Попис фондова у Требињу

А. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, УСТАНОВА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА

1. Управа и јавне службе

1.4. Социјалистичка Југославија (1945–1992)

1.4.2. Срески и општински органи управе

 • НОО Равно (1952–1962); 1950/1962; кут. 23
 • СО Требиње (1963–1989); 1882/1984; кут. 100
 • СО Невесиње (1963–1999); 1945/1999; кут. 300
 • СО Љубиње (1963–1982); 1980/1982; кут. 18
 • Фонд за изградњу станова за учеснике НОР-а општине Билећа (1970–1983); 1970/1983; кут. 13
 • Фонд за уређење грађевинског земљишта општине Билећа (1974–1977); 1974/1977; кут. 1
 • Фонд за електрификацију села општине Требиње (1971–1977); 1971/1977; кут. 1

1.4.3. Мјесни органи управе

 • МУ Ластва (1940–1992) 1940/1992; кут. 32

1.4.4. Остали органи управе и јавне службе

 • СИЗ становања општине Требиње (1958–2001); 1958/2001; кут. 70; СИ
 • СИЗ за дјечију заштиту Билећа (1973–1991); 1973/1991; кут. 3
 • СИЗ за физичку културу Требиње (1974–1995); 1974/1995; књ. 2; кут. 3
 • СИЗ за становање Невесиње (1974–2009); 1974/2009; књ. 2, кут. 37, ф. 3
 • СИЗ за културу и физичку културу Билећа (1975–1991); 1975/1991; књ. 3; кут. 3
 • СИЗ за основно образовање Билећа (1977–1987); 1977/1987; кут. 1
 • СИЗ за пољопривреду и развој села Гацко (1979–1984); 1979/1984; кут. 1

2. Правосуђе

2.2. Период од 1945.

2.2.4. Правобранилаштва

 • Јавно правобранилаштво Гацко (1973–1983); 1973/1983; кут. 7

2.2.5. Судови за прекршаје

 • Суд за прекршаје Гацко (1956–1996); 1956/1996; књ. 21; кут. 39

4. Просвјетне, културне и научне установе

4.1. Просвјетне установе

4.1.1. Школске и високошколске установе

4.1.1.1. Основне школе

 • Основне школе Требиње (1899–1962); 1899/1962; књ. 52; САИ
 • ОШ „Владимир Гаћиновић“ Плана (1978–1980); 1978/1980; кут. 2; АК
 • ОШ „Мирко Попара“ Дивин (1978–1980); 1978/1980; кут. 6; АК
 • ОШ „Џемал Биједић“ Билећа (1980–1991); 1980/1991; кут. 6; АК

4.1.1.3. Средње школе

 • Средња управна школа Билећа (1968–1974); 1968/1974; књ. 5
 • Економска школа Невесиње (1956–1972); 1956/1972; књ. 65, ф. 1

4.2. Културне установе

 • Завичајни музеј Билећа (1963–1972); 1963/1972; кут. 3 (пакети, мапе)
 • КУД „Владимир Гаћиновић“ Билећа (1981–1987); 1981/1987; књ. 1; кут. 1

6. Привреда и банкарство

6.3. Привредна предузећа

6.3.1. Индустрија, рударство и грађевинарство

 • „Луч“ Требиње – у стечају (1952–2007); 1952/2007; кут. 164; рег. 133; п. 17; АК
 • „Ковница“ АД, Билећа – у стечају (1954–2009); 1954/2009; кут. 20
 • КГПО „4. октобар“ Требиње (1955–1991); 1955/1991; књ. 26; кут. 153
 • „Требињка“ Требиње (1959–1979); 1959/1979; књ. 4; кут. 9
 • „Билећанка“ АД Билећа – у стечају (1962–2015); 1962/2015; књ. 18, кут. 319; АК
 • „Житопродукт“ Билећа – у стечају (1972–2004); 1972/2004; књ. 8, кут. 52
 • „Леоспорт“ Требиње (1974–1993); 1974/1993; књ. 4; кут. 7
 • „Изолатер“ АД Требиње – у стечају (1977–2012); 1977/2012; кут. 260, ф. 242; АК
 • „Финал-ремонт“ Требиње (1986–1988); 1986/1988; кут. 2
 • „Југопетрол“ ДОО Требиње – у стечају (2004–2015); 2004/2015; рег. 185; ф. 18, кут. 2
 • „Новотекс“ АД, Требиње – у стечају (2012–2016); 2012/2016; рег. 23
 • „Грађевинар“ Љубиње (1966–1976); 1966/1976; 0,5 д/м

6.3.3. Трговина, угоститељство и туризам

 • „Тргопром“ АД Билећа (1958–2015); 1958/2015; књ. 2; кут. 6; АК
 • РО „Турист“ Требиње (1986–1990); 1986/1990; кут. 1

6.3.6. Остало

 • „Комуналац“ Љубиње – у стечају (2001–2009); 2001/2009; књ. 1; кут. 4
 • Књиговодствени центар Требиње (1980–1999); 1980/1999; кут. 3
 • „Фризер“ Требиње (1985–2001); 1985/2001; књ. 5; кут. 4

6.4. Задруге

6.4.1. Земљорадничке задруге

 • ЗЗ „Агропром“ Билећа (1979–1990); 1979/1990; књ. 9, кут. 17; АК

7. Политичке партије, друштвено-политичке организације и синдикати

7.2. Период од 1945. до 1990.

7.2.1. Комунистичка партија – Савез комуниста

 • Општински комитет СК Требиње (1952–1989); 1950/1980; књ. 2, кут. 68
 • Општински комитет СК Билећа; 1956–1962; кут. 7
 • Општински комитет СК Гацко (1952–1990);1950/1990; кут. 186

7.2.2. Народни фронт – Социјалистички савез радног народа

 • Општински савез жена Гацко (1952–1965); 1953/1965; кут. 1
 • Општинска конференција ССРН Требиње (1952–1985); 1949/1985; књ. 4, кут. 16
 • Општинска конференција ССРН Гацко (1952–1990); 1950/1990; кут. 46; рег. 1
 • Општинска конференција ССРН Билећа (1953–1977); 1953/1977; кут. 4, св. 5

7.2.3. Народна омладина – Социјалистичка омладина

 • Општински Савез пионира Гацко (1946–1949); 1946/1949; кут. 1
 • Општински комитет Народне омладине Гацко (1952–1970); 1947/1970; кут. 8
 • Општински комитет Народне омладине Билећа (1953–1975); 1953/1975; кут. 4

7.2.4. Синдикати

 • Општинско вијеће Савеза синдиката Гацко (1958–1973); 1958/1973; кут. 11

7.2.5. Савез бораца и остале друштвено-политичке организације

 • Општински одбор СУБНОР-а Гацко (1955–1983); кут. 6
 • Општински савез РВИ Билећа; 1956–1959; кут. 1

8. Друштва и удружења

8.5. Остала друштва и удружења

 • Савез слијепих Требиње (1967–1988); 1967/1988; кут. 3
 • Друштво и пријатељи дјеце Билећа (1960–1967); 1960/1967; кут. 2

Ц. ЗБИРКЕ

 • Сиџил невесињског кадије 1775 (фотокопије, фрагмети, превод); кут. 1
 • Котарски шеријатски суд Требиње (фотокопије); кут. 1 (стр. 410)
 • Збирка Мићо Љубибратић (фотокопије); кут. 2
 • Збирка Чедо Капор; кут. 3; САИ
 • Збирка Поп Саво Симић (1883–1950); кут. 1; САИ