О Архиву РСНовости и догађајиАрхивска грађа и књижни фондПубликације и изложбеOn-line документиРегистар акредитованих услуга
Попис архивских фондова у Требињу

 

А. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, УСТАНОВА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА

1. Управа и јавне службе

1.3. архивски фондови од 1941. до 1945.

1.4. архивски фондови од 1945. до 1992.
(1) Општина Билећа Фонд за изградњу станова за учеснике НОР-а 1970/1983 : 13 кутија
(2) Општина Билећа, Фонд за уређење грађевинског земљишта 1974/1977 : 1 кутија
(3) Општина Требиње, Фонд за електрификацију села 1971/1977 : 2 кутије
(4) Народни одбор општине Равно 1950/1962 : 23 кутије
(5) Мјесни уред Ластва 1944/1992 : 32 кутије
(6) Скупштина општине Невесиње (1963-1999); 1945/1999; 205 кутија; несређено
(7) Скупштина општине Љубиње (1963-1982); 1980/1982 : 1,80 м¹
(8) Скупштина општине Требиње (1963-1989); 1884/1982; 102,14 метара

2. Правосуђе
(9) Котарски шеријатски суд Требиње 1285 : 410 страница, фотокопије
(10) Сиџил Невесињског кадије 1775 : 1 повез, фотокопије

2.2. период послије 1945. године
(11) Суд за прекршаје Гацко (1956-1996): 21 kњ., 39 кутија
(12) Јавно правобранилаштво Гацко (1973-1983) : 7 кутија; несређено

3. Војне јединице, установе и организације

4. Просвјетне, културне и научне установе

4.1. просвјетне установе
(13) Средња управна школа Билећа 1968/1974 : 5 књига
(14) Економска школа Невесиње (1956-1972); 1956/1972; 65 књига, 1 фасцикл; несређено
(15) Основна школа "Џемал Биједић" Билећа (1980-1991); 1980/1991 : 2,40 м¹; архивска књига
(16) Основна школа "Владимир Гаћиновић" Плана (1978-1980); 1978/1980 : 0,60 м¹; архивска књига
(17) Основна школа "Мирко Попара" Дивин (1978- ); 1978/80 : 0,60 м¹; архивска књига
(18) Основне школе Требиње (1899-1961) : 31 књига

4.2. културне установе
(19) Завичајни музеј Билећа 1963/1972 : 3 пакета, 2 мапе, 3 књиге
(20) КУД “Владимир Гаћиновић“ Билећа 1981/1987 : 1 књига, 1 кутија

5. Социјалне и здравствене установе

6. Привреда и банкарство

6.1. период капитализма

6.1.3. привредна предузећа

6.1.3.3. трговина, угоститељство и туризам
(21) РО “Турист“ Требиње 1986/1990 : 1 кутија
(22) ''Тргопром'' АД Билећа (1958-2015);1958/2015 : 1,0 м

6.2. период социјализма

6.2.3. привредна предузећа
(23) “Леоспорт“ Требиње 1974/1993 : 4 књиге, 7 кутија
(24) “Требињка“ Требиње 1959/1979 : 4 књиге, 9 кутија
(25) “Луч“ Требиње 1952/2007 : 164 кутије, 133 рег. 17 повеза
(26) КГПО “4. октобар“ Требиње 1955/1991 : 26 књига, 153 кутије
(27) “Финал-ремонт“ Требиње 1986/1988 : 2 кутије
(28) ''Комуналац'' Љубиње (2001-2009) : 1 књига, 4 кутије
(29) ''Изолатер'' АД Требиње (1977-2012) : 256 кутија

6.2.3.1. индустрија и рударство
(30) ''Билећанка'' АД Билећа (2010-2015); 2010/2015 : 4 м
(31) ''Ковница'' АД, Билећа - у стечају 1954–2009); 1954/2009; 20 м¹
(32) ''Новотекс'' АД, Требиње - у стечају (2016); 2016; рег. 23

6.2.3.5. остало
(33) Књиговодствени центар Требиње 1980/1999 : 3 кутије
(34) “Глас“ Требиње : 1 књига
(35) “Фризер“ Требиње 1985/2001 : 5 књига, 4 кутије

6.2.5. задруге
(36) ЗЗ ''Агропром'' Билећа (1979-1990); 1979/1990 : 0,35 м; архивска књига

7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења

7.1. политичке и друштвено-политичке организације

7.1.1. напредне политичке и друштвено-политичке организације
(37) Општински комитет народне омладине Билећа 1953/1975 : 4 кутије
(38) Општински савез ратних војних инвалида Билећа : 1 кутија
(39) Општинска организација савеза комуниста Требиње 1950/1989 : 2 књиге, 68 кутија
(40) Општински комитет Савеза комуниста Билећа : 7 кутија
(41) Општинска конференција Социјалистичког савеза радног народа Требиње 1949/1985 : 4 књиге, 16 кутија
(42) Општинска конференција Социјалистичког савеза радног народа Билећа 1953/1977 : 5 свезака, 4 кутије
(43) Општинска конференција СКЈ Гацко (1950-1990);1950/1990 : 186 кутија
(44) Општинска конференција ССРН Гацко (1950-1990) : 46 кутија, 1 рег.
(45) Општинско вијеће Савеза синдиката Гацко (1958-1973) : 11 кутија
(46) СУБНОР Гацко (1956-1983) : 6 кутија
(47) Савез народне омладине Гацко (1947-1970) : 8 кутија
(48) Општински савез жена Гацко (1953-1965) : 1 кутија
(49) Општински Савез пионира Гацко (1946-1949) : 1 кутија

7.6. остало
(50) Савез слијепих Требиње 1967/1988 : 3 кутије
(51) Друштво и пријатељи дјеце Билећа 1960/1967 : 2 кутије

9.1. Друштвене службе
(52) Самоуправна интересна заједница за просвјету основног образовања Билећа 1977/1987 : 1 кутија
(53) Самоуправна интересна заједница за физичку културу Требиње 1974/1995 : 2 књиге, 3 кутије
(54) Самоуправна интересна заједница за културу и физичку културу Билећа 1975/1991 : 3 књиге, 3 кутије
(55) Самоуправна интересна заједница за дјечију заштиту Билећа 1973/1991 : 3 кутије
(56) СИЗ за становање Невесиње (1974-2009); 1974/2009; 37 кутија, 2 књиге, 3 фасцикла; несређено
(57) СИЗ за пољопривреду и развој села Гацко (1979-1984); 1979/1984 : 1 кутија

Ц. ЗБИРКЕ

(58) Збирка Мићо Љубибратић : 2 кутије, фотокопије
(59) Збирка Чедо Капор : 4 кутије

Величина текста:
Loading