O Arhivu RSNovosti i događajiArhivska građa i knjižni fondPublikacije i izložbeOn-line dokumentiRegistar akreditovanih uslugaJavne nabavke

Arhiv Republike Srpske sa sjedištem u Banjaluci osnovan je 1992. godine.

Arhiv RS prikuplja, štiti, čuva, sređuje, obrađuje i daje na korišćenje arhivsku građu na cjelokupnoj teritoriji Republike Srpske. Arhiv ima status republičke upravne organizacije čija se djelatnost finansira iz budžeta RS.

Sjedište Arhiva RS je u Banjaluci u Aleji Svetog Save broj 1. Direktor Arhiva je mr istorije Bojan Stojnić, koji vrši i dužnost predsjednika Upravnog odbora Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske.

Izbor iz arhivske građe: "Mrguda" - Originalni rukopis pripovijetke Petra Kočića (1902.) < > 3/5
Vodič kroz fondove i zbirke
U Arhivu Republike Srpske ukupan broj arhivskih fondova koji se čuva je 827, odnosno 40 zbirki.
Istovremeno, Arhiv vrši nadzor nad zaštitom arhivske građe kod oko 14.747 registratura (imalaca i stvaralaca).
Popis arhivskih fondova/zbirki
Arhivsko zakonodavstvo
Zakon o arhivskoj djelatnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 119/08) (330kb)
Uredba o kancelarijskom poslovanju republičkih organa uprave ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/04 i 13/07) (70kb)
Uputstvo o sprovođenju kancelarijskog poslovanja republičkih organa uprave ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj broj 31/05, 5/06, 10/06, 10/07, 31/09, 43/09, 74/09, 99/09, 98/10, 111/10, 25/11, 117/11, 107/17 i 112/17) (316kb)
Odluka o proglašenju arhivskih fondova i zbirki kulturnim dobrima od velikog značaja ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 16/05) (170kb)
Novosti i događaji

(1.3.2019) U Istorijskom arhivu u Užicu je 14. februara 2019. otvorena izložba arhivskih dokumenata ''Banjaluka 1918'', koju je priredio Arhiv Republike Srpske povodom obilježavanja 100-godišnjice od oslobođenja Banjaluke u Prvom svjetskom ratu (21. novembar 1918) i ujedinjenja sa Kraljevinom Srbijom (27. novembar 1918).
Promocija izdanja
(2.2.2019) U organizaciji Slovenske akademije nauka, obrazovanja, umjetnosti i kulture, u Moskvi je 31.1–2.2.2019. održan međunarodni forum "Za jedinstvo Evrope. Kako obnoviti uzajamno povjerenje", u čijem je radu učestvovala i delegacija Republike Srpske.
''Školstvo u Vrbaskoj banovini 1929-1941''
(2.2.2019) Arhiv Republike Srpske privodi kraju posao pripreme drugog toma zbornika dokumenata pod naslovom ''Školstvo u Vrbaskoj banovini 1929–1941''. Zbornik za štampu priređuje mr Goran Đuran, arhivista, dok je autor uvodnog teksta dr Gojko Malović.
Izložba i knjiga povodom stogodišnjnice oslobođenja
(29.11.2018) Povodom 100 godina od oslobođenja Banjaluke u Prvom svjetskom ratu (21. novembar 1918) i Dana ujedinjenja Banjaluke sa Kraljevinom Srbijom (27. novembar 1918), Arhiv Republike Srpske priredio je izložbu arhivskih dokumenata i objavio knjigu.
Učenici Ekonomske škole u Banjaluci u posjeti Arhivu
(23.11.2018) U vremenu 12-16. novembra 2018. godine prof. Nebojša Delić i 150 učenika četvrtih razreda (sedam odjeljenja) Ekonomske škole u Banjaluci posjetili su Arhiv Republike Srpske. Posjeta je organizovana u okviru nastavnog predmeta praktične nastave – pravo.
Veličina teksta:
Loading
Naručite naša izdanja
''Banjaluka u borbi za oslobođenje i ujedinjenje''
U saradnji sa Udruženjem arhivskih radnika Republike Srpske, Arhiv Republike Srpske je izdao knjigu dr Borivoja Miloševića ''Banjaluka u borbi za oslobođenje i ujedinjenje''.
''Srpska pravoslavna crkva i ruska emigracija (1920-1940)''
U saradnji sa Arhivom Srpske pravoslavne crkve iz Beograda i Udruženjem arhivskih radnika Republike Srpske, Arhiv Republike Srpske je izdao knjigu dr Radovana Pilipovića ''Srpska pravoslavna crkva i ruska emigracija (1920-1940)''. Izdavanje knjige su pomogli predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, Republički sekretarijat za vjere, Ambasada Ruske Federacije u BiH, Kompanija ''Boksit'' Milići, Preduzeće za gasne projekte ''GAS-RES'' Banjaluka, ZP ''Hidroelektrane na Vrbasu'' Mrkonjić Grad i Komercijalna banka Banjaluka.
''Iz Rodine u Banjaluku. Ruska emigracija u Banjaluci''
U saradnji sa Udruženjem arhivskih radnika Republike Srpske, Arhiv Republike Srpske je izdao knjigu Zorana S. Mačkića ''Iz Rodine u Banjaluku. Ruska emigracija u Banjaluci'', posvećenu životu emigranata iz Rusije u Banjaluci i Vrbaskoj oblasti/banovini između dva svjetska rata. Izdavanje knjige su pomogli predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, Republički sekretarijat za vjere, Ambasada Ruske Federacije u BiH, Preduzeće za gasne projekte ''GAS-RES'' Banjaluka, ZP ''Hidroelektrane na Vrbasu'' Mrkonjić Grad, Kompanija ''Boksit'' Milići i Komercijalna banka Banjaluka.
''Arhiv Republike Srpske. Od gradske do institucije od nacionalnog značaja (1953-2018)''
U saradnji sa Udruženjem arhivskih radnika Republike Srpske, Arhiv Republike Srpske je izdao knjigu ''Arhiv Republike Srpske. Od gradske do institucije od nacionalnog značaja (1953-2018)'' autora mr Bojana Stojnića, direktora Arhiva. Recenzije su potpisali dr Đorđe Mikić i mr Vladan Vukliš. Izdavanje knjige je finansijski podržao Grad Banjaluka.
''Školstvo u Bosanskoj Krajini (Bihaćka i Vrbaska oblast) 1918-1929''
U saradnji sa Udruženjem arhivskih radnika Republike Srpske, Arhiv Republike Srpske je izdao zbornik dokumenata ''Školstvo u Bosanskoj Krajini (Bihaćka i Vrbaska oblast) 1918-1929''. Zbornik sadrži 319 dokumenata i devet tabelarnih priloga. Zbornik su priredili dr Gojko Malović, mr Goran Đuran i Ljubica Ećimović. Zbornik je štampan zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.