About the ArchivesNews and EventsData on the records Publications and exhibitionsOn-line documentsRegister of services
Archive groups in Foča

 

А. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, УСТАНОВА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА

1. Управа и јавне службе

1.3. архивски фондови од 1941. до 1945.
(1) Краљевина СХС Земљораднички зајмови - Фоча, Горажде, Чајниче и Рогатица (1926-1932); 1926/1932 : кут. 3; СИ

1.4. архивски фондови од 1945. до 1992.
(2) Срески народни одбор Вишеград (1945-1955); 1945/1955 : књ. 6; кут. 27; СИ
(3) Срески народни одбор Калиновик (1945-1955); 1945/1955 : књ. 49; кут. 6; СИ
(4) Срески народни одбор Горажде (1945-1962); 1945/1962 : књ. 121; кут. 344; СИ
(5) Срески народни одбор Фоча (1945-1959); 1945/1959 : књ. 62; кут. 23; СИ
(6) Градски народни одбор Вишеград (1952-1955); 1952/1955 : кут. 1; СИ
(7) Градски народни одбор Фоча (1945-1955); 1945/1955 : књ. 1; кут. 7; САИ
(8) Народни одбор општине Вишеград (1955-1964); 1955/1964 : књ. 6; кут. 27; СИ
(9) Народни одбор општине Добрун (1952-1955); 1952/1955 : књ. 4; кут. 1; СИ
(10) Народни одбор општине Међеђа (1952-1955); 1952/1955 : кут. 1; СИ
(11) Народни одбор општине Рудо (1945-1963); 1945/1963 : књ. 80; кут. 8; СИ
(12) Народни одбор општине Прелово (1952-1955); 1952/1955 : кут. 1; СИ
(13) Народни одбор општине Калиновик (1955-?); 1955/1960 : књ. 4; кут. 9; СИ
(14) Народни одбор општине Улог (1955-1960); 1955/1960 : књ. 10; кут. 6; СИ
(15) Народни одбор општине Добро Поље (1952-1955); 1952/1955 : кут. 1; СИ
(16) Народни одбор општине Чајниче (1946-?); 1946/1971 : књ. 14; кут. 13; СИ
(17) Народни одбор општине Челебићи (1955-1959); 1955/1959 : књ. 1; кут. 4; СИ
(18) Народни одбор општине Фоча (1955-1963); 1955/1963 : књ. 9; кут. 24; САИ
(19) Народни одбор општине Миљевина (1952-1960); 1952/1960 : књ. 19; кут. 13; СИ
(20) Народни одбор општине Дринско (1952-1955); 1952/1955 : кут. 1; СИ
(21) Народни одбор општине Устиколина (1952-1960); 1952/1960 : књ. 13; кут. 5; СИ
(22) Народни одбор општине Сутјеска (1952-1955); 1952/1955 : кут. 1; СИ
(23) Народни одбор општине Слатина (1952-1960); 1952/1960 : књ. 8; кут. 2; СИ
(24) Мјесни народни одбор Вишеград (1945-1952); 1945/1952 : књ. 1; кут. 1; СИ
(25) Мјесни народни одбор Рудо (1945-1952); 1945/1952 : кут. 1; СИ
(26) Мјесни народни одбори Бијело Брдо, Добрун, Дринско, Гаочићи, Међеђа, Миоче, Коритник, Прелово, Поздерчићи, Вардиште, Вељи Луг и Жлијеб (1945-1952); 1945/1952 : књ. 9; кут. 3; СИ
(27) Мјесни народни одбори Аргуд, Хутовље, Калиновик, Кутине, Добро Поље, Обаљ, Оџаци (1945-1952); 1945/1952 : кут. 1; СИ
(28) Мјесни народни одбори Фоча, Челебићи, Хум, Јабука, Козја Лука, Кратине, Миљевина, Слатина, Сутјеска и Викоч (1945-1952); 1945/1952 : књ. 14; кут. 5; САИ
(29) Скупштина општине Фоча (1964- ); 1964/1992 : 36,15 дужних метара; несређено;
(30) Скупштина општине Вишеград (1965-1990); 1965/1990 : 29,35 дужних метара; несређено;
(31) Скупштина општине Рудо (1964- ); 1964/1987 : 6,90 дужних метара; несређено;
(32) Скупштина општине Калиновик (1964- ); 1969/1989 : 4,50 дужних метара; несређено;
(33) Скупштина општине Чајниче (1964- ); 1964/1990 : 3,90 дужних метара; несређено;

