About the ArchivesNews and EventsData on the records Publications and exhibitionsOn-line documentsRegister of services
Archive groups in Banja Luka

 

А. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, УСТАНОВА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА

1. Управа и јавне службе

1.1. Период до 1918.
(1) Окружна област (Kreisbehörde) Бањалука (1878–1918); 1880/1918; књ. 12; кут. 27; регеста докумената
(2) Хидротехнички одјељак Бањалука (1878–1929); 1887/1929; књ. 7; кут. 8; САИ

1.2. Краљевина СХС/Југославија (1918–1941)
(3) Окружна област Бањалука (1918–1922); 1918/1922; књ. 6; кут. 30; САИ
(4) Градско поглаварство Бањалука (1919–1941); 1919/1940; кут. 7; САИ
(5) Општинска управа Јајце (1919–1945); 1928/1944; кут. 2
(6) Грађевинска секција Бањалука (1919–1929); 1919/1929; књ. 21; кут. 63; САИ
(7) Техничка секција Бањалука (1919–1929); 1929/1941; кут. 4
(8) Инспекција рада Бањалука (1919–1929); 1921/1928; кут. 2; АИ
(9) Обласни одбор Врбаске области Бањалука (1922–1929); 1922/1929; књ. 1; кут. 1; САИ
(10) Дирекција шума Бањалука (1922–1945); 1920/1945; кут. 4; САИ
(11) Велики жупан Врбаске области Бањалука (1923–1929); 1923/1929; књ. 13; кут. 118; САИ
(12) Краљевска банска управа Врбаске бановине (1929–1941); 1929/1941; књ. 182; кут. 969; САИ
(13) Врбаска финансијска дирекција Бањалука (1929–1941); 1929/1941; књ. 33; кут. 52
(14) Окружни инспекторат Јајце (1929–1934); 1929/1932; кут. 6
(15) Среско начелство Бањалука (1929–1941); 1929/1941; књ. 34; кут. 15; САИ
(16) Управа полиције Бањалука (1929–1941); 1930/1941; кут. 2; АИ

1.3. Други свјетски рат (1941–1945)

1.3.1. Народнослободилачки органи
(17) Обласни НOO за Босанску Крајину (1943-1945); 1943/1945; кут. 8; САИ
(18) Окружни НОО Бањалука (1944-1945); 1944/1945; књ. 1; кут. 7; САИ
(19) Окружни НОО за Централну Босну (1943-1945); 1944/1945; књ. 1; кут. 3
(20) Окружни НОО Дрвар (1943-1945); 1944/1945; кут. 3; СИ
(21) Окружни НОО Козара (1943-1945); 1943/1945; кут. 7; САИ
(22) Окружни НОО Подгрмеч (1943-1945); 1943/1945; књ. 5; кут. 11; САИ
(23) Окружни народноослободилачки одбор Прњавор (1943-1945); 1944/1945 : кут. 1;
(24) Окружни НОО Босна-Теслић (1944-1945); 1944/1945; кут. 3
(25) Срески НОО Босански Нови (1942-1945); 1945; књ. 3; ф. 1
(26) Срески НОО Босанска Градишка (1944-1945); 1944/1945; књ. 1; кут. 1
(27) Срески НОО Јајце (1944-1945); 1944/1945; кут. 5
(28) Срески НОО Мркоњић Град (1944-1945); 1944/1945; кут. 5
(29) Срески НОО Сански Мост (1943-1945); 1943/1945; књ. 1; кут. 13; САИ
(30) Градски НОО Босански Нови (1945); 1945; ф. 1
(31) Градски НОО Јајце (1944-1845); 1944; кут. 1
(32) Градски НОО Приједор (1944-1945); 1945; кут. 1
(33) Градски НОО Сански Мост (1945); 1945; кут. 2
(34) Општински НОО Козарац (1944-1945); 1944/1945; кут. 1
(35) Општински НОО Лушци Паланка (?-1945); 1942/1945; кут. 2
(36) Општински НОО Мали Радић (?-1945); 1943/1945; кут. 1
(37) Општински НОО Мајкић Јапра (?-1945); 1942/1945; кут. 3
(38) Општински НОО Сански Мост (1944-1945); 1944/1945; књ. 2; ф. 1
(39) Општински НОО Вођеница (?-1945); 1943/1945; кут. 1
(40) Обједињени фонд комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Бањалуци (1945–1946); 1945/1946; књ. 1; кут. 2
(41) Окружна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача Козара (1944–1945); 1944/1945; књ. 2; кут. 1
(42) Окружна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача Подгрмеч (1944–1945); 1944/1945; књ. 3; кут. 1
(43) Окружна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача Прњавор (1944–1945); 1944/1945; књ. 1; кут. 1
(44) Окружна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача Теслић (1944–1945); 1944/1945; књ. 1; кут. 1
(45) Среска комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача Приједор (1945); 1945; кут. 2; АИ
(46) Општинска комисија за утврђивање злочина окупатора Пискавица (1944–1945); 1945; кут. 1; АИ
(47) Општинска комисија за утврђивање злочина окупатора Паланчиште (1944–1945); 1944; кут. 1; АИ
(48) Општинска комисија за утврђивање злочина окупатора Стари Мајдан (1944–1945); 1945; кут. 1; АИ

1.3.2. Окупацијски и квислиншки органи
(49) Велика жупа Сана и Лука Бањалука (1941–1945); 1941/1945; књ. 16; кут. 62; АИ
(50) Усташки стожер и Повјереништво за бившу Врбаску бановину Бањалука (1941–1942); 1941/1942; књ. 8; кут. 32
(51) Жупско редарствено равнатељство Бањалука (1941–1945); 1941/1945; кут. 1
(52) Ризничко управитељство Бањалука (1941–1945); 1941/1945; књ. 112; кут. 303
(53) Равнатељство за понову Бањалука (1941–1945); 1941/1942; кут. 1
(54) Порезни уред Бањалука (1941–1945); 1944/1945; кут. 4
(55) Уред за колонизацију Бањалука (1941–1945); 1941/1945; кут. 1
(56) Трећи теренски уред за градњу државне цесте Окучани–Бањалука–Јајце (1941–1945); 1942/1945; кут. 1
(57) Градско поглаварство Бањалука (1941–1945); 1941/1945; књ. 7; кут. 22
(58) Градско школско надзорништво Бањалука (1941–1945); 1941/1943; кут. 4
(59) Технички одјељак при Котарској области Бањалука (1941–1945); 1941/1945; књ. 11; кут. 37
(60) Жупски повјереник Министарства скрби Бањалука (?–1945); 1945; кут.
(61) Режијски одбор за реконструкцију цесте Лакташи – Виндхорст Адолфштал (1942–1945); 1942/1945; кут. 3
(62) Градски обскрбни уред Бањалука (1942–1945); 1942/1945; кут. 1
(63) Заповједништво техничке организације рада Бањалука (1942–1945); 1942/1945; кут. 10

1.4.1. Републички, окружни и обласни органи управе
(64) Окружни НО Бањалука (1945–1947); 1945/1947; књ. 117; кут. 332; САИ
(65) Обласни НО Бањалука (1949–1951); 1949/1951; књ. 133; кут. 31

