О Архиву РСНовости и догађајиАрхивска грађа и књижни фондПубликације и изложбеOn-line документиРегистар акредитованих услугаЈавне набавке
Попис архивских фондова у Зворнику

 

А. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, УСТАНОВА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА

1. Управа и јавне службе

1.1. Период до 1918.
(1) Котарски уред Зворник (1880–1918); 1887/1946; књ. 14; ф. 1; п. 62; попис

1.2. Краљевина СХС/Југославија (1918–1941)
(2) Начелство Среза зворничког (1918–1941); 1927/1946; књ. 17; попис
(3) Начелство Среза бијељинског (1918–1941); 1892/1952; књ. 1; п. 5; попис

1.3. Други свјетски рат (1941–1945)

1.4.2. Срески и општински органи управе
(4) Срески НО Зворник (1945–1958); 1946/1958; књ. 21; кут. 24; СИ
(5) Срески НО Бијељина (1945–1955); 1945/1955; књ. 2; п. 27; попис
(6) Градски НО Бијељина (1945–1955); 1946/1955; п. 27; књ. 11; попис
(7) НО Градске општине Зворник (1950–1955); 1949/1954; књ. 7; п. 3; попис
(8) НО општине Козлук (1952–1962); 1953/1962; књ. 5; п. 13; попис
(9) НО општине Дрињача (1952–1955); 1952/1955; књ. 1; п. 2; о. 2; попис
(10) НО општине Зворник (1955–1963); 1953/1962; књ. 21; кут. 124; СИ
(11) НО општине Бијељина (1955–1963); 1955/1962; књ. 50; п. 130; попи
(12) СО Зворник (1963–); 1892/1982; књ. 70; кут. 646; ф. 5.495; С
(13) СО Бијељина (1963–); 1963/1975; књ. 57; п. 1.120; попис

1.4.3. Мјесни органи управе
(14) Мјесни НО Зворник (1945–1950); 1945/1957; књ. 12; п. 5; попис
(15) Мјесни НО Дрињача (1945–1952); 1945/1952; књ. 12; п. 14; о. 1; попис
(16) Мјесни НО Каменица (1945–1952); 1947/1952; књ. 6; п. 2; о. 1; попис
(17) Мјесни НО Снагово (1945–1952); 1946/1952; књ. 4; п. 2; попис
(18) Мјесни НО Козлук (1945–1952); 1946/1952; књ. 3; п. 1; попис
(19) МУ Пилица (1952–1985); 1952/1985; 3,5 м1; попис

1.4.4. Остали органи управе и јавне службе
(20) СИЗ становања и комуналних дјелатности Шековићи (1976–1990); 1976/1990; ф. 9; п. 3; рег. 1; попис

1.5. Период од 1992.
(21) Омбудсмaн Републике Српске, Канцеларија у Бијељини (2001–2009); 2001/2009; 12,1 м1; попис

2. Правосуђе

2.2.4. Правобранилаштва
(22) Општинско јавно правобранилаштво Зворник (1970–1993); 1969/1981; п. 32; ф. 2; попис

3. Војне јединице, установе и организације

4. Просвјетне, културне и научне установе

5. Социјалне и здравствене установе

6. Привреда и банкарство

6.1. Банке и новчани заводи

6.2. Привредна удружења, коморе и дирекције

6.3.1. Индустрија, рударство и грађевинарство
(23) "Радник" АД Власеница (1951–2008); 1951/2008; 2,65 м1; попис
(24) Творница обуће "Стандард" Зворник (1951–1990); 1951/1990; 0,3 м1; попис
(25) "Панафлекс" АД Бијељина – у стечају (1957–2015); 28,8 м1; АК
(26) "Дрина" АД Братунац – у стечају (1977–2009); 1997/2009; 6 м1; АК
(27) ОДП "Обућа-Дрина" са п. о. Зворник (1992–2010); 1992/2010; 0,5 м1; попис
(28) Рудник олова и цинка "Сасе" АД Сребреница – у стечају (2006–2016); 2006/2016; 1,9 м1; попис

6.3.4. Саобраћај и везе
(29) ООУР ПТТ саобраћаја "Зворник" Зворник (1970–1992); 1971/1991; књ. 9; рег. 4; ф. 111; попис

6.3.6. Остало
(30) ЈИИП "Српски глас" Зворник – у стечају (1969–2011); 1969/2011; 2,9 м1; АК

7. Политичке партије, друштвено-политичке организације и синдикати

7.1. Период до 1945.

Величина текста:
Loading