova, Arhiv Bosne i Hercegovine [i] Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2006, str. 147-161.
 65. Josipović, Verica, "Arhivska mreža Republike Srpske", Prvi kongres arhivista Bosne i Hercegovine - Zbornik radova, Arhiv Bosne i Hercegovine [i] Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2006, str. 233-240.
 66. Ećimović, Ljubica, "Pristup i korišćenje arhivske građe u Arhivu Republike Srpske", Prvi kongres arhivista Bosne i Hercegovine - Zbornik radova, Arhiv Bosne i Hercegovine [i] Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2006, str. 397-407.
 67. Mačkić, Zoran S., "Jedinstven informacioni sistem Arhiva Republike Srpske - JISARS (Projekat)", Prvi kongres arhivista Bosne i Hercegovine - Zbornik radova, Arhiv Bosne i Hercegovine [i] Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2006, str. 241-267.
 68. Radmanović, Nebojša, recenzija, u: Mačkić, Zoran S., Kancelarijsko poslovanje – priručnik za neupućene ili podsjetnik za upućene, treće prerađeno i prošireno izdanje, Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske, Banjaluka 2005.
 69. Mačkić, Zoran S., Kancelarijsko poslovanje – priručnik za neupućene ili podsjetnik za upućene, treće prerađeno i prošireno izdanje, Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske, Banjaluka 2005.
 70. Светислав Тиса Милосављевић: Мемоари (приредили Радмановић Небојша, Стошић М. Верица, Мачкић С. Зоран), Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2005.
 71. Радмановић, Небојша, предговор, у: Светислав Тиса Милосављевић: Мемоари, Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2005.
 72. Stošić, Verica M.; Mačkić, Zoran S., Banjaluka koje ima i koje nema u 1000 slika [Multimedijalni CD], drugo dopunjeno izdanje, Zoran S. Mačkić, Sarajevo 2005.
 73. Radmanović, Nebojša, recenzija, u: Stošić, Verica M., Mačkić, Zoran S., Banjaluka koje ima i koje nema u 1000 slika [Multimedijalni CD], drugo dopunjeno izdanje, Zoran S. Mačkić, Sarajevo 2005.
 74. Radošević, Ljiljana, "Gender u arhivima Bosne i Hercegovine", Arhivska praksa-8, Društvo arhivskih radnika Tuzlanskog kantona, Tuzla 2005, str. 298-303
 75. Vržina, Dušan, "Dostupnost i pristupačnost arhivskoj građi i arhivima u Republici Srpskoj", Arhivska praksa-8, Društvo arhivskih radnika Tuzlanskog kantona, Tuzla 2005, str. 174-184
 76. Mačkić, Zoran S., "Kancelarijsko i arhivsko poslovanje organa uprave Republike Srpske – Stanje i perspektive", Arhivska praksa-8, Društvo arhivskih radnika Tuzlanskog kantona, Tuzla 2005, str. 81-91
 77. Стојнић, Бојан, "Светислав Тиса Милосављевић и пољопривреда Врбаске бановине", Зборник радова са Округлог стола одржаног 16. октобра 2004. године, Институт за историју Бањалука, Бањалука 2005, стр. 93-111
 78. Mačkić, Zoran S., Pisarnica organa uprave – neautentična tumačenja i neobavezujuće preporuke, autor, Banjaluka 2004.
 79. Radmanović, Nebojša, recenzija, u: Mačkić, Zoran S., Pisarnica organa uprave – neautentična tumačenja i neobavezujuće preporuke, autor, Banjaluka 2004.
 80. Стошић, Верица, Каталог изложбе "Бањалука и бан Светислав Тиса Милосављевић", Архив Републике Српске [и] Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2004.
 81. Stošić, Verica M., Mačkić, Zoran S., Banjaluka koje ima i koje nema u 1000 slika [Elektronski izvor], Zoran S. Mačkić, Banjaluka 2004.
 82. Radmanović, Nebojša, recenzija, u: Stošić, Verica M., Mačkić, Zoran S., Banjaluka koje ima i koje nema u 1000 slika [Elektronski izvor], Zoran S. Mačkić, Banjaluka 2004.
 83. Radmanović, Nebojša, recenzija, u: Marić, Tomo, Tamo preko Vrbasa : (forzza Mejdan – naprijed Obilićevo), Zadužbina Petar Kočić [i] Nezavisna radio-televizija, Banjaluka 2004.
 84. Stojnić, Bojan, "Valorizacija i kategorizacija arhivske građe", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXXVI/2000-01, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2004, str. 92-101.
 85. Mačkić, Zoran S., "Propisi o elektronskom dokumentu", Arhivska praksa-7, Društvo arhivskih radnika Tuzlanskog kantona, Tuzla 2004, str. 102-110.
