O Arhivu RSNovosti i događajiArhivska građa i knjižni fondPublikacije i izložbeOn-line dokumentiRegistar akreditovanih usluga

Arhiv Republike Srpske sa sjedištem u Banjaluci osnovan je 1992. godine.

Arhiv RS prikuplja, štiti, čuva, sređuje, obrađuje i daje na korišćenje arhivsku građu na cjelokupnoj teritoriji Republike Srpske. Arhiv ima status republičke upravne organizacije čija se djelatnost finansira iz budžeta RS.

Sjedište Arhiva RS je u Banjaluci u Aleji Svetog Save broj 1. Direktor Arhiva je mr istorije Bojan Stojnić, koji vrši i dužnost predsjednika Upravnog odbora Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske.

Izbor iz arhivske građe: Stare fotografije i razglednice < > 2/5
Vodič kroz fondove i zbirke
U Arhivu Republike Srpske ukupan broj arhivskih fondova koji se čuva je 816, odnosno 35 zbirki.
Istovremeno, Arhiv vrši nadzor nad zaštitom arhivske građe kod oko 14.747 registratura (imalaca i stvaralaca).
Popis arhivskih fondova/zbirki
Arhivsko zakonodavstvo
Član 59 Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 118/08, 11/09, 74/10 i 86/10) (65kb)
Zakon o arhivskoj djelatnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 119/08) (330kb)
Uredba o kancelarijskom poslovanju republičkih organa uprave ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/04 i 13/07) (70kb)
Uputstvo o sprovođenju kancelarijskog poslovanja republičkih organa uprave ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj broj 31/05, 5/06, 10/06, 10/07, 31/09, 43/09, 74/09, 99/09, 98/10, 111/10 i 25/11) (316kb)
Novosti i događaji
Izložba ''Davorin Jenko (1835-1914)''
(15.11.2017) U saradnji sa Arhivom Republike Slovenije i Arhivom Republike Srbije, a povodom obilježavanja 99 godina od oslobođenja Banjaluke u Prvom svjetskom ratu (1918–2017), Arhiv Republike Srpske priređuje izložbu arhivskih dokumenata ''Davorin Jenko (1835 – 1914)''. Izložba je posvećena istaknutom srpskom i slovenačkom kompozitoru, koji je upamćen po tome što je komponovao dvije nacionalne himne: slovenačku ''Naprej, zastava slave'' i srpsku ''Bože pravde''.
Još jedan izdavački poduhvat
(15.11.2017) U saradnji sa Gradskim udruženjem potomaka i poštovalaca ratnih dobrovoljaca 1912–1918. godine, Arhiv Republike Srpske je izdao knjigu dr Đorđa Mikića ''Aktuelnost politike u stogodišnjici Bosanskog sabora 1910–1914. godine''.
Pet godina saradnje sa ''Glasom Srpske''
(10.11.2017) Desetog novembra 2017. navršilo se pet godina saradnje između Arhiva Republike Srpske i ''Glasa Srpske''. U tom periodu radnici Arhiva su objavili 255 tekstova, uglavnom iz istorije Banjaluke.
Izložba povodom 85 godina Banskog dvora
(9.11.2017) Arhiv Republike Srpske priredio je povodom 85 godina postojanja i rada JU ''Banski dvor – Kulturni centar'', Banjaluka (1932–2017) izložbu arhivskih dokumenata ''Ban Svetislav Tisa Milosavljević i Banski dvor u Banjaluci''.
Izložba ''Mostovi na krivoj Drini''
(10.10.2017) Povodom Dana grada Užica, u utorak 10. oktobra 2017. u 13 časova u izložbenom salonu Istorijskog arhiva u Užicu otvorena je izložba arhivskih dokumenata "Mostovi na krivoj Drini".
Veličina teksta:
Loading
Naručite naša izdanja
''Banjalučki ljekari u Kraljevini Jugoslaviji''
U saradnji sa Udruženjem arhivskih radnika Republike Srpske, Arhiv Republike Srpske je izdao knjigu ''Banjalučki ljekari u Kraljevini Jugoslaviji'' autora Verice M. Stošić i mr Bojana Stojnića.
''Ustaški stožer za Bosansku Krajinu: Studija Milana Vukmanovića i izbor iz građe''
U saradnji sa Udruženjem arhivskih radnika Republike Srpske, Arhiv Republike je izdao knjigu ''Ustaški stožer za Bosansku Krajinu: Studija Milana Vukmanovića i izbor iz građe''. Knjigu se priredili Verica M. Stošić i mr Vladan Vukliš.
''Štampa u Bosanskoj Krajini 1906-1941''
U saradnji sa Udruženjem arhivskih radnika Republike Srpske, Arhiv Republike je izdao knjigu mr Bojana Stojnića ''Štampa u Bosanskoj Krajini 1906-1941''.
''Stogodišnjica sudskih procesa u Bosni i Hercegovini i Veleizdajničkog procesa u Banjaluci 1915-1916''
U saradnji sa Gradskim udruženjem potomaka i poštovalaca ratnih dobrovoljaca 1912-1918. godine, Arhiv Republike Srpske je izdao knjigu ''Stogodišnjica sudskih procesa u Bosni i Hercegovini i Veleizdajničkog procesa u Banjaluci 1915-1916''.
''Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 'Dr Miroslav Zotović' Banjaluka. Sto godina prve ortopedije u Banjaluci (1915-2015)''
Arhiv Republike Srpske i Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske priredili su monografiju ''Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 'Dr Miroslav Zotović' Banjaluka. Sto godina prve ortopedije u Banjaluci (1915-2015)'' autora mr Bojana Stojnića.