Попис фондова у Фочи

А. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, УСТАНОВА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА

1. Управа и јавне службе

1.4. Социјалистичка Југославија (1945–1992)

1.4.2. Срески и општински органи управе

 • Срески НО Вишеград (1945–1955); 1945/1955; књ. 6; кут. 27; СИ
 • Срески НО Калиновик (1945–1955); 1945/1955; књ. 49; кут. 6; СИ
 • Срески НО Горажде (1945–1962); 1945/1962; књ. 121; кут. 344; СИ
 • Срески НО Фоча (1945–1959); 1945/1959; књ. 62; кут. 23; СИ
 • Градски НО Фоча (1945–1955); 1945/1955; књ. 1; кут. 7; САИ
 • Градски НО Вишеград (1952–1955); 1952/1955; кут. 1; СИ
 • НО општине Рудо (1945–1963); 1945/1963; књ. 80; кут. 8; СИ
 • НО општине Чајниче (1946–?); 1946/1971; књ. 14; кут. 13; СИ
 • НО општине Добрун (1952–1955); 1952/1955; књ. 4; кут. 1; СИ
 • НО општине Међеђа (1952–1955); 1952/1955; кут. 1; СИ
 • НО општине Прелово (1952–1955); 1952/1955; кут. 1; СИ
 • НО општине Миљевина (1952–1960); 1952/1960; књ. 19; кут. 13; СИ
 • НО општине Дринско (1952–1955); 1952/1955; кут. 1; СИ
 • НО општине Устиколина (1952–1960); 1952/1960; књ. 13; кут. 5; СИ
 • НО општине Сутјеска (1952–1955); 1952/1955; кут. 1; СИ
 • НО општине Слатина (1952–1960); 1952/1960; књ. 8; кут. 2; СИ
 • НО општине Вишеград (1955–1964); 1955/1964; књ. 6; кут. 27; СИ
 • НО општине Калиновик (1955–?); 1955/1960; књ. 4; кут. 9; СИ
 • НО општине Улог (1955–1960); 1955/1960; књ. 10; кут. 6; СИ
 • НО општине Челебићи (1955–1959); 1955/1959; књ. 1; кут. 4; СИ
 • НО општине Фоча (1955–1963); 1955/1963; књ. 9; кут. 24; САИ
 • СО Фоча (1964–); 1964/1992; 36,15 м1
 • СО Рудо (1964–); 1964/1987; 6,90 м1
 • СО Калиновик (1964–); 1969/1989; 4,50 м1
 • СО Чајниче (1964–); 1964/1990; 3,90 м1
 • СО Вишеград (1965–1990); 1965/1990; 29,35 м1
 • НО општине Добро Поље (1952–1955); 1952/1955; кут. 1; СИ

1.4.3. Мјесни органи управе

 • Мјесни НО Вишеград (1945–1952); 1945/1952; књ. 1; кут. 1; СИ
 • Мјесни НО Рудо (1945–1952); 1945/1952; кут. 1; СИ
 • Мјесни НО Бијело Брдо, Добрун, Дринско, Гаочићи, Међеђа, Миоче, Коритник, Прелово, Поздерчићи, Вардиште, Вељи Луг и Жлијеб (1945–1952); 1945/1952; књ. 9; кут. 3; СИ
 • Мјесни НО Аргуд, Хутовље, Калиновик, Кутине, Добро Поље, Обаљ, Оџаци (1945–1952); 1945/1952; кут. 1; СИ
 • Мјесни НО Фоча, Челебићи, Хум, Јабука, Козја Лука, Кратине, Миљевина, Слатина, Сутјеска и Викоч (1945–1952); 1945/1952; књ. 14; кут. 5; САИ

1.4.4. Остали органи управе и јавне службе

 • Међуопштинска заједница културе Фоча (1973–?); 1973/1978; кут. 4; СИ

1.5. Период од 1992.

 • Омбудсман Републике Српске, Канцеларија у Фочи (2001–2009); 2001/2009; 10,29 м1; АК

2. Правосуђе

2.2. Период од 1945.

