About the ArchivesNews and EventsData on the records Publications and exhibitionsOn-line documentsRegister of services
Archive groups in Trebinje

 

А. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, УСТАНОВА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА

1. Управа и јавне службе

1.3. Други свјетски рат (1941–1945)

1.4.2. Срески и општински органи управе
(1) НОО Равно (1952–1962); 1950/1962; кут. 23
(2) СО Требиње (1963–1989); 1882/1984; кут. 100
(3) СО Невесиње (1963–1999); 1945/1999; кут. 300
(4) СО Љубиње (1963–1982); 1980/1982; кут. 18
(5) Фонд за изградњу станова за учеснике НОР-а општине Билећа (1970–1983); 1970/1983; кут. 13
(6) Фонд за уређење грађевинског земљишта општине Билећа (1974–1977); 1974/1977; кут. 1
(7) Фонд за електрификацију села општине Требиње (1971–1977); 1971/1977; кут. 1

1.4.3. Мјесни органи управе
(8) МУ Ластва (1940–1992) 1940/1992; кут. 32

1.4.4. Остали органи управе и јавне службе
(9) СИЗ становања општине Требиње (1958–2001); 1958/2001; кут. 70; СИ
(10) СИЗ за дјечију заштиту Билећа (1973–1991); 1973/1991; кут. 3
(11) СИЗ за физичку културу Требиње (1974–1995); 1974/1995; књ. 2; кут. 3
(12) СИЗ за становање Невесиње (1974–2009); 1974/2009; књ. 2, кут. 37, ф. 3
(13) СИЗ за културу и физичку културу Билећа (1975–1991); 1975/1991; књ. 3; кут. 3
(14) СИЗ за основно образовање Билећа (1977–1987); 1977/1987; кут. 1
(15) СИЗ за пољопривреду и развој села Гацко (1979–1984); 1979/1984; кут. 1

2. Правосуђе

2.2.4. Правобранилаштва
(16) Јавно правобранилаштво Гацко (1973–1983); 1973/1983; кут. 7

2.2.5. Судови за прекршаје
(17) Суд за прекршаје Гацко (1956–1996); 1956/1996; књ. 21; кут. 39

3. Војне јединице, установе и организације

4. Просвјетне, културне и научне установе

4.1.1.1. Основне школе
(18) Основне школе Требиње (1899–1962); 1899/1962; књ. 52; САИ
(19) ОШ "Владимир Гаћиновић" Плана (1978–1980); 1978/1980; кут. 2; АК
(20) ОШ "Мирко Попара" Дивин (1978–1980); 1978/1980; кут. 6; АК
(21) ОШ "Џемал Биједић" Билећа (1980–1991); 1980/1991; кут. 6; АК

4.1.1.3. Средње школе
(22) Средња управна школа Билећа (1968–1974); 1968/1974; књ. 5
(23) Економска школа Невесиње (1956–1972); 1956/1972; књ. 65, ф. 1

4.2. Културне установе
(24) Завичајни музеј Билећа (1963–1972); 1963/1972; кут. 3 (пакети, мапе)
(25) КУД "Владимир Гаћиновић" Билећа (1981–1987); 1981/1987; књ. 1; кут. 1

5. Социјалне и здравствене установе

6. Привреда и банкарство

6.1. Банке и новчани заводи

6.2. Привредна удружења, коморе и дирекције

6.3.1. Индустрија, рударство и грађевинарство
(26) "Луч" Требиње – у стечају (1952–2007); 1952/2007; кут. 164; рег. 133; п. 17; АК
(27) "Ковница" АД, Билећа – у стечају (1954–2009); 1954/2009; кут. 20
(28) КГПО "4. октобар" Требиње (1955–1991); 1955/1991; књ. 26; кут. 153
(29) "Требињка" Требиње (1959–1979); 1959/1979; књ. 4; кут. 9
(30) "Билећанка" АД Билећа – у стечају (1962–2015); 1962/2015; књ. 18, кут. 319; АК
(31) "Житопродукт" Билећа – у стечају (1972–2004); 1972/2004; књ. 8, кут. 52
(32) "Леоспорт" Требиње (1974–1993); 1974/1993; књ. 4; кут. 7
(33) "Изолатер" АД Требиње – у стечају (1977–2012); 1977/2012; кут. 260, ф. 242; АК
(34) "Финал-ремонт" Требиње (1986–1988); 1986/1988; кут. 2
(35) "Југопетрол" ДОО Требиње – у стечају (2004–2015); 2004/2015; рег. 185; ф. 18, кут. 2
(36) "Новотекс" АД, Требиње – у стечају (2012–2016); 2012/2016; рег. 23

6.3.3. Трговина, угоститељство и туризам
(37) "Тргопром" АД Билећа (1958–2015); 1958/2015; књ. 2; кут. 6; АК
(38) РО "Турист" Требиње (1986–1990); 1986/1990; кут. 1

6.3.6. Остало
(39) "Комуналац" Љубиње – у стечају (2001–2009); 2001/2009; књ. 1; кут. 4
(40) Књиговодствени центар Требиње (1980–1999); 1980/1999; кут. 3
(41) "Фризер" Требиње (1985–2001); 1985/2001; књ. 5; кут. 4

6.4.1. Земљорадничке задруге
(42) ЗЗ "Агропром" Билећа (1979–1990); 1979/1990; књ. 9, кут. 17; АК

7. Политичке партије, друштвено-политичке организације и синдикати

7.1. Период до 1945.

7.2.1. Комунистичка партија / Савез комуниста
(43) Општински комитет СК Требиње (1952–1989); 1950/1980; књ. 2, кут. 68
(44) Општински комитет СК Билећа; 1956–1962; кут. 7
(45) Општински комитет СК Гацко (1952–1990);1950/1990; кут. 186

7.2.2. Народни фронт – Социјалистички савез радног народа
(46) Општински савез жена Гацко (1952–1965); 1953/1965; кут. 1
(47) Општинска конференција ССРН Требиње (1952–1985); 1949/1985; књ. 4, кут. 16
(48) Општинска конференција ССРН Гацко (1952–1990); 1950/1990; кут. 46; рег. 1
(49) Општинска конференција ССРН Билећа (1953–1977); 1953/1977; кут. 4, св. 5

7.2.3. Народна омладина – Социјалистичка омладина
(50) Општински Савез пионира Гацко (1946–1949); 1946/1949; кут. 1
(51) Општински комитет Народне омладине Гацко (1952–1970); 1947/1970; кут. 8
(52) Општински комитет Народне омладине Билећа (1953–1975); 1953/1975; кут. 4

7.2.4. Синдикат
(53) Општинско вијеће Савеза синдиката Гацко (1958–1973); 1958/1973; кут. 11

7.2.5. Савез бораца и остале друштвено-политичке организације
(54) Општински одбор СУБНОР-а Гацко (1955–1983); кут. 6
(55) Општински савез РВИ Билећа; 1956–1959; кут. 1

8.5. Остала друштва и удружења
(56) Савез слијепих Требиње (1967–1988); 1967/1988; кут. 3
(57) Друштво и пријатељи дјеце Билећа (1960–1967); 1960/1967; кут. 2

Ц. ЗБИРКЕ

(58) Сиџил невесињског кадије 1775 (фотокопије, фрагмети, превод); кут. 1
(59) Котарски шеријатски суд Требиње (фотокопије); кут. 1 (стр. 410)
(60) Збирка Мићо Љубибратић (фотокопије); кут. 2
(61) Збирка Чедо Капор; кут. 3; САИ
(62) Збирка Поп Саво Симић (1883–1950); кут. 1; САИ

Font size:
Loading