О Архиву РСНовости и догађајиАрхивска грађа и књижни фондПубликације и изложбеOn-line документиРегистар акредитованих услугаЈавне набавке
Попис архивских фондова у Добоју

 

А. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, УСТАНОВА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА

1. Управа и јавне службе

1.2. Краљевина СХС/Југославија (1918–1941)
(1) Хидротехничка секција Босански Брод (1918–1945); 1919/1944; кут. 4

1.3. Други свјетски рат (1941–1945)

1.3.1. Народнослободилачки органи
(2) Срески НОО Теслић (1944–1945); 1944; кут. 1

1.3.2. Окупацијски и квислиншки органи
(3) Котарско предстојништво Маглај (1941–1945); 1941/1945; књ. 2; кут. 4

1.4.1. Републички, окружни и обласни органи управе
(4) Окружни НО Добој (1945–1947); 1941/1945; књ. 7; кут. 112

1.4.2. Срески и општински органи управе
(5) СС Добој (1945–1966); 1945/1966; књ. 82; кут. 880
(6) Срески НО Босански Брод (1945–1955); 1945/1955; кут. 7
(7) Срески НО Дервента (1945–1958); 1945/1958; књ. 12; кут. 268
(8) Срески НО Маглај (1945–1955); 1945/1955; књ. 71; кут. 190
(9) Срески НО Модрича (1945–1955); 1945/1955; књ. 12; кут. 74
(10) СО Добој (1945–); 1945/1963; књ. 32; кут. 350
(11) НО општине Босанско Сухо Поље (1952–1960); 1954/1960; књ. 12; кут. 43
(12) НО општине Бријесница (1952–1955); 1954/1955; кут. 1
(13) НО општине Грапска (1952–1955); 1952/1955; књ. 2; кут. 6
(14) НО општине Јоховац (1952–1958); 1952/1958; књ. 20; кут. 65
(15) НО општине Карановац (1952–1955); 1952/1955; књ. 5; кут. 3
(16) НО општине Липац (1952–1955); 1954/1955; књ. 1; кут. 2
(17) НО општине Мајевац (1953–1955); 1953/1955; књ. 2; кут. 2
(18) НО општине Миљковац (1952–1955); 1955; књ. 12; кут. 43
(19) НО општине Осјечани (1955–1958); 1955/1958; књ. 16; кут. 34
(20) НО општине Станари (1952–1962); 1953/1960; књ. 17; кут. 40
(21) СО Босански Шамац (1963–1991); 1946/1991; ф. 1.181

1.4.3. Мјесни органи управе
(22) Мјесни НО Бегов Хан (1945–1952); 1950/1952; књ. 6; кут. 3
(23) Мјесни НО Добој (1945–1947); 1945/1947; књ. 6; кут. 3
(24) Мјесни НО Голубиње (1945–1952); 1946/1951; књ. 9; кут. 6
(25) Мјесни НО Јоховац (1945–1952); 1945/1950; књ. 10; кут. 25
(26) Мјесни НО Которско (1945–1952); 1945/1952; књ. 9; кут. 13
(27) Мјесни НО Озимице (1945–1952); 1950/1952; књ. 10; кут. 17
(28) Мјесни НО Жепче (1945–1952); 1945/1952; књ. 27; кут. 28
(29) МУ Велика Буковица (1945–1955); 1955; кут. 1

1.4.4. Остали органи управе и јавне службе
(30) Хидротехничка секција Босански Брод (1945–1964); 1946/1964; књ. 12; кут. 93
(31) Дирекција за путеве Добој (1952–1962); 1952/1962; књ. 17; кут. 46
(32) Стамбена заједница Добој (1959–); 1959/1964; књ. 18; кут. 14
(33) Среско вијеће Народне технике Добој (?–1966); 1962/1966; књ. 1; кут. 10

1.5. Период од 1992.
(34) Омбудсман Републике Српске, Канцеларија у Добоју (2001–2009); 2001/2009; 6 м1; АК
(35) Министарство финансија Републике Српске, Регионални трезор у Добоју (2001–2012); 2001/2012; 25,5 м1; АК