2.2.3. Тужилаштва

 • Среско јавно тужилаштво Фоча (1946–1958); 1946/1958; књ. 40; кут. 48; СИ

4. Просвјетне, културне и научне установе

4.1. Просвјетне установе

4.1.1. Школске и високошколске установе

4.1.1.1. Основне школе

 • ОШ „Вук Караџић“ Устиколина (1908–1992); 1944–1960; кут. 10; СИ
 • ОШ „Бранко Гаговић“ Челебићи (1890–1992); 1947–1979; књ. 77; кут. 18; СИ
 • ОШ „Иван Горан Ковачић“ Фоча (1945–); 1945–1961; књ. 45; кут. 17; СИ
 • ОШ „Сава Ковачевић“ Попов Мост (1950–1992); 1950–1961; књ. 21; кут. 6; СИ
 • ОШ „Фочанска омладинска чета“ Брод (1945–); 1945–1961; књ. 8; кут. 15; СИ
 • ОШ „Никола Мараковић-Нина“ Миљевина (1946–); 1946–1988; књ. 40; кут. 35; СИ

4.1.1.3. Средње школе

 • Државна реална гимназија Фоча (1945–1965); 1945/1965; књ. 189; кут. 5; СИ
 • Гимназија „Др Симо Милошевић“ Фоча (1965–); 1965/1983; књ. 293; кут. 17; СИ
 • Учитељска школа „Иво Лола Рибар“ Фоча (1960–1972); 1960/1972; књ. 12; кут. 9; СИ
 • Медицинска школа Фоча (1961–1988); 1961/1988; књ. 15; кут. 21; СИ
 • Школа ученика у привреди „Никола Тесла“ Фоча (1947–); 1947/1969; књ. 324; кут. 3; СИ

4.1.2. Просвјетне службе

 • Раднички универзитет „Ђуро Пуцар Стари“ Фоча (1959–1990); 1959–1990; књ. 53; кут. 3; свежњева 8; СИ

5. Социјалне и здравствене установе

5.1. Социјалне установе

 • Центар за социјални рад Фоча (1946–); 1946/1967; кут. 26; СИ

5.2. Здравствене установе

 • Дом здравља Фоча (1948–?); 1948/1959; књ. 7; кут. 1; СИ

6. Привреда и банкарство

6.1. Банке и новчани заводи

 • Краљевина СХС, Земљораднички зајмови – Фоча, Горажде, Чајниче и Рогатица (1926–1932); 1926/1932; кут. 3; СИ

6.3. Привредна предузећа

6.3.1. Индустрија, рударство и грађевинарство

 • ГП „Романија“ Витковићи (1945–1954); 1945/1954; књ. 20; кут. 1; СИ
 • „Фоледа“ ДОО, Миљевина, Фоча (1947–2010); књ. 1
 • Рудник мрког угља Миљевина (1947–1982); 1947/1982; књ. 48; кут. 126; свежњева 15; СИ
 • Творница медицинских инструмената Фоча (1950–1951); 1950/1951; књ. 1; кут. 14; СИ
 • УПИ РО „Клас“ Сарајево – ООУР Млин „Зеленгора“ Устиколина (1954–1995); 1954/1980; књ. 9; кут. 28; СИ
 • „Чајавец“ АД – „Темика“ ДОО – у стечају Фоча (1970–2009); 1970/2009; 6,5 м1
 • Творница чарапа Фоча (1973–2006); 1973/2006; књ. 3
 • „Конфекција“ АД Фоча (1974–2006); 1974/2006; књ. 1
 • „Унис“ Фоча – у стечају (1974–2005); 1974/2005; књ. 2
 • ОДП „1. октобар“ Калиновик – у стечају (1985–2006); 1985/2006; 1 м1
 • „Унис-Тес“, Чајниче (1997–2008); 1997/2008; 1 м1

