О Архиву РСНовости и догађајиАрхивска грађа и књижни фондПубликације и изложбеOn-line документиРегистар акредитованих услугаЈавне набавке
Библиотека
Библиотека
Библиотека

Због своје тијесне повезаности са основним задацима и дјелатношћу архивске службе у цјелини, библиотека спада у веома важну организациону јединицу сваког архива. Да би објаснио архивску грађу и олакшао њено сређивање и обраду, књижни фонд библиотеке мора да буде у непосредној или посредној вези са архивском грађом коју архив посједује.
 
Оснивањем Архива и архивске службе на овим просторима, истовремено је почело прикупљање и набавка књига, прије свега оних које су служиле стручним радницима за успјешно обављање послова, да би се даље проширило на потпуније пружање услуга корисницима књижног фонда, а нарочито научноистраживачким радницима.
 
Тако је, за релативно кратко вријеме, у Архиву створен књижни фонд који је омогућио да почне функционисати библиотека Архива.
Библиотека Архива припада групи специјалних библиотека.
 
Данас библиотека има 13.950 библиотечких јединица (10.547 књига и 3.403 периодичне публикације). Набавка публикација врши се куповином, поклоном, откупом и размјеном, као и пријемом обавезног примјерка.
 
Структуру библиотечког фонда чине:
  • књиге - превасходно из области опште и националне историје, помоћних историјских наука са акцентом на архивистици, права, политике, јавне управе, статистике, филозофије, географије, етнологије, музеологије, књижевности, школства, библиотекарства, религије...
  • наслови периодике - службени листови, зборници и гласници закона, информативни листови, часописи из области културе, умјетности и образовања, стенографски извјештаји о раду органа власти, као и периодичне публикације из области историје, архивистике...
  • рјечници и приручници, календари, споменице установа и предузећа и разних догађаја, лексикони, билтени, статути, правила и уредбе друштава и организација, монографије, јубиларна издања, школски извјештаји, каталози изложби итд.
Цио књижни фонд је обрађен по абецедном, стручном и насловном каталогу, а у изради је и предметни. Књижни фонд константно користе научноистраживачки радници, ученици и студенати, а такође и стручни радници Архива као референтну литературу.
 
Право на коришћење књижног фонда имају сви грађани. Коришћење фонда је бесплатно (погледати Правилник о условима и начину коришћења архивске грађе и књижног фонда у Архиву Републике Српске).
 
Читаоница је отворена сваким радним даном од 9:00 - 15:00 часова.


 
Величина текста:
Loading