2. Правосуђе

2.1. Период до 1945.
(36) Срески суд Босански Брод (1878–1918); 1909/1918; књ. 21; кут. 28
(37) Срески суд Босански Брод (1918–1941); 1918/1941; књ. 6; кут. 24
(38) Срески суд Босански Брод (1941–1945); 1941/1943; књ. 3
(39) Срески суд Добој (1878–1918); 1913/1918; књ. 16; кут. 28
(40) Срески суд Добој (1918–1941); 1919/1941; књ. 26
(41) Срески суд Добој (1941–1945); 1941/1945; књ. 2
(42) Срески суд Маглај (1878–1918); 1886/1918; књ. 22; кут. 80
(43) Срески суд Маглај (1918–1941); 1919/1940; књ. 125
(44) Срески суд Маглај (1941–1945); 1942; књ. 1

2.2.1. Судови редовне надлежности
(45) Окружни суд Добој (1951–); 1951/1959; кут. 144
(46) Срески суд Добој (1945–); 1945/1956; кут. 113

3. Војне јединице, установе и организације

4. Просвјетне, културне и научне установе

4.1.1.2. Дјевојачке, грађанске, стручне и занатске школе
(47) Државна грађанска школа Добој (1927–1945); 1928/1945; кут. 11
(48) Нижа стручна домаћинска школа Добој (1952–1957); 1952/1957; књ. 12; кут. 20
(49) Столарска школа за ВК раднике Добој (1956–1964); 1956/1964; књ. 12; кут. 20

4.1.1.4. Више и високошколске установе
(50) Виша техничка школа Добој (1996–2013); 1996/2013; 4 м1
(51) Факултет за услужни менаџмент "ФУМА" Добој; (2006–2009); 2006/2009, књ. 9; кут. 3

4.2. Културне установе
(52) Градска читаоница Жепче (1882-1955); 1882/1955 : књ. 5; СИ
(53) Кино "Партизан" Добој (1945–); 1947/1960; књ. 8; кут. 15
(54) Културно-пропагандни центар Добој (1957–1963); 1957/1963; књ. 6; кут. 40

5. Социјалне и здравствене установе

6. Привреда и банкарство

6.1. Банке и новчани заводи

6.2. Привредна удружења, коморе и дирекције

6.3.1. Индустрија, рударство и грађевинарство
(55) Дрвна индустрија и шумарство Теслић (1893–); 1926/1938; пов. 3
(56) Дестилација дрва Теслић (1898–); 1904/1944; књ. 2; кут. 120
(57) Дрвна индустрија и шумарство "Борја" Теслић (1945–); 1945/1960; кут. 27
(58) "Радник" АД Добој – у стечају (1947–2013); 1947/2013; 10 м1
(59) "Ремонттранс" АД Модрича – у стечају (1953–2011); 1953/2011; 4,8 м1
(60) "Месопромет" АД Добој – у стечају (1964–2007); 1964/2007; 4 м1
(61) "Фимал" АД Петрово – у стечају (1970–2003); 1970/2003; 5 м1
(62) "Мебош" АД Шамац – у стечају (1970–2007); 1970/2007; 5 м1
(63) "Модекс" АД Добој – у стечају (1972–2011); 1972/2011; 12 м1
(64) "Бродтекс" АД Брод (1975–2015); 1975/2015; 3 м1
(65) "Ентеријер" АД Которско – у стечају (1980–2011); 1980/2011; 4,5 м1
(66) "Модричанка" АД Модрича – у стечају (1980–2012); 1980/2012; 1 м1
(67) "Униглас" АД Шамац – у стечају (1981–2005); 1985/2005, 3 м1
(68) "Техногас" АД, Велика Буковица, Добој (1982–1989); 1982/1989; 1,5 м1
(69) "Технорад" АД Дервента – у стечају (1983–2014) 1983/2014; 1,1 м1
(70) "Хранапродукт" АД Шамац – у стечају (1983–2008); 1983/2008; 6 м1
(71) "Металрад" АД Модрича – у стечају (1988–2012); 1988/2012; 1 м1
(72) "УНИЕН" ("Енергоинвест" ТННО AД Добој) – у стечају (1990–1992); 1990/1992; 1 м1
(73) "Свитања" АД Добој – у стечају (1994–2008); 1994/2008; 1,5 м1
(74) "Прења" АД Петрово – у стечају (1995–2016); 1 м1
(75) "Илић Комерц" ДОО Станари – у стечају (1997–2012); 1997/2012, 0,3 м1; АК
(76) "Галаплет" АД Милошевац – у стечају (1998–2009); 1998/2009; 2 м1; АК
(77) "Модимес" АД Модрича (1998–2009); 1998/2009; 2 м1
(78) "Интимтекс" АД Дервента – у стечају (1999–2013); 1999/2013; 3 м1
(79) "Мотајица" АД Дервента – у стечају (2000–2003); 2000/2003; 1 м1
(80) "Бромет" АД Брод – у стечају (2001–2014); 2001/2014; 0,5 м1
(81) "Укрина" АД Дервента – у ликвидацији (2003–2006); 2003/2006; 10 м1
(82) "Интерпром" ДОО Дервента – у стечају (2014–2016); 2014/2016; 1 м1
(83) "Амбалажапласт" ДОО Осјечани – у стечају (2015–2017); 2015/2017; 1 м1
(84) ''Трудбеник ФПА'' д. о. о. Добој – у стечају (1950-2018); 1950/2018; 0,1м¹
(85) ''Гријање'' AД Брод – у стечају (1992–2018); 1992/2018; 0,1м¹