1.4.2. Срески и општински органи управе
(66) СС Бањалука (1945–1966); 1945/1966; књ. 222; кут. 1.000; ф. 129
(67) НО среза Босанска Градишка (1945–1955); 1945/1955; књ. 78; кут. 382; САИ
(68) НО среза Босански Нови (1945–1955); 1945/1955; књ. 53; ф. 142; САИ
(69) НО среза Дрвар (1945–1955); 1945/1955; књ. 91; кут. 247; СИ
(70) НО среза Јајце (1945–1962); 1945/1962; књ. 174; кут. 1.302
(71) НО среза Кључ (1945–1955); 1945/1955; књ. 69; ф. 80
(72) НО среза Лакташи (1945–1947); 1945/1947; књ. 5; кут. 7; СИ
(73) НО среза Мркоњић Град (1945–1955); 1945/1955; књ. 90; кут. 206
(74) НО среза Омарска (1945–1947); 1945/1947; књ. 2; кут. 6; СИ
(75) НО среза Приједор (1945–1962); 1945/1962; књ. 154; кут. 1.754; САИ
(76) НО среза Сански Мост (1945–1955); 1945/1955; књ. 39; кут. 162
(77) НО среза Србац (1945–1955); 1946/1950; кут. 2; САИ
(78) НО града Бањалука (1945–1955); 1945/1955; књ. 276; кут. 678
(79) НО града Јајце (1945–1955); 1945/1955; књ. 40; кут. 131
(80) НО града Приједор (1945–1955); 1945/1955; књ. 48; кут. 229; СИ
(81) НО града Босанска Градишка (1949–1952); 1950/1952; књ. 1; кут. 6; САИ
(82) НО града Босански Нови (1949–1952); 1950/1952; књ. 2; ф. 7; САИ
(83) НО града Кључ (1952–1955); 1952/1955; књ. 4; кут. 6
(84) НО општине Сански Мост – град (1945–1955); 1945/1955; књ. 15; п. 8
(85) НО општине Бистрица (1952–1955); 1952/1955; књ. 4; ф. 10
(86) НО општине Брезичани (1952–1955); 1952/1954; књ. 5; кут. 15
(87) НО општине Бронзани Мајдан (1952–1962); 1952/1962; књ. 35; кут. 148; СИ
(88) НО општине Церовљани (1952–1955); 1952/1955; књ. 2; ф. 5
(89) НО општине Црни Луг (1952–1955); 1952/1955; књ. 13; кут. 1
(90) НО општине Дивичани (1952–1958); 1952/1958; књ. 15; кут. 29
(91) НО општине Добрња (1952–1962); 1952/1961; књ. 89; кут. 106
(92) НО општине Днолука (1952–1955); 1952/1955; књ. 8; кут. 12
(93) НО општине Ивањска (1952–1962); 1955/1962; књ. 44; кут. 211; СИ
(94) НО општине Јајце (1952–1962); 1952/1962; кут. 20
(95) НО општине Кола (1952–1955); 1952/1955; књ. 5; кут. 2
(96) НО општине Козарац (1952–1962); 1952/1962; књ. 93; кут. 165; СИ
(97) НО општине Котор Варош (1952–1958); 1952/1958; кут. 2
(98) НО општине Крупа на Врбасу (1952–1962); 1952/1962; књ. 37; кут. 146
(99) НО општине Лакташи (1952–1963); 1952/1963; књ. 15; кут. 6; ф. 38
(100) НО општине Љубија (1952–1962); 1952/1962; књ. 83; кут. 180
(101) НО општине Мркоњић Град (1952–1963); 1952/1955; кут. 1; СИ
(102) НО општине Нова Топола (1952–1958); 1952/1958; књ. 10; кут. 80
(103) НО општине Омарска (1952–1962); 1952/1962; књ. 25; кут. 24
(104) НО општине Орахова (1952–1954); 1952/1954; књ. 1; ф. 4
(105) НО општине Паланчиште (1952–1955); 1952/1955; књ. 10; кут. 15
(106) НО општине Пискавица (1952–1955); 1955/1962; књ. 10; кут. 15
(107) НО општине Подмилачје (1952–1955); 1952/1955; књ. 2; кут. 2
(108) НО општине Горњи Подградци (1952–1958); 1955/1958; кут. 2
(109) НО општине Ракелићи (1952–1955); 1952/1955; књ. 5; кут. 20
(110) НО општине Раковчани (1952–1955); 1952/1955; књ. 20; кут. 12
(111) НО општине Расавци (1952–1956); 1952/1956; кут. 9
(112) НО општине Рибник (1952–1960); 1952/1960; књ. 13; ф. 25
(113) НО општине Романовци (1952–1955); 1952/1955; кут. 7
(114) НО општине Саница (1952–1962); 1953/1962; књ. 13; ф. 19
(115) НО општине Ситница (1952–1955); 1953/1955; књ. 4; ф. 8
(116) НО општине Турјак (1952–1955); 1953/1954; књ. 4
(117) НО општине Винац (1952–1955); 1952/1955; кут. 12
(118) НО општине Врхпоље (1952–1955); 1953/1956; књ. 1; ф. 4
(119) НО општине Нова Топола (1952–1958); 1952/1958; п. 28
(120) НО општине Крезлук (1953–1955); 1953/1955; књ. 2; кут. 4
(121) НО општине Кључ (1953–1959); 1953/1959; књ. 23; ф. 22
(122) НО општине Томина (1953–1958); 1953/1958; књ. 8; ф. 44
(123) НО општине Лушци Паланка (1954–1962); 1954/1962; књ. 23; ф. 37
(124) НО општине Бањалука (1955–1963); 1955/1962; књ. 95; кут. 160; ф. 800; СИ
(125) НО општине Босанска Градишка (1955–1957); 1955/1957; кут. 1
(126) НО општине Будимлић Јапра (1955–1962); 1956/1959; књ. 10; кут. 1
(127) НО општине Челинац (1955–1958); 1955/1958; кут. 1
(128) НО општине Драготиња (1955–1956); 1955/1956; кут. 3
(129) НО општине Хрваћани (1955–1958); 1955/1958; кут. 1
(130) НО општине Преодац (1955–1962); 1955/1962; књ. 14; кут. 46
(131) НО општине Приједор (1955–1962); 1955/1962; књ. 30; кут. 486; СИ
(132) НО општине Прњавор (1955–1958); 1955/1958; кут. 1
(133) НО општине Скендер Вакуф (1955–1963); 1955/1963; кут. 3; САИ
(134) НО општине Стари Мајдан (1955–1962); 1955/1960; књ. 5; кут. 5
(135) НО општине Шибовска (1955–1958); 1955/1958; кут. 1
(136) НО општине Шипраге (1955–1958); 1955/1958; кут. 3
(137) НО општине Србац (1956–1958); 1956/1958; кут. 2
(138) СО Бањалука (1963–); 1963/1970; 170 м1; АК
(139) НО градске општине Босанска Градишка (1952–1955); 1952/1955; књ. 3; ф. 7

