О Архиву РСНовости и догађајиАрхивска грађа и књижни фондПубликације и изложбеOn-line документиРегистар акредитованих услугаЈавне набавке
Протокол о сарадњи између Архива Републике Српске и Историјског архива "31. јануар" Врање
-

 У Архиву Републике Српске у Бањалуци 22. новембра 2019. закључен је Протокол о сарадњи између Архива Републике Српске и Историјског архива "31. јануар" Врање. Протокол су потписали мр Бојан Стојнић, директор Архива Републике Српске и Боривоје Манасијевић, директор Историјског архива "31. јануар". Потписивању протокола присуствовао је др Дејан Тричковић, предсједник Скупштине града Врања.

Протокол обухвата, али није ограничен само на питања: заштите архивске грађе, омогућавање приступа архивској грађи у складу са правилима коришћења архивске грађе сваке од страна потписницаразмјене стручних искустава и стручњакаразмјене репродукција и копија архивске грађеразмјене публикација, заједничких научноистраживачких и других пројеката у издавачкој, изложбеној и другим сродним дјелатностима, заједничких пројеката образовања и обуке, студијских састанака између чланова страна потписница и учешћаархивиста на научним и стручним скуповима које организује једна од страна потписница.

Свака од страна потписница дужна је својим годишњим програмима и плановима рада конкретизовати видове и обим сарадње у наредној календарској години и о томе благовремено обавјештавати другу страну потписницу.

Овај протокол је закључен на неодређено вријеме.


 
Величина текста:
Loading
Преглед новости