O Arhivu RSNovosti i događajiArhivska građa i knjižni fondPublikacije i izložbeOn-line dokumentiRegistar akreditovanih uslugaJavne nabavke

Arhiv Republike Srpske sa sjedištem u Banjaluci osnovan je 1992. godine.

Arhiv RS prikuplja, štiti, čuva, sređuje, obrađuje i daje na korišćenje arhivsku građu na cjelokupnoj teritoriji Republike Srpske. Arhiv ima status republičke upravne organizacije čija se djelatnost finansira iz budžeta RS.

Sjedište Arhiva RS je u Banjaluci u Aleji Svetog Save broj 1. Direktor Arhiva je mr istorije Bojan Stojnić, koji vrši i dužnost predsjednika Upravnog odbora Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske.

Izbor iz arhivske građe: Originalni rukopis Veselina Masleše (1937.) < > 5/5
Vodič kroz fondove i zbirke
U Arhivu Republike Srpske ukupan broj arhivskih fondova koji se čuva je 823, odnosno 40 zbirki.
Istovremeno, Arhiv vrši nadzor nad zaštitom arhivske građe kod oko 14.747 registratura (imalaca i stvaralaca).
Popis arhivskih fondova/zbirki
Arhivsko zakonodavstvo
Član 59 Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 118/08, 11/09, 74/10 i 86/10) (65kb)
Zakon o arhivskoj djelatnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 119/08) (330kb)
Uredba o kancelarijskom poslovanju republičkih organa uprave ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/04 i 13/07) (70kb)
Uputstvo o sprovođenju kancelarijskog poslovanja republičkih organa uprave ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj broj 31/05, 5/06, 10/06, 10/07, 31/09, 43/09, 74/09, 99/09, 98/10, 111/10, 25/11, 117/11, 107/17 i 112/17) (316kb)
Novosti i događaji
Promocija dvije knjige i nova izložbena postavka
(21.9.2018) U saradnji sa Arhivom Srpske pravoslavne crkve iz Beograda i Udruženjem arhivskih radnika Republike Srpske, a povodom polaganja kamena temeljca i osvećenja temelja budućeg rusko-srpskog hrama u Banjaluci posvećenog caru mučeniku Nikolaju II Romanovu i njegovoj porodici, Arhiv Republike Srpske izdao je dvije knjige i priredio izložbu arhivskih dokumenata.
Zoran Talić posjetio Arhiv
(28.8.2018) Predsjednik Skupštine grada Banjaluke Zoran Talić je 23. avgusta 2018. posjetio Arhiv Republike Srpske.
U planu dva izdavačka projekta
(14.8.2018) U saradnji sa Arhivom Srpske pravoslavne crkve i Udruženjem arhivskih radnika Republike Srpske, Arhiv Republike Srpske realizuje projekat izdavanje knjige "Srpska pravoslavna crkva i ruska emigracija (1920–1940)" i priređivanja istoimene izložbe. Pored toga, a u saradnji sa Udruženjem arhivskih radnika Republike Srpske, Arhiv planira da izda knjigu ''Iz Rodine u Banjaluku. Ruska emigracija u Banjaluci'', čiji je autor Zoran S. Mačkić. Krajnji rok za realizaciju projekata je 1. oktobar 2018.
Izložba ''Varnava, patrijarh srpski (1930-1937)''
(15.5.2018) Povodom krsne slave grada Banjaluke (Vaznesenja Gospoda Isusa Hrista – Spasovdana, a u saradnji sa Arhivom Srpske pravoslavne crkve, Arhiv Republike Srpske priređuje izložbu arhivskih dokumenata "Varnava, patrijarh srpski (1930–1937): pastir, graditelj, revnitelj i ispovjednik".
Studenti istorije u Arhivu
(27.4.2018) U srijedu 25. aprila 2018. studenti prve godine Studijskog programa Istorija Filozofskog fakulteta u Banjaluci posjetili su Arhiv Republike Srpske.
Veličina teksta:
Loading
Naručite naša izdanja
''Srpska pravoslavna crkva i ruska emigracija (1920-1940)''
U saradnji sa Arhivom Srpske pravoslavne crkve iz Beograda i Udruženjem arhivskih radnika Republike Srpske, Arhiv Republike Srpske je izdao knjigu dr Radovana Pilipovića ''Srpska pravoslavna crkva i ruska emigracija (1920-1940). Izdavanje knjige su pomogli predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, Republički sekretarijat za vjere, Ambasada Ruske Federacije u BiH, Kompanija ''Boksit'' Milići, Preduzeće za gasne projekte ''GAS-RES'' Banjaluka, ZP ''Hidroelektrane na Vrbasu'' Mrkonjić Grad i Komercijalna banka Banjaluka.
''Iz Rodine u Banjaluku. Ruska emigracija u Banjaluci''
U saradnji sa Udruženjem arhivskih radnika Republike Srpske, Arhiv Republike Srpske je izdao knjigu Zorana S. Mačkića ''Iz Rodine u Banjaluku. Ruska emigracija u Banjaluci'', posvećenu životu emigranata iz Rusije u Banjaluci i Vrbaskoj oblasti/banovini između dva svjetska rata. Izdavanje knjige su pomogli predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, Republički sekretarijat za vjere, Ambasada Ruske Federacije u BiH, Preduzeće za gasne projekte ''GAS-RES'' Banjaluka, ZP ''Hidroelektrane na Vrbasu'' Mrkonjić Grad, Kompanija ''Boksit'' Milići i Komercijalna banka Banjaluka.
''Arhiv Republike Srpske. Od gradske do institucije od nacionalnog značaja (1953-2018)''
U saradnji sa Udruženjem arhivskih radnika Republike Srpske, Arhiv Republike Srpske je izdao knjigu ''Arhiv Republike Srpske. Od gradske do institucije od nacionalnog značaja (1953-2018)'' autora mr Bojana Stojnića, direktora Arhiva. Recenzije su potpisali dr Đorđe Mikić i mr Vladan Vukliš. Izdavanje knjige je finansijski podržao Grad Banjaluka.
''Školstvo u Bosanskoj Krajini (Bihaćka i Vrbaska oblast) 1918-1929''
U saradnji sa Udruženjem arhivskih radnika Republike Srpske, Arhiv Republike Srpske je izdao zbornik dokumenata ''Školstvo u Bosanskoj Krajini (Bihaćka i Vrbaska oblast) 1918-1929''. Zbornik sadrži 319 dokumenata i devet tabelarnih priloga. Zbornik su priredili dr Gojko Malović, mr Goran Đuran i Ljubica Ećimović. Zbornik je štampan zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.
''Privreda Bosanske Krajine 1878-1941''
U saradnji sa Udruženjem arhivskih radnika Republike Srpske, Arhiv Republike Srpske je izdao zbornik radova sa naučnog skupa ''Privreda Bosanske Krajine 1878–1941''.