1.5. архивски фондови од 1992. до данас
(34) Омбудсман Републике Српске, Канцеларија у Фочи (2001-2009); 2001/2009: 10,29 дужних метара; архивска књига

2. Правосуђе

2.2. период послије 1945. године
(35) Среско јавно тужилаштво Фоча (1946-1958); 1946/1958 : књ. 40; кут. 48; СИ

3. Војне јединице, установе и организације

4. Просвјетне, културне и научне установе

4.1. просвјетне установе
(36) Државна реална гимназија Фоча (1945-1965); 1945/1965 : књ. 189; кут. 5; СИ
(37) Гимназија ”Др Симо Милошевић” Фоча (1965-); 1965/1983 : књ. 293; кут. 17; СИ
(38) Учитељска школа ”Иво Лола Рибар” Фоча (1960-1972); 1960/1972 : књ. 12; кут. 9; СИ
(39) Медицинска школа Фоча (1961-1988); 1961/1988
(40) Школа ученика у привреди ”Никола Тесла” Фоча (1947-); 1947/1969 : књ. 324; кут. 3; СИ
(41) Основна школа ”Вук Караџић” Устиколина (1908-1992); 1944-1960 : кут. 10; СИ
(42) Основна школа ”Бранко Гаговић” Челебићи (1890-1992); 1947-1979 : књ. 77; кут. 18; СИ
(43) Основна школа ”Иван Горан Ковачић” Фоча (1945-); 1945-1961 : књ. 45; кут. 17; СИ
(44) Основна школа ”Сава Ковачевић” Попов Мост (1950-1992); 1950-1961 : књ. 21; кут. 6; СИ
(45) Основна школа ”Фочанска омладинска чета” Брод (1945-); 1945-1961 : књ. 8; кут. 15; СИ
(46) Основна школа ”Никола Мараковић-Нина” Миљевина (1946-); 1946-1988 : књ. 40; кут. 35; СИ
(47) Раднички универзитет ”Ðуро Пуцар Стари” Фоча (1959-1990); 1959-1990 : књ. 53; кут. 3; свежњева 8; СИ

5. Социјалне и здравствене установе

5.1. социјалне установе
(48) Центар за социјални рад Фоча (1946-); 1946-1967 : кут. 26; СИ

5.2. здравствене установе
(49) Дом здравља Фоча (1948-?); 1948/1959 : књ. 7; кут. 1; СИ

6. Привреда и банкарство

6.1. период капитализма

6.1.3. привредна предузећа

6.1.3.1. индустрија и рударство
(50) ''Фоледа'' ДОО, Миљевина, Фоча (1947–2010); 1 књига

6.2. период социјализма

6.2.3. привредна предузећа

6.2.3.1. индустрија и рударство
(51) Рудник мрког угља Миљевина (1947-?); 1947/1982 : књ. 48; кут. 126; свежњева 15; СИ
(52) Творница медицинских инструмената Фоча (1950-1951); 1950/1951 : књ. 1; кут. 14; СИ
(53) Грађевинско предузеће ”Романија” Витковићи (1945-1954); 1945/1954 : књ. 20; кут. 1; СИ
(54) УПИ РО ”Клас” Сарајево ООУР Млин ”Зеленгора” Устиколина (1954-1995); 1954/1980 : књ. 9; кут. 28; СИ
(55) "Чајавец“ АД - Темика доо у стечају Фоча (1970-2009); 1970/2009: 6,5 дужних метара; несређено
(56) ОДП "1. октобар" Калиновик – у стечају (1985-2006); 1985/2006 : 1 м¹
(57) "Унис-Тес", Чајниче (1997-2008); 1997/2008; 1 метар
(58) Творница чарапа Фоча (1973-2006);1973/2006 : књ. 3

6.2.3.2. пољопривреда и шумарство
(59) Рејонска управа за планинске пашњаке Калиновик (1955-1959); 1955/1959 : књ. 3; кут. 1; СИ
(60) Шумско индустријско предузеће ”ШИПАД-Маглић” Фоча ООУР Примарна прерада дрвета-Пилана Фоча (1947-); 1947/1956 : књ. 18; кут. 33; СИ
(61) Шумско индустријско предузеће ”ШИПАД-Маглић” Фоча ООУР Грађење Фоча (1948-); 1948/1956 : кут. 16; СИ
(62) Шумско индустријско предузеће ”ШИПАД-Маглић” Фоча ООУР ТЛП ”Сутјеска” (1948-1956); 1948/1956 : књ. 13; кут. 15; СИ
(63) Шумско индустријско предузеће ”ШИПАД-Маглић” Фоча ООУР ”Термоелектрана” Фоча (1953-1989); 1953/1954 : кут. 1; СИ
(64) Шумско индустријско предузеће ”ШИПАД-Маглић” Фоча Радна заједница Фоча (1951-?); 1951/1956 : кут. 3; СИ
(65) РО Фабрика дувана Сарајево ООУР Фоча (1953-1979); 1953/1979 : књ. 96; кут. 90; СИ