6.3.2. Пољопривреда и шумарство
(86) Државно шумско газдинство Завидовићи (1947–1950); 1947/1950; кут. 48
(87) Шумско газдинство Добој (1956–1960); 1956/1960; књ. 30; кут. 250

6.3.3. Трговина, угоститељство и туризам
(88) ТР Спасојевић Коста Добој (1914–1944); 1914/1944; књ. 2; кут. 1
(89) ТР Туркић Ахмет Добој (1921–1943); 1921/1943; књ. 1
(90) Земаљско ТП Сарајево, Филијала Добој (1945–1949); 1949/1951; књ. 4; кут. 13
(91) Откупно предузеће "Поврћар" Добој (1947–1951); 1949/1951; књ. 2; кут. 10
(92) Стовариште дувана Добој (1947–1953); 1947/1953; кут. 1
(93) ТП "Гранап" Добој (1947–1952); 1947/1952; књ. 15; кут. 57
(94) Среско ТП Добој (1948–1950); 1948/1950; кут. 12
(95) УП "Балкан" Добој (1949–1954); 1951; кут. 2
(96) УП "Ресторан" Добој (1949–1951); 1949/1951; кут. 5
(97) УП "Стари Град" Добој (1951–1952); 1951/1952; кут. 3
(98) УП "Хотел Босна" Добој (1951–); 1952; кут. 2
(99) УП "Озрен" Добој (1951–1953); 1951/1953; кут. 4
(100) Државно ТП Добој (1951–1953); 1951/1953; кут. 8
(101) Градски магазин Добој (1951–1956); 1951/1956; књ. 12; кут. 67
(102) УП "Спреча" Добој (1953–1956); 1953/1956; књ. 8; кут. 68
(103) Опште ТП Добој (1953–1954); 1953/1954; кут. 17
(104) Предузеће за трговину на велико "Ангро-промет" Добој (1954–1955); 1954/1955; књ. 9; кут. 5
(105) Предузеће за промет и прераду пољопривредних производа "Боснаплод" Добој (1956–1959); 1956/1959; књ. 163; кут. 671
(106) ТП "Универзал" Добој (1956–1959); 1956/1959; књ. 16; кут. 24
(107) "Избор" АД – у стечају Добој (1991–2007); 1991/2007; 22 м1

6.3.4. Саобраћај и везе
(108) Транспортно предузеће "Озрен" Добој (1953–1961); 1953/1961; књ. 12; кут. 5

6.3.5. Занатска предузећа и радње
(109) Предузеће "Циглана" Добој (1946–1952); 1946/1952; кут. 9
(110) Кројачка радионица Добој (1946–1949); 1949; кут. 3
(111) Столарско предузеће Добој (1946–1960); 1949; кут. 1
(112) Млинарско предузеће Добој (1947–1950); 1950; кут. 1
(113) Ковачко-коларска радионица Добој (1948–1951); 1948/1951; кут. 11
(114) Кућна радиност Добој (1956–1961); 1956/1961; књ. 3; кут. 14

