O Arhivu RSNovosti i događajiArhivska građa i knjižni fondPublikacije i izložbeOn-line dokumentiRegistar akreditovanih usluga

Arhiv Republike Srpske sa sjedištem u Banjaluci osnovan je 1992. godine.

Arhiv RS prikuplja, štiti, čuva, sređuje, obrađuje i daje na korišćenje arhivsku građu na cjelokupnoj teritoriji Republike Srpske. Arhiv ima status republičke upravne organizacije čija se djelatnost finansira iz budžeta RS.

Sjedište Arhiva RS je u Banjaluci u Aleji Svetog Save broj 1. Direktor Arhiva je mr istorije Bojan Stojnić, koji vrši i dužnost predsjednika Upravnog odbora Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske.

Izbor iz arhivske građe: Originalni rukopis bana Svetislava Tise Milosavljevića (1943.) < > 4/5
Vodič kroz fondove i zbirke
U Arhivu Republike Srpske ukupan broj arhivskih fondova koji se čuva je 816, odnosno 35 zbirki.
Istovremeno, Arhiv vrši nadzor nad zaštitom arhivske građe kod oko 14.747 registratura (imalaca i stvaralaca).
Popis arhivskih fondova/zbirki
Arhivsko zakonodavstvo
Član 59 Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 118/08, 11/09, 74/10 i 86/10) (65kb)
Zakon o arhivskoj djelatnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 119/08) (330kb)
Uredba o kancelarijskom poslovanju republičkih organa uprave ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/04 i 13/07) (70kb)
Uputstvo o sprovođenju kancelarijskog poslovanja republičkih organa uprave ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj broj 31/05, 5/06, 10/06, 10/07, 31/09, 43/09, 74/09, 99/09, 98/10, 111/10, 25/11, 117/11, 107/17 i 112/17) (316kb)
Novosti i događaji
Studenti Filološkog fakulteta u Banjaluci
(25.1.2018) U utorak 23. januara 2018. godine studenti prve godine ruskog i srpskog jezika i književnosti Filološkog fakulteta u Banjaluci.
''Higijenski zavod u Banjaluci 1929-1945''
(4.12.2017) U petak 1. decembra 2017. godine, u okviru svečanosti "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske kroz vrijeme", promovisana je monografija i otvorena izložba arhivskih dokumenata "Higijenski zavod u Banjaluci 1929–1945" autora mr Bojana Stojnića.
Otvorena je izložba ''Davorin Jenko (1835-1914)''
(24.11.2017) U saradnji sa Arhivom Republike Slovenije i Arhivom Republike Srbije, a povodom obilježavanja 99 godina od oslobođenja Banjaluke u Prvom svjetskom ratu (1918-2017), Arhiv Republike Srpske priredio je 20. novembra 2017. u Malom izložbenom salonu Banskog dvora izložbu arhivskih dokumenata ''Davorin Jenko (1835-1914)''.
Promocija monografije i otvaranje izložbe
(24.11.2017) U petak 1. decembra 2017. sa početkom u 12 časova u Koncertnoj dvorani JU Banski dvor – Kulturni centar održaće se svečana akademija "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske kroz vrijeme", kao i promocija monografije i otvaranje izložbe arhivskih dokumenata "Higijenski zavod u Banjaluci 1929–1945".
Još jedan izdavački poduhvat
(15.11.2017) U saradnji sa Gradskim udruženjem potomaka i poštovalaca ratnih dobrovoljaca 1912–1918. godine, Arhiv Republike Srpske je izdao knjigu dr Đorđa Mikića ''Aktuelnost politike u stogodišnjici Bosanskog sabora 1910–1914. godine''.
Veličina teksta:
Loading
Naručite naša izdanja
''Higijenski zavod u Banjaluci 1929-1945''
U saradnji sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske, Arhiv Republike Srpske je izdao knjigu ''Higijenski zavod u Banjaluci 1929–1945'' autora mr Bojana Stojnića.
''Banjalučki ljekari u Kraljevini Jugoslaviji''
U saradnji sa Udruženjem arhivskih radnika Republike Srpske, Arhiv Republike Srpske je izdao knjigu ''Banjalučki ljekari u Kraljevini Jugoslaviji'' autora Verice M. Stošić i mr Bojana Stojnića.
''Ustaški stožer za Bosansku Krajinu: Studija Milana Vukmanovića i izbor iz građe''
U saradnji sa Udruženjem arhivskih radnika Republike Srpske, Arhiv Republike je izdao knjigu ''Ustaški stožer za Bosansku Krajinu: Studija Milana Vukmanovića i izbor iz građe''. Knjigu se priredili Verica M. Stošić i mr Vladan Vukliš.
''Štampa u Bosanskoj Krajini 1906-1941''
U saradnji sa Udruženjem arhivskih radnika Republike Srpske, Arhiv Republike je izdao knjigu mr Bojana Stojnića ''Štampa u Bosanskoj Krajini 1906-1941''.
''Stogodišnjica sudskih procesa u Bosni i Hercegovini i Veleizdajničkog procesa u Banjaluci 1915-1916''
U saradnji sa Gradskim udruženjem potomaka i poštovalaca ratnih dobrovoljaca 1912-1918. godine, Arhiv Republike Srpske je izdao knjigu ''Stogodišnjica sudskih procesa u Bosni i Hercegovini i Veleizdajničkog procesa u Banjaluci 1915-1916''.