1.4.3. Мјесни органи управе
(140) Мјесни НО Баре (1945–1952); 1947; књ. 1; кут. 1
(141) Мјесни НО Бастаси (1945–1952); 1945/1952; књ. 13; кут. 17; СИ
(142) Мјесни НО Босански Нови (1945–1949); 1945/1949; књ. 6; ф. 19; САИ
(143) Мјесни НО Босанска Градишка (1945–1949); 1945/1949; књ. 7; кут. 25; САИ
(144) Мјесни НО Бистрица (1945–1952); 1945/1951; књ. 7; кут. 1
(145) Мјесни НО Биљани (1947–1952); 1947/1951; кут. 1; СИ
(146) Мјесни НО Бравско (1945–1952); 1947/1951; кут. 1; СИ
(147) Мјесни НО Брдо (1945–1952); 1948/1951; књ. 1; кут. 1; СИ
(148) Мјесни НО Булићи (1945–1952); 1945/1947; кут. 1
(149) Мјесни НО Церовљани (1945–1952); 1945/1952; књ. 1; кут. 1; АИ
(150) Мјесни НО Црни Луг (1945–1952); 1945/1951; књ. 10; кут. 9
(151) Мјесни НО Чатрња (1945–1952); 1945/1949; ф. 2
(152) Мјесни НО Драгељи (1945–1952); 1948/1951; књ. 1; кут. 1; СИ
(153) Мјесни НО Дивичани (1945–1952); 1945/1952; књ. 9; кут. 5
(154) Мјесни НО Добратићи (1945–1952); 1947/1951; књ. 9; кут. 5
(155) Мјесни НО Дрвар – град (1945–1952); 1945/1950; књ. 18; кут. 31; СИ
(156) Мјесни НО Дрвар – село (1945–1952); 1948/1950; књ. 1; кут. 14; СИ
(157) Мјесни НО Елезагићи (1945–1947); 1945/1947; кут. 3; САИ
(158) Мјесни НО Хумићи (1947–1952); 1947; п. 1
(159) Мјесни НО Јабланица (1950–1952); 1950/1952; књ. 1; кут. 2; САИ
(160) Мјесни НО Каменица (1945–1952); 1945/1950; кут. 1; СИ
(161) Мјесни НО Карајзовци (1945–1952); 1946/1952; књ. 2; кут. 5; САИ
(162) Мјесни НО Казанци (1945–1952); 1945/1947; књ. 1; кут. 1
(163) Мјесни НО Козинци (1945–1947); 1946/1948; књ. 2; кут. 1; АИ
(164) Мјесни НО Кључ (1945–1952); 1946/1952; књ. 3; кут. 2; САИ
(165) Мјесни НО Крезлук (1945–1952); 1945/1952; књ. 2
(166) Мјесни НО Ламинци (1947–1955); 1947/1955; књ. 3; п. 7
(167) Мјесни НО Лисковац (1945–1952); 1945/1952; књ. 11; СИ
(168) Мјесни НО Мајдан (1945–1952); 1945/1952; књ. 1; кут. 6
(169) Мјесни НО Мајкићи (1947–1952); 1947/1950; књ. 1; ф. 4
(170) Мјесни НО Машићи (1945–1952); 1946/1952; књ. 2; кут. 7; САИ
(171) Мјесни НО Мркоњић Град (1945–1952); 1946/1950; кут. 2
(172) Мјесни НО Нова Топола (1947–1952); 1945/1953; књ. 4; кут. 11; САИ
(173) Мјесни НО Нуглашица (1945–1952); 1947/1952; књ. 5; кут. 1
(174) Мјесни НО Орахова (1946–1948); 1946/1948; ф.
(175) Мјесни НО Пећи (1945–1952); књ. 10; кут. 5; п. 1
(176) Мјесни НО Пекија (1945–?); 1945; п. 1
(177) Мјесни НО Петров Гај (1945–1952); 1947; кут. 1; СИ
(178) Мјесни НО Пеуље (1945–1952); 1948; кут. 1
(179) Мјесни НО Пискавица (1945–1952); 1948/1951; књ. 3; кут. 11
(180) Мјесни НО Подбријежје (1945–1952); 1947/1951; књ. 1; кут. 1; СИ
(181) Мјесни НО Горњи Подградци (1945–1952); 1946/1953; књ. 5; кут. 12; САИ
(182) Мјесни НО Пољак (1950–1954); 1950/1954; књ. 3; ф. 2
(183) Мјесни НО Подићи (1945–1952); 1945/1947; кут. 1; СИ
(184) Мјесни НО Подлипци (1945–1952); 1947; кут. 1
(185) Мјесни НО Подови (1945–1952); 1947; кут. 1
(186) Мјесни НО Превија (1945–1952); 1947/1952; кут. 1; СИ
(187) Мјесни НО Приједор (1945–1952); 1945/1947; кут. 3
(188) Мјесни НО Раковчани (1945–1952); 1945/1952; кут. 5
(189) Мјесни НО Расавци (1945–1952); 1945/1952; књ. 8; кут. 11
(190) Мјесни НО Ревик (1945–1952); 1947; кут. 1
(191) Мјесни НО Рика (1945–1952); 1945/1952; кут. 1
(192) Мјесни НО Рогољи (1945–1947); 1945/1947; кут. 5; САИ
(193) Мјесни НО Романовци (1945–1952); 1947/1952; књ. 3; кут. 10; САИ
(194) Мјесни НО Сански Мост (1945–1952); 1945/1952; књ. 13; ф. 18
(195) Мјесни НО Срнетица (1945–1952); 1946/1952; књ. 1; кут. 3; СИ
(196) Мјесни НО Совјак (1945–1947); 1946/1947; књ. 1; кут. 1; АИ
(197) Мјесни НО Славићка (1946–1952); 1946/1952; књ. 1; кут. 3
(198) Мјесни НО Слатина (1946–1952); 1946/1951; кут. 1; СИ
(199) Мјесни НО Ступари (1947–1952); 1946/1947; кут. 1
(200) Мјесни НО Саница (1947–1952); 1947/1952; кут. 1
(201) Мјесни НО Ситница (1947–1952); 1948/1952; књ. 1; кут. 1; СИ
(202) Мјесни НО Соколово (1947–1952); 1947/1952; кут. 1; СИ
(203) Мјесни НО Ратково (1947–1952); 1947/1952; п. 2
(204) Мјесни НО Рибник (1947–1952); 1947/1952; кут. 1; СИ
(205) Мјесни НО Шиповљани (1945–1952); 1945/1952; књ. 3; кут. 5; СИ
(206) Мјесни НО Трнинића Бријег (1945–1952); 1947; кут. 1
(207) Мјесни НО Трубар (1945–1952); 1945/1952; књ. 8; кут. 8; СИ
(208) Мјесни НО Турјак (1945–1952); 1949/1952; књ. 2
(209) Мјесни НО Трошељи (1945–1947); 1945/1947; кут. 1
(210) Мјесни НО Униште (1945–1952); 1945/1952; књ. 3; кут. 3
(211) Мјесни НО Врбашка (1945–1949); 1945/1947; књ. 2
(212) Мјесни НО Врточе (1945–1952); 1947/1952; књ. 5; кут. 5; СИ
(213) Мјесни НО Врбљани (1947–1952); 1947/1952; књ. 2; кут. 1; СИ
(214) Мјесни НО Врхпоље (1947–1952); 1947/1951; кут. 1
(215) Мјесни НО Велагићи (1947–1952); 1947/1952; књ. 3; ф. 5
(216) Мјесни НО Винац (1947–1952); 1947/1952; књ. 10; кут. 8
(217) Мјесни НО Требовљани (1947–1952); 1948/1952; књ. 5; кут. 2; СИ
(218) Мјесни НО Дабар (1952–1955); 1952/1955; књ. 4; ф. 2
(219) МУ Турјак (1955–1959); 1955/1959; књ. 2

