О Архиву РСНовости и догађајиАрхивска грађа и књижни фондПубликације и изложбеOn-line документиРегистар акредитованих услуга
Попис архивских фондова у Добоју

 

А. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, УСТАНОВА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА

1. Управа и јавне службе

1.2. архивски фондови од 1918. до 1941.
(1) Хидротехничка секција Босански Брод (1918-1945); 1919/1944 : кут. 4; СИ

1.2.2. окупацијски и квислиншки органи
(2) Котарско предстојништво Маглај (1941-1945); 1941/1945 : књ. 2; кут. 4; СИ

1.3. архивски фондови од 1941. до 1945.

1.3.1. народнослободилачки органи
(3) Срески народноослободилачки одбор Теслић (1944-1945); 1944 : кут. 1; СИ
(4) Срески народноослободилачки одбор Теслић (1944-1945); 1944 : кут. 1; СИ

1.3.2. окупацијски и квислиншки органи
(5) Котарско предстојништво Маглај (1941-1945); 1941/1945 : књ. 2; кут. 4; СИ

1.4. архивски фондови од 1945. до 1992.
(6) Окружни народни одбор Добој (1945-1947); 1941/1945 : књ. 7; кут. 112; СИ
(7) Скупштина среза Добој (1945-1966); 1945/1966 : књ. 82; кут. 880; СИ
(8) Народни одбор среза Босански Брод (1945-1955); 1945/1955 : кут. 7; СИ
(9) Народни одбор среза Дервента (1945-1958); 1945/1958 : књ. 12; кут. 268; СИ
(10) Народни одбор среза Маглај (1945-1955); 1945/1955 : књ. 71; кут. 190;
(11) Народни одбор среза Модрича (1945-1955); 1945/1955 : књ. 12; кут. 74; СИ
(12) Скупштина општине Добој (1945-); 1945/1963 : књ. 32; кут. 350; СИ
(13) Народни одбор општине Босанско Сухо Поље (1952-1960); 1954/1960 : књ. 12; кут. 43; СИ
(14) Народни одбор општине Бријесница (1952-1955); 1954/1955 : кут. 1; СИ
(15) Народни одбор општине Грапска (1952-1955); 1952/1955 : књ. 2; кут. 6; СИ
(16) Народни одбор општине Јоховац (1952-1958); 1952/1958 : књ. 20; кут. 65; СИ
(17) Народни одбор општине Карановац (1952-1955); 1952/1955 : књ. 5; кут. 3; СИ
(18) Народни одбор општине Липац (1952-1955); 1954/1955 : књ. 1; кут. 2; СИ
(19) Народни одбор општине Мајевац (1953-1955); 1953/1955 : књ. 2; кут. 2; СИ
(20) Народни одбор општине Миљковац (1952-1955); 1955 : књ. 12; кут. 43; СИ
(21) Народни одбор општине Осјечани (1955-1958); 1955/1958 : књ. 16; кут. 34; СИ
(22) Народни одбор општине Станари (1952-1962); 1953/1960 : књ. 17; кут. 40; СИ
(23) Мјесни народни одбор Бегов Хан (1945-1952); 1950/1952 : књ. 6; кут. 3; СИ
(24) Мјесни народни одбор Добој (1945-1947); 1945/1947 : књ. 6; кут. 3; СИ
(25) Мјесни народни одбор Голубиње (1945-1952); 1946/1951 : књ. 9; кут. 6; СИ
(26) Мјесни народни одбор Јоховац (1945-1952); 1945/1950 : књ. 10; кут. 25; СИ
(27) Мјесни народни одбор Которско (1945-1952); 1945/1952 : књ. 9; кут. 13; СИ
(28) Мјесни народни одбор Озимице (1945-1952); 1950/1952 : књ. 10; кут. 17; СИ
(29) Мјесни народни одбор Жепче (1945-1952); 1945/1952 : књ. 27; кут. 28; СИ
(30) Мјесни уред Велика Буковица (1945-1955); 1955 : кут. 1; СИ
(31) Дирекција за путеве Добој (1952-1962); 1952/1962 : књ. 17; кут. 46; СИ
(32) Хидротехничка секција Босански Брод (1945-1964); 1946/1964 : књ. 12; кут. 93; СИ
(33) Стамбена заједница Добој (1959-); 1959/1964 : књ. 18; кут. 14;
(34) Скупштина општине, Шамац (1963-1991); 1946/1991 : фасцикала 1181