 86. Mačkić, Zoran S. i drugi, Priručnik iz kancelarijskog i arhivskog poslovanja za organe vlasti i pravna lica u Federaciji BiH, kantonima, Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, Arka press, Sarajevo 2003.
 87. Верица, Стошић, Каталог изложбе "Архивалија – свједок времена", Архив Републике Српске, Бањалука 2003/2004.
 88. Mačkić, Zoran S., Zaštita kulturnih dobara – Zbirka propisa Republike Srpske sa komentarima i objašnjenjima, Zoran S. Mačkić, Banjaluka 2003.
 89. Vržina, Dušan, "Pristup arhivskoj građi Arhiva Republike Srpske", Arhivska praksa-6, Društvo arhivskih radnika Tuzlanskog kantona, Tuzla 2004, str. 40-44
 90. Radošević, Ljiljana, "Uloga arhiva u realizaciji prava pristupa informacijama", Arhivska praksa-6, Društvo arhivskih radnika Tuzlanskog kantona, Tuzla 2004, str. 27-30
 91. Радмановић, Небојша, рецензија, у: Мачкић, Зоран С., Канцеларијско пословање : приручник за неупућене или подсјетник за упућене, друго допуњено издање, Зоран С. Мачкић, Бањалука 2002.
 92. Мачкић, Зоран С., Канцеларијско пословање : приручник за неупућене или подсјетник за упућене, друго допуњено издање, Зоран С. Мачкић, Бањалука 2002.
 93. Mačkić, Zoran S., "Propisi Republike Srpske o zaštiti arhivske građe i registraturskog materijala", Arhivska praksa-5, Društvo arhivskih radnika Tuzlanskog kantona, Tuzla 2002, str. 23-32.
 94. Радмановић, Небојша, рецензија, у: Мачкић, Зоран С., Канцеларијско пословање у пракси – Приручник за неупућене или подсјетник за упућене, Зоран С. Мачкић, Бањалука 2001.
 95. Мачкић, Зоран С., Канцеларијско пословање у пракси – Приручник за неупућене или подсјетник за упућене, Зоран С. Мачкић, Бањалука 2001.
 96. Mačkić, Zoran S., "Propisi Republike Srpske o zaštiti arhivske građe i registraturskog materijala", Arhivi u vremenu tranzicije – Okrugli sto, Arhiv Bosne i Hercegovine [i] Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo 2001, str. 169-179
 97. Vržina, Dušan, "Identifikacija i odgovornost svih subjekata u postupku privatizacije", Arhivi u vremenu tranzicije – Okrugli sto, Arhiv Bosne i Hercegovine [i] Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo 2001, str. 47-62
 98. Група аутора, Заштита архивске грађе у регистратурама, Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2000.
 99. Светислав Тиса Милосављевић: Сусрети с краљем 1929-1934, (приредили Небојша Радмановић, Верица Стошић, Душан Вржина), Коцка д.о.о., Бањалука 1996.
 100. Bibić, Mirjana, "Standardi i normativi matičnih poslova Informativne službe Arhiva BiH", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXXI, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1991, str. 129-139.
 101. Davidović, David; Mujezinović, Amila, "Postojeće stanje organizovanosti i osposobljenosti arhiva kao nosioca arhivske djelatnosti", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXXI, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1991, str. 119-123.
 102. Marić, Miroslav, "Zakon o preduzećima i arhivska djelatnost", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXXI, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1991, str. 51-55.
 103. Gordana, Sedić, "Oblasni odbor Bihaćke oblasti 1927-1929. – sumarno-analitički inventar", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXX Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1990, str. 245-246.
 104. Gordana, Sedić, "Okružna oblast Banja Luka 1919-1922. – sumarno-analitički inventar", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXX, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1990, str. 227-243.
 105. Ljiljana Stanković, "Sreski narodni odbor Goražde 1945-1962. – sumarni inventar", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXX, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1990, str. 211-226.
 106. Davidović, David, "Iskustva i akcije Istorijskog arhiva Sarajevo na zaštiti i preuzimanju građe od društvenih lica", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXIX, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1989, str. 41-46.
 107. Ivanić, Ljubomir, "Školstvo u NOB na području sreza Sanski Most", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXVIII, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1988, str. 123-134.
 108. Davidović, David, "Primjena i mogućnost ujednačavanja osnovnih i teorijskih principa u procesu sređivanja fondova društveno-političkih organizacija", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXVIII, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1988, str. 29-34.
 109. Vržina Dušan; Sedić Gordana, "Primjena i mogućnost ujednačavanja osnovnih teorijskih principa u procesu sređivanja arhivske građe u arhivima u Bosni i Hercegovini", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXVIII, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1988, str. 7-18.