1.4.4. Остали органи управе и јавне службе
(220) Обједињени фонд о аграрној реформи и колонизацији (1945–1957); 1945/1957; књ. 38; кут. 31; САИ
(221) Окружна управа народних добара Бањалука (1945–1946); 1945/1946; књ. 1; кут. 14; СИ
(222) Среска комисија за ратну штету Босански Нови (1945–1946); 1945/1946; ф. 25; СИ
(223) Среска комисија за ратну штету Јајце (1945–1946); 1945; кут. 40
(224) Срески секретаријат унутрашњих послова Приједор (1945–1963); 1946/1965; књ. 70; ф. 169
(225) Управа среске стамбене заједнице Кључ (1954–1958); 1954/1958; књ. 2; ф. 1
(226) Грађевинска техничка секција Бањалука (1947–1949); 1947/1949; кут. 3
(227) Дирекција за путеве Бањалука (1951–1963); 1951/1963; књ. 16; кут. 42
(228) Дирекција за путеве Јајце (1951–1961); 1951/1961; књ. 6; кут. 96
(229) Дирекција за путеве Приједор (1951–1961); 1952/1961; књ. 23; кут. 37
(230) Комисија за пољопривредни земљишни фонд општенародне имовине Бањалука (1953–1957); 1953/1957; књ. 37; кут. 1; САИ
(231) Комисија за пољопривредни земљишни фонд општенародне имовине Котор Варош (1953–1956); 1953/1956; кут. 1; САИ
(232) СИЗ културе Бањалука (1972–1990); 1972/1990; књ. 9; кут. 123
(233) СИЗ за комуналне дјелатности Лакташи (1973–1991); 1973/1991; књ. 2; ф. 6; кут. 8
(234) Стручна служба самоуправних интересних заједница Лакташи (1974–1990); 1974/1990; ф. 11; кут. 15
(235) СИЗ за културу и физичку културу Лакташи (1974–1990); 1974/1990; ф. 1; кут. 1
(236) СИЗ за развој и унапређење пољопривреде Лакташи (1974–1989); 1974/1989; ф. 8; кут. 2
(237) СИЗ за социјалну и дјечију заштиту Лакташи (1976–1989); 1976/1989; ф. 5
(238) СИЗ становања Лакташи (1977–1991); 1977/1991; ф. 5; кут. 7
(239) СИЗ основног образовања и васпитања Сански Мост (1977–1988); 1977/1988; књ. 10; ф. 153
(240) СИЗ основног образовања и васпитања Лакташи (1981–1985); 1981/1985; ф. 2

1.5. Период од 1992.
(241) Министарство здравља и социјалне заштите (1992- ); 1992/2006 : 6 књига, 658 рег., 12 повеза, 28 фасц.; архивска књига
(242) Министарство информисања Републике Српске (1992–2000); 1992/2000; књ. 2; рег. 66; АК
(243) Министарство иностраних послова Републике Српске (1992–1997); 1992/1997; ф. 9; књ. 2; рег. 16; АК
(244) Министарство одбране Републике Српске (1992–2005); 1992/2005; књ. 32; рег. 451; ф. 703; п. 6; кут. 42; сандук 1; АК
(245) Министарство индустрије и технологије Републике Српске (1997–2002); 1992/2002; књ. 11; рег. 136; ф. 36; п. 16; АК
(246) Министарство енергетике и рударства Републике Српске (1997–2002); 1992/2002; књ. 9; ф. 7; п. 72; рег. 120; АК
(247) Министарство науке и културе Републике Српске (1997–2002); 1997/2002; књ. 3; рег. 112; ф. 64; п. 2; АК
(248) Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске (2003–2011); 2003/2005; књ. 13; рег. 190; п. 133; ф. 37; АК
(249) Биро Владе Републике Српске у Београду (1992–2003); 1992/2003; књ. 8; кут. 15; ф. 71; рег. 238; п. 66; АК
(250) Републички протокол (1995–2003); 1995/2003; књ. 1; кут. 42; САИ
(251) Канцеларија Републике Српске за хитно уклањање мина (1997–2000); 1997/2000; књ. 1; рег. 37; п. 2; ф. 27; АК
(252) Канцеларија Републике Српске за имплементацију пројекта Свјетске банке за реконструкцију и обнову Републике Српске (1997–2000); 1997/2000; рег. 63; АК
(253) Омбудсмaн Републике Српске (2001–2009); 2001/2009; књ. 28; рег. 269; п. 140; ф. 3; АК
(254) Агенција за шуме Републике Српске (2009–2012) 2009/2012; књ. 11; ф. 191; рег. 128; АК

2. Правосуђе

2.1. Период до 1945.
(255) Гарнизонски суд Бањалука (1878–1915); 1869/1915; књ. 12; ф. 64
(256) Окружни суд Бањалука (1878–1945); 1883/1945; књ. 96; кут. 827; САИ
(257) Срески суд Сански Мост (1878–1948); 1880/1942; кут. 3; САИ
(258) Срески суд Прњавор (1882–1945); 1882/1953; књ. 105; ф. 253
(259) Котарски шеријатски суд Бањалука (1894–1910); 1894/1910; кут. 2
(260) Суд Војне команде у Бањалуци (K. u K. Gericht des Militärstationskommando in Banja Luka) (1914–1917); 1914/1917; књ. 3; ф. 53
(261) Државна тужилаштва (1917–1941); 1917/1941; ф. 93
(262) Првостепени суд за станове Бањалука (1925–1927); 1925/1927; кут. 3; САИ
(263) Суд радничког осигурања Бањалука (1928–1945); 1928/1944; кут. 4; АИ
(264) Изванредни народни суд Бањалука (1941–1942); 1941/1942; кут. 1; АИ
(265) Правосудни органи (1941–1945); 1941/1945; ф. 26
(266) Судбени стол као проведбени суд за ратне озљеђенике Бањалука (1942–1945); 1942/1945; ф. 21

2.2.1. Судови редовне надлежности
(267) Окружни суд Бањалука (1945–); 1945/1951; кут. 258; АИ; несређено 30 м1
(268) Окружни привредни суд Бањалука (1945–); 1945/1957; књ. 47; СИ

2.2.2. Судови специјалне надлежности
(269) Врховни војни суд Бањалука (1992–2001); 1992/2001; књ. 2; ф. 21; АК

2.2.3. Тужилаштва
(270) Окружно ЈТ Бањалука (1945–2004); 1945/1963; књ. 135; ф. 33; АК
(271) Среско ЈТ Бањалука (1945–2004); 1947/1965; књ. 19; АК
(272) Среско ЈТ Босанска Градишка (1945–2004); 1946/1963; књ. 65; ф. 5; АК
(273) Среско ЈТ Приједор (1945–2004); 1948/1963; ф. 7; АК
(274) Среско ЈТ Босанска Дубица (1945–2004); 1947/1958; књ. 26; ф. 2; АК
(275) Војно тужилаштво Војске Републике Српске (1992–2000); 1992/2000; књ. 2; рег. 23; АК

2.2.4. Правобранилаштва
(276) Општинско јавно правобранилаштво Босанска Крупа (1955–1969); 1955/1969; књ. 11; ф. 8