1.5. архивски фондови од 1992. до данас
(35) Омбудсман Републике Српске, Канцеларија у Добоју (2001-2009); 2001/2009: 6 дужних метара; архивска књига
(36) Министарство финансија Републике Српске, Регионални трезор у Добоју (2001-2012) : 2001/2012; 25,5 м; архивска књига

2. Правосуђе

2.1. период до 1945.
(37) Котарски суд Босански Брод (1878-1918); 1909/1918 : књ. 21; кут. 28; СИ
(38) Котарски суд Босански Брод (1918-1941); 1918/1941 : књ. 6; кут. 24; СИ
(39) Котарски суд Босански Брод (1941-1945); 1941/1943 : књ. 3; СИ
(40) Котарски суд Добој (1878-1918); 1913/1918 : књ. 16; кут. 28; СИ
(41) Котарски суд Добој (1918-1941); 1919/1941 : књ. 26; СИ
(42) Котарски суд Добој (1941-1945); 1941/1945 : књ. 2; СИ
(43) Котарски суд Маглај (1878-1918); 1886/1918 : књ. 22; кут. 80; СИ
(44) Котарски суд Маглај (1918-1941); 1919/1940 : књ. 125; СИ
(45) Котарски суд Маглај (1941-1945); 1942 : књ. 1; СИ

2.2. период послије 1945. године
(46) Окружни суд Добој (1951-); 1951/1959 : кут. 144; СИ
(47) Срески суд Добој (1945-); 1945/1956 : кут. 113; СИ

3. Војне јединице, установе и организације

4. Просвјетне, културне и научне установе

4.1. просвјетне установе
(48) Столарска школа за ВК раднике Добој (1956-1964); 1956/1964 : књ. 12; кут. 20; СИ
(49) Државна грађанска школа Добој (1927-1945); 1928/1945 : кут. 11; СИ
(50) Нижа стручна домаћинска школа Добој (1952-1957); 1952/1957 : књ. 12; кут. 20; СИ
(51) Виша техничка школа Добој (1996-2013); 1996/2013 : 4,0 м¹

4.2. културне установе
(52) Кино "Партизан" Добој (1945-); 1947/1960 : књ. 8; кут. 15; СИ
(53) Културно-пропагандни центар Добој (1957-1963); 1957/1963 : књ. 6; кут. 40; СИ
(54) Градска читаоница Жепче (1882-1955); 1882/1955 : књ. 5; СИ

5. Социјалне и здравствене установе

6. Привреда и банкарство

6.1. период капитализма

6.1.3. привредна предузећа

6.1.3.1. индустрија и рударство
(55) Дестилација дрва Теслић (1898-); 1904/1944 : књ. 2; кут. 120; СИ
(56) Дрвна индустрија и шумарство Теслић (1893-); 1926/1938 : повеза 3;
(57) АД "Модричанка" - у стечају, Модрича (1980-2012); 1980/2012; 1 метар

6.1.3.3. трговина, угоститељство и туризам
(58) Трговачка радња Спасојевић Коста Добој (1914-1944); 1914/1944 : књ. 2; кут. 1; АИ
(59) Трговачка радња Туркић Ахмет Добој (1921-1943); 1921/1943 : књ. 1;

6.2. период социјализма

6.2.2. привредна удружења
(60) ''Интимтекс'' АД - у стечају, Дервента (1999-2013); 1999/2013 : 3,0 м¹
(61) ''Свитања'' АД - у стечају, Добој (1994-2008); 1994/2008 : 1,5 м¹

6.2.3. привредна предузећа
(62) ''Радник'' АД - у стечају, Добој (1947-2013); 1947/2013 : 10,0 м¹
(63) ''Мотајица'' АД - у стечају, Дервента (2000-2003); 2000/2003 : 1,0 м¹