6.3.2. Пољопривреда и шумарство

 • Шумско индустријско предузеће „ШИПАД-Маглић“ Фоча, ООУР Примарна прерада дрвета – Пилана Фоча (1947–); 1947/1956; књ. 18; кут. 33; СИ
 • Шумско индустријско предузеће „ШИПАД-Маглић“ Фоча, ООУР Грађење Фоча (1948–); 1948/1956; кут. 16; СИ
 • Шумско индустријско предузеће „ШИПАД-Маглић“ Фоча ООУР ТЛП „Сутјеска“ (1948–1956); 1948/1956; књ. 13; кут. 15; СИ
 • Шумско индустријско предузеће „ШИПАД-Маглић“ Фоча, ООУР „Термоелектрана“ Фоча (1953–1989); 1953/1954; кут. 1; СИ
 • Шумско индустријско предузеће „ШИПАД-Маглић“ Фоча, Радна заједница Фоча (1951–?); 1951/1956; кут. 3; СИ
 • РО Фабрика дувана Сарајево, ООУР Фоча (1953–1979); 1953/1979; књ. 96; кут. 90; СИ
 • Рејонска управа за планинске пашњаке Калиновик (1955–1959); 1955/1959; књ. 3; кут. 1; СИ

6.3.3. Трговина, угоститељство и туризам

 • ТРО „Перућица“ Фоча (1954–?); 1954/1969; књ. 4; кут. 19; СИ

6.3.4. Саобраћај и везе

 • „Србиње превоз“ – у стечају, Фоча (1992–2006); 1992/2006; књ. 5; рег. 3

6.4. Задруге

6.4.1. Земљорадничке задруге

 • ЗЗ Миљевина (1945–1961); 1953/1961; књ. 3; кут. 1; СИ
 • ЗЗ Челиково Поље (1952–1960); 1952/1960; књ. 22; кут. 6; СИ
 • ЗЗ Сутјеска (1953–1958); 1953/1958; књ. 17; кут. 4
 • ЗЗ Закмур (1953–1958); 1953/1958; књ. 10; кут. 1; СИ
 • ЗЗ Слатина (1955–1960); 1955/1960; књ. 4; кут. 1; СИ
 • ЗЗ Драгочава (1956–1962); 1956/1962; књ. 2; кут. 2; СИ
 • ЗЗ Челебићи (1957–1960); 1957/1960; књ. 1; кут. 1; СИ
 • ЗЗ „Зеленгора“ Фоча (1957–?); 1957/1971; књ. 10; кут. 11; СИ
 • ЗЗ Устиколина (1959–1963); 1959/1963; књ. 10; кут. 3; СИ

7. Политичке партије, друштвено-политичке организације и синдикати

7.2. Период од 1945. до 1990.

7.2.1. Комунистичка партија – Савез комуниста

 • Општинска конференција СК Горажде (1945–1990); 1977/1989; кут. 158; СИ
 • Општинска конференција СК Фоча (1945–1990); 1977/1990; кут. 45; СИ
 • Општински комитет СК Горажде (1945–1990); 1945/1977; књ. 67; кут. 142; СИ
 • Општински комитет СК Калиновик (1945–1990); 1945/1961; књ. 44; кут. 29; СИ
 • Општински комитет СК Фоча (1945–1990); 1946/1977; књ. 8; кут. 80; СИ
 • Општински комитет СК Челебићи (1948–1958); 1948/1958; кут. 2; СИ
 • Општински комитет СК Миљевина (1954–1960); 1954/1960; кут. 3; СИ
 • Општински комитет СК Устиколина (1956–1960); 1956/1960; кут. 3; СИ
 • Међуопштинска конференција СК Горажде (1972–1990); 1972/1990; свежњева 10; СИ

7.2.2. Народни фронт – Социјалистички савез радног народа

 • ССРН Фоча (1945–1990); 1953/1959; књ. 10; кут. 7; СИ
 • Општинска конференција ССРН Фоча (1945–1990); 1965/1990; кут. 9; СИ
 • Општинска конференција ССРН Горажде (1946–1990); 1963/1990; кут. 13; СИ

7.2.3. Народна омладина – Социјалистичка омладина

 • Срески комитет Народне омладине Фоча (1950–1961); 1950/1961; кут. 4; СИ

7.2.5. Савез бораца и остале друштвено-политичке организације

 • Општински одбор СУБНОР-а Фоча (1946–1966); 1946/1966; књ. 5; кут. 19; СИ
 • Савез резервних војних старјешина Фоча (1962–1990); 1962/1986; кут. 4; СИ

7.3. Период од 1990.

7.3.1. Политичке партије и организације

 • Општински одбор Странке демократске акције Фоча (1990–1992); 1990/1992; књ. 9; кут. 11; СИ