2.2.5. Судови за прекршаје
(277) Срески судија за прекршаје Јајце (1957–1962); 1957/1962; књ. 32; ф. 11
(278) Општински судија за прекршаје Бањалука (1965–2004); 1965/1987; кут. 21

2.2.6. Установе за извршење кривичних санкција
(279) Окружни затвор Бањалука (1945–); 1945/1963; књ. 12; кут. 50, рег. 1; картотечких кут. 2; АК
(280) Окружни затвор Приједор (1951–1967); 1951/1967; књ. 47; ф. 94

3. Војне јединице, установе и организације

3.2. Други свјетски рат (1941–1945)
(281) Средњобосански четнички корпус (1943–1945); 1943/1944; кут. 2; АИ

4. Просвјетне, културне и научне установе

4.1.1.1. Основне школе
(282) Трећа народна ОШ Бањалука (1880–1944); 1880/1944; кут. 20
(283) Народна ОШ Приједор (1890–1956); 1890/1962; п. 61; АК
(284) Народна ОШ Ивањска (1902–1955); 1902/1955; књ. 3; кут. 12
(285) Народна ОШ Шарговац (1908–1956); 1908/1945; књ. 2; АК
(286) ОШ "Георгиос А. Папандреу" Александровац (1909–); 1909/1970; књ. 35; п. 7; АК

4.1.1.2. Дјевојачке, грађанске, стручне и занатске школе
(287) Обједињени фонд дјевојачких и грађанских школа у Бањалуци (1898–1945); 1898/1945; књ. 36; САИ
(288) Обједињени фонд школа ученика у привреди (1908–1977); 1908/1974; књ. 93; ф. 12; п. 114; рег. 10; АК
(289) Нижа женска стручна домаћинска школа Бањалука (1913–1956); 1913/1956; књ. 64; кут. 5; СИ
(290) Трговачка академија Бањалука (1931–1950); 1931/1950; књ. 28; АК
(291) Мушка грађанска школа Бањалука (1932–1945); 1932/1943; књ. 10; САИ
(292) Нижа окружна медреса Бањалука (1934–1944); 1934/1944; књ. 8; САИ
(293) Државна мушка занатска школа Бањалука (1936–1947); 1936/1947; књ. 17; АК
(294) Женска стручна школа Босанска Градишка (1946–1947); 1946/1947; ф. 2
(295) Женска стручна школа Приједор (1946–1957); 1946/1957; књ. 35; кут. 2
(296) Школа за бабице Бањалука (1948–1951); 1948/1951; књ. 7
(297) Нижа стручна домаћинска школа Сански Мост (1952–1958); 1952/1958; књ. 13; ф. 3
(298) Нижа пољопривредна школа Приједор (1953–1956); 1953/1956; књ. 6

4.1.1.3. Средње школе
(299) Гимназија Приједор (1920–); 1920/1945; књ. 29; АК
(300) Велика реална гимназија Бањалука (1922–1932); 1922/1932; кут. 3
(301) Учитељска школа Бањалука (1925–1972); 1925/1972; књ. 152; кут. 37; СИ
(302) Средња техничка школа Бањалука (1939–1974); 1939/1950; књ. 81; ф. 4; АК
(303) Средња ветеринарска школа Бањалука (1949–1954); 1949/1954; књ. 13; кут. 7; СИ
(304) Средња шумарска школа Бањалука (1953–1959); 1953/1959; кут. 3
(305) Средња пољопривредна школа Босанска Дубица (1959–1963); 1959/1963; књ. 14
(306) Средња пољопривредна школа Бањалука (1961–1962); 1961/1962; књ. 2; кут. 1
(307) Учитељска школа "Звонко Билан" Јајце (1963–1968); 1960/1968; књ. 34; кут. 12; САИ
(308) Електротехничка школа "Никола Тесла" Бањалука (1974–1980); 5 м1; АК
(309) Учитељска школа Приједор (1960–1971); 1960/1971; књ. 32; ф. 5; АК

4.1.1.4. Више и високошколске установе
(310) Педагошка академија Бањалука (1950–2003); 1950/2003; књ. 117; ф. 86; рег. 73; п. 9; дос. 12.000; АК
(311) Виша економско-комерцијална школа Бањалука (1960–1981); 1960/1981; књ. 56; ф. 574
(312) Виша пољопривредна школа Бањалука (1960–1973); 1960/1973; књ. 24; кут. 117; СИ
(313) Висока школа за предузетништво и бизнис Приједор (2006–2011); 1999/2008; књ. 3; ф. 286 (студентски досијеи)

4.1.1.5. Ђачки и студентски домови
(314) Ђачки дом "Младен Стојановић" Приједор (1945–1962); 1960/1962; књ. 2; кут. 2
(315) Ђачки дом "Шоша Мажар" Бањалука (1948–1958); 1948/1958; књ. 2; кут. 3
(316) Дом средње економске школе Бањалука (1948–1953); 1948/1953; књ. 4; кут. 2; СИ
(317) Ђачки дом "Вељко Миљевић" Сански Мост (1957–1961); 1957/1961; књ. 2; ф. 5

4.1.2. Просвјетне службе
(318) Центар за стручно образовање радника ратара – тракториста Дервиши – Бањалука (1957–1970); 1957/1970; књ. 5; ф. 1
(319) Центар за марксистичко образовање и политичке студије "Веселин Маслеша" Бањалука (1972–1990); 1972/1990; књ. 91; ф. 219; кут. 140
(320) Заједница усмјереног образовања и васпитања Бањалука (1973–1992); 1973/1992; књ. 82; кут. 259; ф. 47; п. 120
(321) Заједница за кредитирање ђака и студената Сански Мост (1974–1983); 1974/1983; књ. 1; ф. 62
(322) Центар за основно образовање и васпитање Бањалука (1976–1991); 1976/1991; књ. 16; ф. 221

4.2. Културне установе
(323) Народно позориште Босанске Крајине Бањалука (1930–1960); 1930/1960; књ. 60; ф. 41
(324) Културно-просвјетна заједница среза Бањалука (1959–1966); 1959/1962; кут. 9; САИ

4.3. Научне установе
(325) Институт за историју Бањалука (1979–2010); 1979/2010; 20 м1; АК

5. Социјалне и здравствене установе

5.1. Социјалне установе
(326) Управа Убошког дома Бањалука (1931–1939); 1934/1938; кут. 2; САИ
(327) Одбор за потпору при Котарском суду Бањалука (1944); 1944; кут. 1
(328) Дјечији дом Босанска Градишка (1944–1945); 1944/1945; кут. 1
(329) Дјечији дом Приједор (1944–1945); 1944/1945; кут. 1
(330) Дјечије прихватилиште Бањалука (1948–1955); 1948/1955; књ. 7; кут. 2
(331) Центар за заштиту мајке и дјетета Приједор (1960); 1960; кут. 2

5.2. Здравствене установе
(332) Здравствена станица Нова Топола (1957); 1957 : фасц. 1;
(333) Хигијенски завод Бањалука (1930–1941); 1930/1941; кут. 1

6. Привреда и банкарство

6.1. Банке и новчани заводи
(334) Привилегована аграрна банка а. д. Београд – досијеа о додјели хипотекарних зајмова (1929–1945); 1928/1946; кут. 9; АИ
(335) Државна хипотекарна банка Краљевине Југославије – Главна филијала Бањалука (1922–1946); 1924/1951; књ. 1; кут. 1; АИ
(336) Државни осигуравајући завод Експозитура Јајце (1947–1951); 1947/1951; кут. 34
(337) Служба друштвеног књиговодства – документација иностраних кредита; 1976/1995; књ. 2; ф. 21; АК

