О Архиву РСНовости и догађајиАрхивска грађа и књижни фондПубликације и изложбеOn-line документиРегистар акредитованих услуга
Попис архивских фондова у Зворнику

 

А. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, УСТАНОВА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА

1. Управа и јавне службе

1.1. архивски фондови до 1918.
(1) Котарски уред Зворник (1880-1918); 1887/1946; 14 књ., 1 фасцикл, 62 повеза, водич

1.2. архивски фондови од 1918. до 1941.
(2) Начелство среза зворничког (1918-1941); 1927/1946; 17 књига, водич
(3) Начелство среза бијељинског (1918-1941); 1892/1952; 1 књ., 5 повеза, водич

1.3. архивски фондови од 1941. до 1945.

1.4. архивски фондови од 1945. до 1992.
(4) Народни одбор среза Зворник (1945-1962); 1945/1962; 55 књ., 79 повеза, 36 омота; водич
(5) Народни одбор среза Бијељина (1945-1955); 1945/1955; 2 књ., 43 повеза; водич
(6) Народни одбор општине Зворник (1952-1962); 1952/1962; 31 књ.,71 повез; 6 омота; водич
(7) Народни одбор општине Козлук (1952-1962); 1955/1960; 3 књ., 6 повеза; водич
(8) Народни одбор општине Дрињача (1952-1955); 1952/1955; 2 књ., 2 повеза; 3 омота; водич
(9) Народни одбор општине Сапна (1952-1962); 1955/1957; 1 повез; водич
(10) Народни одбор општине Бијељина ( 1952-1962); 1952/1967; 1 књ., 130 повеза; водич
(11) Скупштина општине Зворник (1963-); 1892/1982; 74 књ., 1559 повеза, 29 омота, 19 регистратора; водич
(12) Скупштина општине Бијељина (1963-); 1962/1975; 24 књ., 1128 повеза; водич
(13) Мјесни народни одбор Зворник (1945-1952); 1947/1949; 4 књ.; водич
(14) Мјесни народни одбор Дрињача (1945-1952); 1945/1951; 9 књ., 11 повеза; водич
(15) Мјесни народни одбор Каменица (1945-1952); 1947/1950; 5 књ., 2 повеза; водич
(16) Мјесни народни одбор Снагово (1945-1952); 1948/1952; 6 књ., 2 повеза; водич
(17) Мјесни уред Пилица (1952–1985); 1952/1985; 3,5 м¹

1.5. архивски фондови од 1992. до данас
(18) Омбудсмaн Републике Српске, Канцеларија у Бијељини (2001-2009); 2001/2009; 12,10 дужних метара; архивска књига

2. Правосуђе

2.2. период послије 1945. године
(19) Општинско јавно правобранилаштво ( 1970-1993); 1969/1981; 32 повеза, 2 фасцикла; водич

3. Војне јединице, установе и организације

4. Просвјетне, културне и научне установе

5. Социјалне и здравствене установе

6. Привреда и банкарство

6.1. период капитализма

6.1.3. привредна предузећа

6.2. период социјализма

6.2.3. привредна предузећа

6.2.3.1. индустрија и рударство
(20) "Радник“ АД Власеница (1951-2008) 1951/2008: 2,65 дужних метара; несређено
(21) Творница обуће "Стандард" Зворник (1951-1990); 1951/1990 : 0,60 м¹
(22) АД "Дрина" - у стечају, Братунаџ (1977-2009); 1997/2009 : 6 метара; архивска књига
(23) ЈИИП "Српски глас" - у стечају, Зворник (1969-2011); 1969/2011 : 2,90 метара; архивска књига
(24) ''Градац'' Братунац - у стечају (1961-2013) : 16 м; архивска књига
(25) АД ''Панафлекс'' – у стечају, Бијељина (1957–2015); 28,80 м; архивска књига
(26) Рудник олова и цинка ''Сасе'' АД, Сребреница - у стечају (2006-2016); 2006/2016; 1,9 м1

6.2.3.4. саобраћај
(27) ООУР ПТТ саобраћаја “Зворник“ Зворник (1970-1992); 1971/1991; 9 књ., 4 рег., 111 фасцикaлa; водич

7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења

7.1. политичке и друштвено-политичке организације

9.1. Друштвене службе
(28) Самоуправна интересна заједница становања и комуналних дјелатности Шеховићи ( 1976-1990); 1976/1990; 9 фасцикала,3 повеза, 1 регистратор; водич

Величина текста:
Loading