О Архиву РСНовости и догађајиАрхивска грађа и књижни фондПубликације и изложбеOn-line документиРегистар акредитованих услугаЈавне набавке
"Канцеларијско и архивско пословање: Приручник за неупућене или подсјетник за упућене", осмо измијењено и допуњено издање
-

У издању Удружења архивских радника Републике Српске, a уз подршку Архива Републике Српске, објављена је књига архивског савјетника Зорана С. Мачкића "Канцеларијско и архивско пословање", осмо измијењено и допуњено издање. Књига је обима 640 страна и садржи 23 основна поглавља: Канцеларијско пословање, Системи канцеларијског пословања, Писарница, Општи акти о систему канцеларијског пословања, Систем дјеловодника, Картотечки систем, Пошта, Акт, Предмет, Досије, Евидентирање документације, Листа категорија документарне грађе са роковима чувања, Сређивање архивске грађе, Издвајање безвриједног материјала, Чување, одлагање и евидентирање документације, Предаја документације, Доступност документације, Електронски запис, Управљање документацијом, Електронска архива, Стручна обука и усавршавање, Прекршајна и кривична одговорност и Прилози. Ова обимна књига резултат је вишедеценијског научног и професионалног рада аутора на пољу канцеларијског, архивског и електронског пословања и представља приручник за неупућене или подсјетник за упућене.

 

Језик: српски

Писмо: латиница

Формат: 640 стр; 22 x 22 cm

Тираж: 300

 

 


 
Величина текста:
Loading
Преглед издања