6.2. Привредна удружења, коморе и дирекције
(338) Удружење угоститеља Бањалука (1931–1948); 1931/1948; књ. 9; кут. 22
(339) Срески задружни савез Босанска Градишка (1945–1953); 1945/1953; књ. 11; ф. 1
(340) Срески савез земљорадничких задруга Бањалука (1948–1962); 1948/1962; књ. 1; рег. 6; п. 3; АК
(341) Срески пословни савез Јајце (?–1963); књ. 30; кут. 112
(342) Пословно удружење "Инвесторад" Бањалука (1964–1973); 1964/1973; књ. 3; кут. 15; СИ
(343) Трговинска комора Приједор (1945–1962); 1945/1962; кут. 266
(344) Среска трговинска комора Бањалука (1955–1962); 1955/1962; књ. 3; рег. 27; фасцикали 7; АК
(345) Среска пољопривредно-шумарска комора Бањалука (1960–1962); 1960/1962; књ. 1; рег. 6; АК

6.3.1. Индустрија, рударство и грађевинарство
(346) Фабрика дувана Бањалука (1889–); 1920/1945; књ. 18; кут. 30
(347) Среска циглана Лакташи (1946–1952); 1946/1952; књ. 7; кут. 15; САИ
(348) Техничка база Приједор (1947); 1947; књ. 2; кут. 1
(349) Градско обућарско предузеће "Обућар" Бањалука (1947–1954); 1947/1954; књ. 1; кут. 8
(350) Среска циглана Кључ (1947–1952); 1947/1952; књ. 2; ф. 6
(351) Комбинована радионица НО среза Бањалука "Клашнице" (1947–1953); 1947/1953; кут. 2; СИ
(352) ГП "Новоградња" Дрвар (1948–1959); 1948/1959; књ. 33; кут. 106
(353) Среско ГП Босанска Градишка (1948–1955); 1948/1955; кут. 2
(354) Среско ГП Мркоњић Град (1948–1950); 1948/1950; кут. 8
(355) Среско ГП "Шиша" Кључ (1948–1949); 1948/1949; ф. 3
(356) Среско ГП Приједор (1949–1951); 1949/1951; књ. 2; кут. 4; СИ
(357) Земаљско предузеће за путеве Бањалука (1949–1951); 1949/1951; кут. 14
(358) Државни млин на ваљке Босански Александровац (1949–1951); 1949/1951; ф. 3
(359) Пројектни биро Приједор (1958–1962); 1958/1962; књ. 16; кут. 25
(360) Конфекција "Пионир" АД Прњавор (1974–2007); 1974/2007; књ. 37; ф. 160; рег. 192; п. 70; АК
(361) ОДП "Белфан" Бањалука – у стечају; 1993/2004; књ. 2; рег. 51; ф. 61; п. 10; АК
(362) "Чајавец – Прецизни лив" Бањалука – у стечају; 2003/2005; књ. 5; ф. 3; рег. 6; АК
(363) АД "Белфан нови" Бањалука – у стечају; 2005/2007; књ. 4; рег. 32; ф. 3; п. 3; АК
(364) ''Јелшинград'' ФАМ АД Бањалука – у стечају (1947 – 2017);1947/2017; 50 м¹

6.3.2. Пољопривреда и шумарство
(365) Државно шумско газдинство Бањалука (1945–1951); 1945/1951; књ. 3; кут. 85; СИ
(366) Шумска управа Дрвар (1945–1957); 1945/1951; књ. 2; кут. 30
(367) Шумска управа Јајце (1945–1957); 1945/1957; књ. 35; кут. 140
(368) Шумско индустријско предузеће "ШИПАД" Кључ (1945–1946); 1945/1946; ф. 13
(369) Пољопривредна машинска станица Бањалука (1948); 1948; кут. 1; САИ
(370) Среска економија Лакташи (1949–1951); 1949/1951; књ. 2; кут. 4; СИ
(371) Среска пољопривредна станица Јајце (1958–1961); 1958/1961; кут. 39; ф. 15
(372) Фарма "Дивичани" Јајце (1971–1977); 1971/1977; књ. 3; кут. 7

6.3.3. Трговина, угоститељство и туризам
(373) ТП "Дунав" Бањалука (1946–1953); 1946/1953; књ. 4; кут. 32
(374) Среско ТП "Срески магазин" Босанска Градишка (1947–1951); 1947/1951; кут. 5
(375) Градско предузеће "Дрвопромет" Јајце (1948–1949); 1948/1949; књ. 3
(376) Месарско предузеће "Месопромет" Бањалука (1949–1952); 1949/1952; књ. 8; кут. 9
(377) ТП "Задружни магазин" Босанска Градишка (1950); 1950; ф. 2
(378) ТП "Лијевче" Босанска Градишка (1952); 1952; ф. 2
(379) ТП "24. април" Босанска Градишка (1952–1953); 1952/1953; књ. 1; ф. 1
(380) ТП "Неметали" Приједор (1955–1961); 1955/1961; књ. 33; кут. 45; СИ
(381) ТП "Боснакомерц" Бањалука (1957–1963); 1957/1963; књ. 3; кут. 15
(382) ООУР "Боснакомерц" Бањалука (1965–1978); 1965/1978; књ. 17; кут. 180
(383) ТП "Атика" Сежана (1970–1972); 1970/1972; књ. 4; кут. 19; СИ
(384) ТП "Будућност" Бањалука (1971–1976); 1971/1976; књ. 2; кут. 78; СИ
(385) Среско угоститељско предузеће Бањалука (1947–1949); 1947/1949; кут. 3
(386) Инвалидско угоститељско предузеће Бањалука (1949–1950); 1949/1950; кут. 1
(387) УР "Липа" Бањалука (1956–1959); 1956/1959; књ. 4; кут. 11
(388) УР "Морава" Бањалука (1956–1958); 1956/1958; књ. 3; кут. 10
(389) УР "Плива" Бањалука (1956); 1956; књ. 2; кут. 3
(390) УР "Загреб" Бањалука (1956–1961); 1956/1961; књ. 4; кут. 6
(391) УР "Зора" Бањалука (1956–1960); 1956/1960; књ. 3; кут. 7
(392) УР "Јадран" Бањалука (1956–1958); 1956/1958; књ. 1; ф. 8
(393) УР "Срна" Бањалука (1958–1963); 1958/1963; књ. 3; кут. 5
(394) УР "Сарачица" Бањалука (1960–1962); 1960/1962; књ. 2; кут. 6
(395) Угоститељско-туристичка радна организација "Козара" Бањалука (1984–1987); 1984/1987; књ. 35; кут. 233
(396) "Дин трејд" (Din Trade) ДОО, Бањалука (1992–2012); 1992–2012; кут. 2; АК

6.3.4. Саобраћај и везе
(397) ППС "Сана" ДОО Рибник – у стечају (1996–2006); 1996/2006; књ. 4; рег. 96; п. 60; дос. 153; АК
(398) "Телеком Српске" ЈОДП Бањалука (1997–2007); 1997/2007; микрофилм ролни 344; АК