 110. Davidović, David; Dragutin Kosovac, "Društveno i političko stanje u Sarajevu neposredno poslije oslobođenja", Sarajevo u socijalističkoj Jugoslaviji, Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo 1988, str. 9-35
 111. Ivanić, Ljubomir; Živković, Žarko, Sto godina školstva u opštini Sanski Most (1886-1986), RO osnovnog i predškolskog obrazovanja i vaspitanja Sanski Most, Banjaluka 1987
 112. Davidović, David, "40-godišnjica arhiva i arhivske službe BiH", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXVII, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1987, str. 139-142.
 113. Ganibegović, Ahmed, "Arhivska građa i registraturski materijal u opštinskim sudovima Bosanske krajine", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXVI, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1986, str. 139-143.
 114. Stošić, Verica, "Arhivski fondovi sudskih organa u Arhivu Bosanske Krajine u Banjaluci", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXVI, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1986, str. 123-132.
 115. Marić, Miroslav, "Analiza stanja i problema zaštite arhivske građe van arhiva", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXVI, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1986, str. 89-98.
 116. Vržina, Dušan, "Istraživanje arhivske građe u Arhivu Bosanske krajine u svrhu kompletiranja postojećih fondova", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXVI, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1986, str. 63-68.
 117. Davidović, David, "Istraživanje arhivske građe u svrhu kompletiranja fondova Istorijskog arhiva Sarajevo", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXVI, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1986, str. 57-62.
 118. Radmanović, Nebojša; Preradović Ranko, "Pola vijeka banjalučkog studentskog pokreta (Prilog proučavanju osnivanja i petogodišnjeg predratnog djelovanja Kluba akademičara Banjaluka)", Putevi, broj 1985/3, NIGRO "Glas", Banjaluka 1985, str. 10-41.
 119. Vržina, Dušan, "Prva pravila Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Banjaluci 1883. godine", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXV, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1985, str. 263-270.
 120. Vržina, Dušan, "Zbirka plakata u Arhivu Bosanske krajine Banjaluka", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXV, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1985, str. 81-87.
 121. Stošić, Verica, "Objedinjeni fond o agrarnoj reformi i kolonizaciji okruga banjalučkog 1946-1957.", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXV, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1985, str. 57-61.
 122. Arhiv Bosanske Krajine Banjaluka 1953-1980, (priredio Nebojša Radmanović), Arhiv Bosanske Krajine, Banjaluka, 1983
 123. Bibić, Mirjana, "Izvještaj o radu Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine za period juni 1979 – juni 1983. godine", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXIII-XXIV, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1983-1984, str. 283-290.
 124. Ganibegović, Ahmed, "Problemi zaštite arhivske građe i registraturskog materijala na relaciji SOUR-RO-OOUR", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXIII-XXIV, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1983-1984, str. 91-98.
 125. Marić, Miroslav, "Važeći arhivski propisi i zaštita arhivske građe van arhiva", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXIII-XXIV, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1983-1984, str. 65-79.
 126. Vržina, Dušan, "Arhivska građa narodnooslobodilačkih organa vlasti u Arhivu Bosanske krajine", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXIII-XXIV, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1983-1984, str. 49-58.
 127. Vržina, Dušan, "Okrugli sto Oblasna partijska savjetovanja na Šehitlucima ljeta 1941. godine i razvoj ustanka u Bosanskoj krajini", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXII, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1982, str. 282-284.
 128. Radmanović, Nebojša, "Zapisnik godišnje skupštine Kluba akademičara Banja Luka (KAB-a) održane 8. septembra 1935. godine", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXII, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1982, str. 231-250.
 129. Vržina, Dušan, "Građa o prvomajskim proslavama u okrugu banjalučkom 1919. i 1920. godine", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXII, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1982, str. 209-229.
 130. Davidović, David, "Neka iskustva na sređivanju i obradi arhivske građe rejonskih, opštinskih i sreskih komiteta KP/SK u Istorijskom arhivu Sarajevo", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXII, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1982, str. 117-124.
 131. Radmanović, Nebojša, "Arhivska građa društveno-političkih organiazcija u arhivima SR Bosne i Hercegovine", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXXII, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1982, str. 111-116.
 132. Bibić, Mirjana, "Vodič za fond Komisije za kinematografiju pri Vladi NRBiH 1947-1950.", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXII, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1982, str. 53-56.
 133. Stošić, Verica, "Izvanredni narodni sud u Banjoj Luci 1941. godine", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XXII, Sarajevo 1982, str. 41-45.