6.3.6. Остало
(115) Штампарија Добој (1945–1952); 1949; кут. 1; СИ
(116) Електрично предузеће Добој (1946–1949); 1946/1949; кут. 3
(117) Предузеће "Комунално" Добој (1952–1954); 1952/1954; кут. 17
(118) АД "Графичар" Добој – у стечају (1953–2011); 1953/2011; 3,6 м1
(119) АД "Топлана" Шамац – у стечају (1953–2011); 1953/2011; 5 м1
(120) АД УПД "Петар Мркоњић" Модрича – у сечају (1959–2013); 1959/2013 3,5 м1
(121) Пројектантски биро "Добој-пројект" Добој (1961–1963); 1961/1963; књ. 2; кут. 14; СИ
(122) "Пројект Озрен" АД Петрово – у стечају (1974–2004); 1974/2004; пов. 71
(123) КП "Чистоћа" Шамац – у стечају (1979–2005); 1979/2005, 0,7 м1
(124) АД "Градњамонт" Петрово – у стечају (1980–2011); 1980/2011; 4,5 м1
(125) JП "Шамац-стан" Шамац – у стечају (1980–2014); 1980/2014; 0,25 м1; АК
(126) Штампарија "Искра" АД Дервента – у стечају (1992–2003); 1947/2003; пов. 80; АК
(127) АД "Алексић" Добој – у стечају (2004–2014); 2004/2014; 1 м1; АК
(128) ЈП "Градска топлана" Брод – у стечају (2008–2015); 2008/2015; 4,2 м1

6.4.1. Земљорадничке задруге
(129) ЗЗ "Братство и јединство" Сјенина Ријека (Требава-комерц) (1954–2001) 1954/1978, 1990/2001; 0,3 м1; АК

6.4.2. Сељачке радне задруге
(130) СРЗ "Владимир Назор" Јоховац (1949–1953); 1949/1953; књ. 1
(131) СРЗ "Пут у нови живот" Которско (1949–1953); 1949/1953; књ. 7; кут. 5

7. Политичке партије, друштвено-политичке организације и синдикати

7.1. Период до 1945.

7.2. Период од 1945. до 1990.
(132) Срески комитет Савеза омладине Добој (1945–1966); 1954/1966; књ. 5; кут. 22

8.3. Спортска и рекреативна друштва и удружења
(133) Савез организација за физичку културу Среза Добој (1961–1965); 1962/1965; књ. 18; кут. 17
(134) Срески савез за тјелесно васпитање "Партизан" Добој (1956–1961); 1962/1965; кут. 4

9.1. Вјерске организације
(135) Српска православна црквено-школска општина Модрича (?–1910); 1883/1910; кут. 1

Б. ПОРОДИЧНИ И ЛИЧНИ ФОНДОВИ

10.1. Породични фондови
(136) Станковић – Прњавор (1912/1954); књ. 3; кут. 2

10.2. Лични фондови
(137) Хазим Муфтић – Жепче (1899/1951); кут. 4

Ц. ЗБИРКЕ

(138) Фотокопије докумената Фрањевачког самостана Плехан – Дервента; 1527/1873; кут. 2
(139) Фотографије из друштвеног живота регије Добој; 1893/1957; ком. 978
(140) Мемоарска грађа о развитку Добоја; 1900/1941; кут. 1
(141) Фотокопије докумената Котарског суда Добој; 1941; кут. 1
(142) Фотокопије докумената Окружног комитета КПЈ за Посавину и Требаву; 1942/1945; кут. 1
(143) Билтен "Наше вијести" Окружног народноослободилачког одбора за Централну Босну Прњавор; 1944/1945; бројева 130
(144) Билтен "Глас комуна" Добој; 1959/1992
(145) Документи о поплави Добоја; 1965; кут. 1
(146) Изложбени каталози Фото-клуба "Босна" Добој; 1967/1974; кат. 12

Величина текста:
Loading