6.3.5. Занатска предузећа и радње
(399) "Радио-сервис" Бањалука; 1956/1959; кут. 1
(400) Обућарска занатска радња "Лауш" Бањалука; 1957/1959; књ. 4; кут. 1

6.4.1. Земљорадничке задруге
(401) ЗЗ Босанска Градишка (1947–1954); 1947/1954; књ. 6; ф. 7
(402) ЗЗ Доњи Карајзовци (1947–1954); 1947/1954; рег 8
(403) ЗЗ Романовци (1949–1958); 1949/1958; књ. 1; кут. 1; САИ

6.4.2. Сељачке радне задруге
(404) СРЗ "Козара" Трошељи (1947–1952); 1947/1952; књ. 4; ф. 4
(405) СРЗ "Младен Стојановић" Чиркин Поље (1949–1953); 1949/1953; књ. 3; кут. 1
(406) СРЗ "Братство и јединство" Маховљани (1949–1953); 1949/1953; кут. 8
(407) СРЗ "Нови живот" Ништовци (1949–1953); 1949/1953; књ. 2; кут. 1
(408) СРЗ "Анђић Ристо" Омарска (1949–1953); 1949/1953; књ. 2; кут. 1
(409) СРЗ "Кондић Раде" Подгрђе (1949–1953); 1949/1953; књ. 3; кут. 2
(410) СРЗ "Шоша Мажар" Волар (1949–1953); 1949/1953; књ. 1; кут. 1
(411) СРЗ "Лијевче поље" Мрчевци (1949–1953); 1949/1953; ф. 2
(412) СРЗ Босанска Градишка (1949–1952); 1949/1952; књ. 4; ф. 1
(413) СРЗ "Побједа" Карајзовци (1949–1950); 1946/1950; књ. 3; ф. 3
(414) СРЗ "Нова зора" Милошево Брдо (1949–1952); 1949/1952; ф. 4
(415) СРЗ "Остоја Ристић" Миљевци (1949–1953); 1949/1953; књ. 4; ф. 3
(416) СРЗ "Препород" Рогољи (1949–1953); 1949/1953; књ. 8; ф. 4
(417) СРЗ "Радован Вулин" Сеферовци (1949–1950); 1949/1950; књ. 3
(418) СРЗ "Петар Мећава" Кијевци (1950); 1950; књ. 1
(419) СРЗ "Слобода" Ламинци (1950–1954); 1950/1954; ф. 5
(420) СРЗ "Младен Стојановић" Турјак (1950–1952); 1950/1952; књ. 2; ф. 1
(421) СРЗ са подручја Среског НО Србац (1950–1951); 1950/1951; књ. 22

6.4.3. Остале задруге
(422) Радничко-намјештеничка задруга Босанска Градишка (1945–1950); 1945/1950; књ. 1; ф. 7
(423) Радничко-намјештеничка задруга Подградци (1946–1949); 1946/1949; књ. 18; ф. 10
(424) Стамбена задруга просвјетних радника Бањалука (1957–1962); 1957/1962; кут. 1; АИ
(425) Занатско-производна задруга "Будућност" Србац (1977–1987); 1977/1987; књ. 12; ф. 41

7. Политичке партије, друштвено-политичке организације и синдикати

7.1. Период до 1945.
(426) Мјесни одбор Јадранске страже Бањалука (1929–1941); 1929/1931; кут. 1; САИ
(427) Бановински одбор Југословенске националне странке Бањалука (1931–1934); 1932/1934; кут. 2
(428) Надзорничтво народне заштите за град и котар Бањалука (1941–1945); 1941/1945; кут. 2; АИ

7.2.1. Комунистичка партија / Савез комуниста
(429) Окружни комитет КП Бањалука (1945–1948); 1945/1948; књ. 3; кут. 18; сумарни попис
(430) Обласни комитет КП Бањалука (1949–1952); 1949/1952; књ. 8; кут. 45, ф. 9
(431) Срески комитет СК Бањалука (1945–1966); 1945/1946; књ. 61; кут. 180; САИ
(432) Срески комитет СК Босанска Градишка (1945–1955); 1945/1952; књ. 22; кут. 18
(433) Срески комитет СК Босански Нови (1945–1955); 1945/1955; књ. 24; кут. 15
(434) Срески комитет СК Дрвар (1945–1955); 1945/1955; кут. 30
(435) Срески комитет СК Кључ (1945–1955); 1945/1952; књ. 35; кут. 28; САИ
(436) Срески комитет СК Котор Варош (1945–1955); 1945/1955; књ. 2; кут. 15; САИ
(437) Срески комитет СК Лакташи (1945–1947); 1945/1947; књ. 1; кут. 1
(438) Срески комитет СК Приједор (1945–1962); 1945/1962; књ. 88; кут. 129
(439) Срески комитет СК Прњавор (1945–1955); 1945/1955; књ. 17; кут. 8; САИ
(440) Срески комитет СК Србац (1945–1955); 1945/1953; књ. 3; кут. 11
(441) Градски комитет КП Бањалука (1945–1955); 1945/1955; кут. 21; ф. 1; сумарни попис
(442) Општински комитет КП Романовци (1947–1955); 1947/1955; књ. 2; кут. 1; САИ
(443) Општински комитет СК Босанска Градишка (1952–1992); 1957/1992; ф. 234; СИ
(444) Општински комитет СК Босанска Костајница (1952–1962); 1952/1962; књ. 19; кут. 12
(445) Општински комитет СК Брезичани (1952–1955); 1952/1955; кут. 1; САИ
(446) Општински комитет СК Бронзани Мајдан (1952–1962); 1953/1962; кут. 7, ф. 1
(447) Општински комитет СК Добрња (1952–1962); 1952/1961; књ. 8; кут. 5
(448) Општински комитет СК Ивањска (1952–1962); 1952/1962; књ. 22; кут. 17
(449) Општински комитет СК Козарац (1952–1962); 1952/1961; кут. 10
(450) Општински комитет СК Крупа на Врбасу (1952–1962); 1953/1962; књ. 5; кут. 5
(451) Општински комитет СК Љубија (1952–1962); 1952/1962; кут. 18; САИ
(452) Општински комитет СК Нова Топола (1952–1962); 1952/1962; књ. 1; кут. 2; САИ
(453) Општински комитет СК Омарска (1952–1962); 1952/1962; књ. 10; кут. 11
(454) Општински комитет СК Паланчиште (1952–1955); 1952/1955; кут. 2
(455) Општински комитет СК Ракелићи (1952–1955); 1952/1955; кут. 1; САИ
(456) Општински комитет СК Рибник (1952–1962); 1953/1960; кут. 4
(457) Општински комитет СК Рујишка (1952–1955); 1952/1955; кут. 1
(458) Општински комитет СК Сарачица (1952–1955); 1952/1955; кут. 1
(459) Општински комитет СК Сухача (1952–1955); 1952/1955; књ. 5; кут. 1
(460) Општински комитет СК Залужани (1952–1955); 1952/1955; кут. 2
(461) Општински комитет СК Бањалука (1955–1990); 1955/1992; 105 м1
(462) Општински комитет СК Будимлић Јапра (1955–1962); 1955/1962; књ. 1; кут. 1; САИ
(463) Општински комитет СК Саница (1955–1962); 1956/1962; књ. 13; кут. 4
(464) Општински комитет СК Стари Мајдан (1955–1962); 1957/1961; књ. 1; кут. 1; САИ
(465) Општински комитет СК Сводна (1955–1962); 1956/1958; књ. 5; кут. 1
(466) Општински комитет СК Лакташи (1955–1990); 1955/1990; књ. 31; ф. 77; кут. 1
(467) Мјесни комитет КП Црни Луг (1945–1952); 1949/1950; књ. 1; кут. 3
(468) Мјесни комитет КП Лакташи (1945–1952); 1945/1952; кут. 1
(469) Мјесни комитет КП Љубија (1947–1952); 1947/1952; књ. 2; кут. 2; САИ

