O Arhivu RSNovosti i događajiArhivska građa i knjižni fondPublikacije i izložbeOn-line dokumentiRegistar akreditovanih usluga

Arhiv Republike Srpske sa sjedištem u Banjaluci osnovan je 1992. godine.

Arhiv RS prikuplja, štiti, čuva, sređuje, obrađuje i daje na korišćenje arhivsku građu na cjelokupnoj teritoriji Republike Srpske. Arhiv ima status republičke upravne organizacije čija se djelatnost finansira iz budžeta RS.

Sjedište Arhiva RS je u Banjaluci u Aleji Svetog Save broj 1. Direktor Arhiva je mr istorije Bojan Stojnić, koji vrši i dužnost predsjednika Upravnog odbora Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske.

Izbor iz arhivske građe: Originalne fotografije iz rukopisa memoara Svetislava Tise Milosavljevića < > 1/5
Vodič kroz fondove i zbirke
U Arhivu Republike Srpske ukupan broj arhivskih fondova koji se čuva je 823, odnosno 40 zbirki.
Istovremeno, Arhiv vrši nadzor nad zaštitom arhivske građe kod oko 14.747 registratura (imalaca i stvaralaca).
Popis arhivskih fondova/zbirki
Arhivsko zakonodavstvo
Član 59 Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 118/08, 11/09, 74/10 i 86/10) (65kb)
Zakon o arhivskoj djelatnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 119/08) (330kb)
Uredba o kancelarijskom poslovanju republičkih organa uprave ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/04 i 13/07) (70kb)
Uputstvo o sprovođenju kancelarijskog poslovanja republičkih organa uprave ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj broj 31/05, 5/06, 10/06, 10/07, 31/09, 43/09, 74/09, 99/09, 98/10, 111/10, 25/11, 117/11, 107/17 i 112/17) (316kb)
Novosti i događaji
''Privreda Bosanske Krajine 1878-1941''
(18.4.2018) U saradnji sa Udruženjem arhivskih radnika Republike Srpske, a u okviru programa obilježavanja 65-godišnjice postojanja i rada, Arhiv Republike Srpske je izdao zbornik radova sa naučnog skupa ''Privreda Bosanske Krajine 1878–1941''.
Izložba ''Mostovi na krivoj Drini''
(12.4.2018) U četvrtak 19. aprila 2018. u foajeu Narodnog pozorišta Republike Srpske u 14,00 časova biće otvorena izložba arhivskih dokumenata ''Mostovi na krivoj Drini''. Njen autor je Željko Marković, direktor Istorijskog arhiva u Užicu.
Obilježavanje 65-godišnjice Arhiva Republike Srpske
(11.4.2018) Povodom 65-godišnjice organizovane arhivske djelatnosti u Republici Srpskoj, Arhiv Republike Srpske priređuje 19-20. aprila 2018. svečanu akademiju, dvije izložbe arhivskih dokumenata i promocije zbornika dokumenata i zbornika radova sa naučnog skupa.
''Arhiv Republike Srpske 1953-2018''
(11.4.2018) U saradnji sa Udruženjem arhivskih radnika Republike Srpske, a u okviru programa obilježavanja 65-godišnjice postojanja i rada, Arhiv Republike Srpske je izdao knjigu ''Arhiv Republike Srpske. Od gradske do institucije od nacionalnog značaja (1953–2018)''.
Posjeta studenata novinarstva
(5.4.2018) Šesnaest studenata četvrte godine Studijskog programa novinarstva i komunikologije Fakulteta političkih nauka, predvođeni mr Anđelom Kuprešanin Vukelić, posjetili su u utorak 2. aprila 2018. Arhiv Republike Srpske.
Veličina teksta:
Loading
Naručite naša izdanja
''Higijenski zavod u Banjaluci 1929-1945''
U saradnji sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske, Arhiv Republike Srpske je izdao knjigu ''Higijenski zavod u Banjaluci 1929–1945'' autora mr Bojana Stojnića.
''Banjalučki ljekari u Kraljevini Jugoslaviji''
U saradnji sa Udruženjem arhivskih radnika Republike Srpske, Arhiv Republike Srpske je izdao knjigu ''Banjalučki ljekari u Kraljevini Jugoslaviji'' autora Verice M. Stošić i mr Bojana Stojnića.
''Ustaški stožer za Bosansku Krajinu: Studija Milana Vukmanovića i izbor iz građe''
U saradnji sa Udruženjem arhivskih radnika Republike Srpske, Arhiv Republike je izdao knjigu ''Ustaški stožer za Bosansku Krajinu: Studija Milana Vukmanovića i izbor iz građe''. Knjigu se priredili Verica M. Stošić i mr Vladan Vukliš.
''Štampa u Bosanskoj Krajini 1906-1941''
U saradnji sa Udruženjem arhivskih radnika Republike Srpske, Arhiv Republike je izdao knjigu mr Bojana Stojnića ''Štampa u Bosanskoj Krajini 1906-1941''.
''Stogodišnjica sudskih procesa u Bosni i Hercegovini i Veleizdajničkog procesa u Banjaluci 1915-1916''
U saradnji sa Gradskim udruženjem potomaka i poštovalaca ratnih dobrovoljaca 1912-1918. godine, Arhiv Republike Srpske je izdao knjigu ''Stogodišnjica sudskih procesa u Bosni i Hercegovini i Veleizdajničkog procesa u Banjaluci 1915-1916''.