 134. Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odeljenjima u SFRJ - Bosna i Hercegovina, (priredio Nebojša Radmanović), Savez arhivskih radnika Jugoslavije, Beograd 1981
 135. Đokić, Mirjana, "Izvještaj o radu Društva arhivskih radnika BiH za period juni 1979. – februara 1981. godine", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1980-1981, XX-XXI, str. 297-300.
 136. Radmanović, Nebojša, "Napredna banjalučka društva kao oblik legalnog djelovanja Komunističke partije Jugoslavije u drugoj polovini tridesetih godina", Četvrta i peta konferencija za Bosnu i Hercegovinu u istorijskom razvitku revolucionarnog pokreta 1938-1941, Zbornik radova sa naučnog savjetovanja održanog u Mostaru 5. i 6. oktobra 1978. godine, Institut za istoriju, Sarajevo [ i ] Komisija Predsjededništva CK SK BiH za istoriju, Sarajevo 1980, str. 437-448
 137. Davidović, David, "Deveti kongres arhivskih radnika Jugoslavije", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XX-XXI, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1980-181, str. 291-295.
 138. Vržina, Dušan, "Istorijski zbornik, I/1980, Institut za istoriju Banjaluka", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XX-XXI, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1980-1981, str. 275-277.
 139. Radmanović, Nebojša, "Banjalučki okrug 1920. godine (Izvještaj načelnika okruga banjalučkog od 25. juna 1920) ", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XX-XXI, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1980-1981, str. 193-221.
 140. Sedić, Gordana, "O nekim arhivskim fondovima iz perioda 1918-1941. u Arhivu Bosanske Krajine", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XX-XXI, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1980-1981, str. 49-62.
 141. Radmanović, Nebojša, "Napredna banjalučka društva kao oblik legalnog djelovanja KPJ u drugoj polovini tridesetih godina", Četvrta i peta konferencija Komunističke partije Jugoslavije za Bosnu i Hercegovinu u istorijskom razvitku revolucionarnog pokreta 1938-1941., Institut za istoriju Sarajevo, 1980, str. 437-448
 142. Radmanović, Nebojša, "Najplodnije godine djelovanja RKSD "Pelagić" (1937-1941)", Istorijski zbornik, Institut za istoriju Banjaluka, 1980, str. 127-137
 143. Marić, Miroslav, "Pravni aspekt zaštite arhivske građe van arhiva", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XVIII-XIX, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1978-1979, str. 37-43.
 144. Đokić, Mirjana, "Prilozi" Instituta za istoriju Sarajevo, 1978., Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, XVIII-XIX, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1978-1979, str. 417-423.
 145. Halilović Nafis; Bahtijarević, Aida, "Vodič arhivskih fondova okružnih organa Zemaljske komisije za ispitivanje zločina okupatora i njihovih pomagača za područje Okružnog narodnooslobodilačkog odbora za Bosansku Krajinu", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, X-XI, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1970-1971, str. 258-269.
 146. Ibrišagić, Ibrahim, "Stanje, problemi i zadaci Arhiva Bosanske Krajine posle katastrofalnih zemljotresa u Banjaluci", Arhivist, XX/1970 – broj 1, Savez društava arhivskih radnika Jugoslavije, Beograd 1970, str. 37-39
 147. Ibrišagić, Ibrahim, "O nekim vidovima društvene i kulturno-prosvjetne djelatnosti Arhiva Bosanske krajine u Banjoj Luci", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1967, str. 105-109, broj VIII-IX
 148. Bostandžić, Feriha, "Bibliografija radova rađenih na osnovu arhivske građe Arhiva Bosne i Hercegovine (1947-1967)", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1967, str. 75-90, broj VII
 149. Ibrišagić, Ibrahim, "Izvještaj o stručnom radu Arhiva Bosanske Krajine u Banjoj Luci u 1966.", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1967, str. 33-39, broj VII
 150. Ibrišagić, Ibrahim, "O nekim događajima iz razvitka radničkog pokreta u Banjoj Luci u periodu 1918-1921.", Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Društvo arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1965, str. 241-259, broj IV-V
 151. Ibrišagić, Ibrahim, "Osnivanje i rad Sreskog arhiva u Banjoj Luci", Glasnik arhiva i Društva arhivista Bosne i Hercegovine, Društvo arhivista Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1963, str. 45-55, broj III
 152. Ibrišagić, Ibrahim, "Razvitak radničkog pokreta u Banjoj Luci od 1918. do 1941. godine", Glasnik arhiva i Društva arhivista Bosne i Hercegovine, Društvo arhivista Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1961, str. 273-284, broj I
 153. Ibrišagić, Ibrahim, "Problem škartiranja arhivske građe u Bosni i Hercegovini", Glasnik arhiva i Društva arhivista Bosne i Hercegovine, Društvo arhivista Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1961, str. 197-204, broj I
   

 
Величина текста:
Loading