7.2.2. Народни фронт – Социјалистички савез радног народа
(470) Обласни одбор Народног фронта Бањалука (1949–1951); 1949/1951; п. 1
(471) Обласни одбор Антифашистичког фронта жена Бањалука (1949–1951); 1949/1951; књ. 1; п. 1
(472) Мјесни одбор Народног фронта Расавци (1945–1952); 1948; ф. 2
(473) Мјесни одбор Народног фронта Ракелићи (1948); 1948; ф. 2
(474) Срески одбор ССРН-а Јајце (1945–1955); 1953/1955; књ. 4; кут. 30
(475) Срески одбор ССРН-а Приједор (1945–1962); 1945/1962; књ. 22; кут. 20
(476) Општински одбор ССРН-а Козарац (1948–1962); 1948/1962; књ. 2; кут. 2
(477) Општински одбор ССРН-а Љубија (1948–1963); 1948/1963; књ. 3; кут. 8
(478) Општински одбор ССРН-а Омарска (1948–1962); 1948/1962; књ. 1; ф. 4
(479) Општински одбор ССРН-а Паланчиште (1948–1954); 1948/1954; књ. 1; кут. 19
(480) Општински одбор ССРН-а Брезичани (1954); 1954; ф. 1
(481) Општински одбор ССРН-а Босанска Костајница (1960); 1960; ф. 1
(482) Општински одбор ССРН-а Сански Мост (1960); 1960; ф. 1
(483) Општинска конференција ССРН-а Бањалука (1965–1990); 1965/1990; књ. 7; ф. 167; рег. 85; АК

7.2.3. Народна омладина – Социјалистичка омладина
(484) Срески комитет Народне омладине Бањалука (1945–1966); ?/1966; п. 3
(485) Срески комитет Народне омладине Сански Мост (1950–1954); 1950/1954; ф. 4
(486) Општински комитет Савеза социјалистичке омладине Бањалука (1955–1990); 1964/1990; кут. 103; ф. 3

7.2.4. Синдикат
(487) Обласни одбор Савеза синдиката Југославије Бањалука (1949–1950); 1949/1950; књ. 2; кут. 1
(488) Међуопштинско вијеће Савеза синдиката Бањалука (1975–1990);1975/1976; 1986/1989; кут. 7; ф. 8; сумарни попис
(489) Среско вијеће Савеза синдиката Бањалука (1946–1966); 1947/1966; књ. 1; п. 2
(490) Општинско вијеће Савеза синдиката Бањалука (1945–1996); 1951/1996; 20 м1
(491) Територијални одбор Савеза синдиката Југославије жељезничара Јајце (1951–1952); 1951/1952; књ. 1; кут. 1

7.2.5. Савез бораца и остале друштвено-политичке организације
(492) Срески одбор СУБНОР-а Јајце (1945–1955); 1950/1955; кут. 37
(493) Срески одбор СУБНОР-а Приједор (1945–1955); 1945/1955; књ. 16; ф. 25, п. 4
(494) Срески одбор СУБНОР-а Бањалука (1948–1966); 1948/1966; књ. 28; ф. 35
(495) Срески одбор РВИ Бањалука (1945–1966); 1956/1965; књ. 3; ф. 6
(496) Општински одбор РВИ Бањалука (1950–1966); 1950/1966; књ. 4; ф. 7

8.4. Хуманитарна друштва и удружења
(497) Бановински одбор друштва Црвени крст Бањалука (1929–1941); 1929/1941; кут. 1; САИ
(498) Хрватски Црвени криж, Жупски одбор Бањалука (1941–1945); 1941/1944; кут. 1; АИ

8.5. Остала друштва и удружења
(499) Удружење књижевника Републике Српске (1992-); 1992/2018; 0,7 м¹

9.1. Вјерске организације
(500) Вакуфско меарифско повјереништво Бањалука (?–1945); 1892/1933; књ. 2; кут. 12

Б. ПОРОДИЧНИ И ЛИЧНИ ФОНДОВИ

10.2. Лични фондови
(501) Фонд Милана Вукмановића (1928–1993); 1958/1990; кут. 50; п. 4
(502) Фонд Драге Мажара (1918–1991); 1934/1988; кут. 4

Ц. ЗБИРКЕ

(503) Збирка плаката; 1899/; кут. 96; АИ и тематска картотека
(504) Збирка оријенталних рукописа и докумената; 1712/1910; кут. 1; док. 49; регеста
(505) Збирка фотографија; 1875/2005; фотографија 14.000; негатива 1.150; тематска картотека
(506) Збирка радова Веселина Маслеше; 1928/1943; кут. 9; радова 287; АИ
(507) Збирка радова; кут. 18; радова 425
(508) Збирка докумената о радничком покрету у Босанској Крајини; 1919/1941; кут. 6; регеста
(509) Збирка документарног материјала о политичким и друштвеним збивањима у Босанској Крајини; 1920/1963; кут. 6; АИ
(510) Збирка мемоарске грађе о радничком покрету и Народноослободилачкој борби; 1905/1945; кут. 17; АИ
(511) Збирка литерарних радова активиста радничког покрета из Бањалуке; 1930/1941; кут. 1
(512) Партизанска гимназија у Бањалуци; 1946/1947; кут. 1
(513) Збирка карата и мапа; 1807/1980; ком. 144
(514) Збирка докумената о катастрофалном земљотресу у Бањалуци; 1969/1973; кут. 50
(515) Збирка документарних филмова; 1941/1975; ролни 90
(516) Збирка микрофилмова; 1882/1965; ком. 142
(517) Збирка досијеа истакнутих личности; 1878/1945; дос. 194
(518) Збирка вариа; 1918/1972; кут. 5; АИ
(519) Збирка докумената Дјечијег дома "Рада Врањешевић" Бањалука; 1945/1976; кут. 3
(520) Збирка магнетофонских трака и грамофонских плоча; трака 103; плоча 130
(521) Документарна збирка др Душана Лукача; 1933/1945; кут. 15; аналитички попис
(522) Збирка грађе Спомен-подручја Доња Градина – Јасеновац (1941–1945); микрофишева 468; ЦД-а 33
(523) Документација иностраних кредита (1976/1995); књ. 2; ф. 21; АК
(524) Збирка докумената Предрага Радића; 1992/1995; кут. 5, п. 1
(525) Збирка дипломатичке грађе кнезова благајских и доњокрајских жупа Дубице, Сане и Врбаса (1200–1912); кут. 3 (микрофилмови)
(526) Збирка докумената Славка Одића (1916–2006); 1944/1980; кут. 9; САИ
(527) Картографска збирка др Милоша Мишковића; 1962/2006; ролни 30; попис
(528) Попис становништва, домаћинстава и станова 2013. године – узорак (2013); 2013; кут. 2

Font size:
Loading