6.2.3.1. индустрија и рударство
(64) Дрвна индустрија и шумарство ”Борја” Теслић (1945-); 1945/1960 : кут. 27;
(65) "Модимес“ АД Модрича (1998-2009) 1998/2009: 2 дужна метра; несређено
(66) “Укрина“ АД Дервента – у ликвидацији (2003-2006); 2003/2006: 10 дужних метара; несређено
(67) "Фимал“ АД - у стечају Петрово (1970-2003); 1970/2003: 5 дужних метара; несређено
(68) "Мебош“ АД у стечају Шамац (1970-2007); 1970/2007: 5 дужних метара; несређено
(69) “Месопромет“ АД Добој – у стечају (1964-2007); 1964-2007: 4 дужна метра; несређено
(70) АД "Ентеријер" Которско – у стечају (1980-2011); 1980/2011 : 4,50 м¹
(71) АД "Ремонттранс" Модрича – у стечају (1953-2011); 1953/2011 : 4,80 м¹
(72) АД "Металрад" - у стечају, Модрича (1988-2012); 1988/2012, 1 метар
(73) АД "Модричанка" - у стечају, Модрича (1980-2012); 1980/2012; 1 метар
(74) ''Бродтекс'' АД Брод (1975-2015);1975/2015 : 3 м
(75) АД ''Прења'' – у стечају, Петрово (1995–2016); 1 м
(76) ''Амбалажапласт'' ДОО, Осјечани - у стечају (2015–2017); 2015/2017; 1 м¹
(77) ''Техногас'' АД, Велика Буковица, Добој (1982–1989); 1982/1989; 1,5 м¹
(78) ''Интерпром'' ДОО, Дервента - у стечају (2014–2016); 2014/2016; 1 м¹
(79) ''Енергоинвест'' ТННО AД, Добој – у стечају (1990–1992); 1990/1992; 1 м¹
(80) ''Бромет'' АД, Брод – у стечају (2001–2014); 2001/2014; 0,5 м¹

6.2.3.2. пољопривреда и шумарство
(81) Шумско газдинство Добој (1956-1960); 1956/1960 : књ. 30; кут. 250; СИ
(82) Државно шумско газдинство Завидовићи (1947-1950); 1947/1950 : кут. 48; СИ

6.2.3.3. трговина, угоститељство и туризам
(83) ”Боснаплод” Предузеће за промет и прераду пољопривредних производа Добој (1956-1959); 1956/1959 : књ. 163; кут. 671;
(84) Предузеће за трговину на велико ”Ангро-промет” Добој (1954-1955); 1954/1955 : књ. 9; кут. 5;
(85) Државно трговачко предузеће Добој (1951-1953); 1951/1953 : кут. 8; СИ
(86) Градски магазин Добој (1951-1956); 1951/1956 : књ. 12; кут. 67;
(87) Опште трговачко предузеће Добој (1953-1954); 1953/1954 : кут. 17;
(88) Откупно предузеће ”Поврћар” Добој (1947-1951); 1949/1951 : књ. 2; кут. 10; СИ
(89) Стовариште дувана Добој (1947-1953); 1947/1953 : кут. 1; СИ
(90) Среско трговачко предузеће Добој (1948-1950); 1948/1950 : кут. 12; СИ
(91) Трговачко предузеће ”Гранап” Добој (1947-1952); 1947/1952 : књ. 15; кут. 57; СИ
(92) Трговачко предузеће ”Универзал” Добој (1956-1959); 1956/1959 : књ. 16; кут. 24;
(93) Земаљско трговачко предузеће Сарајево Филијала Добој (1945-1949); 1949/1951 : књ. 4; кут. 13; СИ
(94) Угоститељско предузеће ”Спреча” Добој (1953-1956); 1953/1956 : књ. 8; кут. 68;
(95) Угоститељско предузеће ”Стари Град” Добој (1951-1952); 1951/1952 : кут. 3; СИ
(96) Угоститељско предузеће ”Хотел Босна” Добој (1951-); 1952 : кут. 2; СИ
(97) Угоститељско предузеће ”Озрен” Добој (1951-1953); 1951/1953 : кут. 4; СИ
(98) Угоститељско предузеће ”Балкан” Добој (1949-1954); 1951 : кут. 2; СИ
(99) Угоститељско предузеће ”Ресторан” Добој (1949-1951); 1949/1951 : кут. 5; СИ
(100) “Избор“ АД у стечају Добој (1991-2007); 1991/2007: 22 дужна метра; несређено

6.2.3.4. саобраћај
(101) Транспортно предузеће ”Озрен” Добој (1953-1961); 1953/1961 : књ. 12; кут. 5; СИ