6.2.3.3. трговина, угоститељство и туризам
(66) ТРО ”Перућица” Фоча (1954-?); 1954/1969; књ. 4; кут. 19; СИ

6.2.3.4. саобраћај
(67) “Србиње превоз“ - у стечају, Фоча (1992-2006);1992/2006 : књ. 5; рег. 3

6.2.4. занатство
(68) Занатско-грађевинска радна организација Чајниче (1958-1990); 1958/1990;

6.2.5. задруге
(69) Земљорадничка задруга Челебићи (1957-1960); 1957/1960 : књ. 1; кут. 1; СИ
(70) Земљорадничка задруга Челиково Поље (1952-1960); 1952/1960 : књ. 22; кут. 6; СИ
(71) Земљорадничка задруга Драгочава (1956-1962); 1956/1962 : књ. 2; кут. 2; СИ
(72) Земљорадничка задруга Миљевина (1945-1961); 1953/1961 : књ. 3; кут. 1; СИ
(73) Земљорадничка задруга Слатина (1955-1960); 1955/1960 : књ. 4; кут. 1; СИ
(74) Земљорадничка задруга Сутјеска (1953-1958); 1953/1958 : књ. 17; кут. 4;
(75) Земљорадничка задруга Устиколина (1959-1963); 1959/1963 : књ. 10; кут. 3; СИ
(76) Земљорадничка задруга Закмур (1953-1958); 1953/1958 : књ. 10; кут. 1; СИ
(77) Земљорадничка задруга "Зеленгора" Фоча(1957-?); 1957/1971 : књ. 10; кут. 11; СИ

7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења

7.1. политичке и друштвено-политичке организације
(78) Социјалистички савез радног народа Фоча (1945-1990); 1953/1959 : књ. 10; кут. 7; СИ
(79) Општинска конференција Социјалистичког савеза радног народа Фоча (1945-1990); 1965/1990
(80) Општинска конференција Социјалистичког савеза радног народа Фоча (1945-1990); 1965/1990
(81) Општинска конференција Социјалистичког савеза радног народа Горажде (1946-1990); 1963/90
(82) Међуопштинска конференција Савеза комуниста Горажде (1972-1990); 1972/1990 : свежњева 10; СИ
(83) Општинска конференција Савеза комуниста БиХ Горажде (1945-1990); 1977/1989;
(84) Општинска конференција Савеза комуниста БиХ Фоча (1945-1990); 1977/1990
(85) Општински комитет Савеза комуниста Горажде (1945-1990); 1945/1977 : књ. 67; кут. 142; СИ
(86) Општински комитет Савеза комуниста Устиколина (1956-1960); 1956/1960 : кут. 3; СИ
(87) Општински комитет Савеза комуниста Калиновик (1945-1990); 1945/1961 : књ. 44; кут. 29; СИ
(88) Општински комитет Савеза комуниста Фоча (1945-1990); 1946/1977 : књ. 8; кут. 80; СИ
(89) Општински комитет Савеза комуниста Миљевина (1954-1960); 1954/1960; СИ
(90) Општински комитет Савеза комуниста Челебићи (1948-1958); 1948/1958 : кут. 2; СИ
(91) Општинско вијеће Савеза синдиката Фоча (1955-); 1967/1990
(92) Општински одбор СУБНОР-а Фоча (1946-?); 1946/1968 : књ. 5; кут. 17; СИ
(93) Општински одбор СУБНОР-а Фоча (1968-1989); 1970/1989
(94) Срески комитет Народне омладине Фоча (1950-1961); 1950/1961 : кут. 4; СИ
(95) Савез резервних војних старјешина Фоча (1962-1990); 1962/1986 : кут. 4; СИ
(96) Странка демократске акције Општински одбор Фоча (1990-1992); 1990/1992 : књ. 9; кут. 11; СИ

9.1. Друштвене службе
(97) Међуопштинска заједница културе Фоча (1973-?); 1973/1978 : кут. 4; СИ

Font size:
Loading