О Архиву РСНовости и догађајиАрхивска грађа и књижни фондПубликације и изложбеOn-line документиРегистар акредитованих услугаЈавне набавке
Услови коришћења јавне архивске грађе
Читаоница
Читаоница
Радно вријеме читаонице је од 9:00-14:00 сваким даном (осим суботе и недјеље).
Архивска грађа и књижни фонд доступни су јавности под условима и на начин утврђен законом и Упутством о условима и начину коришћења јавне архивске грађе.
 
Одобрење за коришћење архивске грађе даје начелник Одјељења за сређивање и обраду архивске грађе на основу писаног захтјева корисника, а у року од 3 дана по подношењу захтјева за коришћење..
 
Страни држављани користе архивску грађу у сагласности с међународним уговорима које је наша земља закључила и на основу фактичког реципроцитета, а на основу одобрења које даје директор Архива по писаном захтјеву корисника.
 
Информације о грађи и књижном фонду
 
Информације о архивској грађи и књижном фонду, условима и начину њиховог коришћења, дају начелник Одјељења за сређивање и обраду архивске грађе или радник на пословима информисања, а информације о књижном фонду библиотекар.
 
Издавање архивске грађе
 
Архивска грађа и књижни фонд издају се на коришћење на основу писменог захтјева који је корисник дужан да поднесе најмање један дан прије почетка истраживања.
 
Коришћење архивске грађе
 
Архивска грађа и књижни фонд користе се искључиво у читаоници Архива.
 
Кориснику се у току дана може највише издати:
· 5 кутија, односно повеза грађе,
· 5 књига, односно свезака из библиотеке,
· 50 фотографија или плаката.
 

 


Упутство о условима и начину коришћења јавне архивске грађе(173kb)
Захтјев за истраживање(76kb)
Захтјев за истраживање(181kb)
Захтјев за истраживање(64kb)
Захтјев за истраживање(183kb)
Захтјев за издавање увјерења_ћир(62kb)
Захтјев за издавање увјерења_ћир(169kb)
Захтјев за издавање увјерења_лат(61kb)
Захтјев за издавање увјерења_лат(167kb)
 
Величина текста:
Loading