6.2.3.5. остало
(102) Пројектантски биро ”Добој-пројект” Добој (1961-1963); 1961/1963 : књ. 2; кут. 14; СИ
(103) Електрично предузеће Добој (1946-1949); 1946/1949 : кут. 3; СИ
(104) Предузеће ”Комунално” Добој (1952-1954); 1952/1954 : кут. 17; СИ
(105) Штампарија Добој (1945-1952); 1949 : кут. 1; СИ
(106) "Пројект Озрен" а.д. у стечају, Петрово (1974-2004); 1974/2004 : повеза 71
(107) Штампарија "Искра" а.д. у стечају, Дервента (1992-2003); 1947/2003 : повеза 80; архивска књига
(108) АД "Графичар" Добој – у стечају (1953-2011); 1953/2011 : 3,60 м¹
(109) АД "Градњамонт" Петрово – у стечају (1980-2011); 1980/2011 : 4,50 м¹
(110) АД "Топлана" - у стечају, Шамац (1953-2011); 1953/2011; 5 метара
(111) АД ''Алексић'' Добој - у стечају (2004-2014) : 2004/2014; 1 м; архивска књига
(112) JП ''Шамац-стан'' Шамац - у стечају (1980-2014) : 1980/2014; 0,25 м; архивска књига

6.2.4. занатство
(113) Ковачко-коларска радионица Добој (1948-1951); 1948/1951 : кут. 11; СИ
(114) Млинарско предузеће Добој (1947-1950); 1950 : кут. 1; СИ
(115) Предузеће ”Циглана” Добој (1946-1952); 1946/1952 : кут. 9; СИ
(116) Кројачка радионица Добој (1946-1949); 1949 : кут. 3; СИ
(117) Кућна радиност Добој (1956-1961); 1956/1961 : књ. 3; кут. 14; СИ
(118) Столарско предузеће Добој (1946-1960); 1949 : кут. 1; СИ

6.2.5. задруге
(119) Сељачка радна задруга ”Владимир Назор” Јоховац (1949-1953); 1949/1953 : књ. 1; СИ
(120) Сељачка радна задруга ”Пут у нови живот” Которско (1949-1953); 1949/1953 : књ. 7; кут. 5; СИ

7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења

7.1. политичке и друштвено-политичке организације

7.1.1. напредне политичке и друштвено-политичке организације
(121) Срески комитет Савеза омладине Добој (1945-1966); 1954/1966 : књ. 5; кут. 22; СИ

7.5. спортска друштва и удружења
(122) Савез организација за физичку културу среза Добој Добој (1961-1965); 1962/1965 : књ. 18; кут. 17; СИ
(123) Срески савез за тјелесно васпитање ”Партизан” Добој (1956-1961); 1962/1965 : кут. 4; СИ

7.6. остало
(124) Среско вијеће Народне технике Добој (?-1966); 1962/1966 : књ. 1; кут. 10; СИ

8. Вјерске организације
(125) Српска православна црквено школска општина Модрича (?-1910); 1883/1910 : кут. 1; АИ

Б. ПОРОДИЧНИ И ЛИЧНИ ФОНДОВИ

1. Породични фондови
(126) Станковић – Прњавор (1912/1954) : књ. 3; кут. 2; АИ

2. Лични фондови
(127) Хазим Муфтић – Жепче (1899/1951) : кут. 4; АИ

Ц. ЗБИРКЕ

(128) Билтен ”Наше вијести” Окружног народноослободилачког одбора за Централну Босну Прњавор; 1944/1945 : 130 бројева
(129) Фотографије из друштвеног живота регије Добој; 1893/1957 : ком. 978; АИ
(130) Мемоарска грађа о развитку Добоја; 1900/1941 : кут. 1; АИ
(131) Фотокопије докумената Котарског суда Добој; 1941; кут. 1; АИ
(132) Фотокопије докумената Фрањевачког самостана Плехан - Дервента; 1527/1873 : кут. 2;
(133) Фотокопије докумената Окружног комитета КПЈ за Посавину и Требаву; 1942/1945 : кут. 1; АИ
(134) Документи о поплави Добоја; 1965 : кут. 1; АИ
(135) Изложбени каталози Фото клуба ”Босна” Добој; 1967/1974 : 12 каталога

Величина текста:
Loading